Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Positioning strategy for a new digital brand?

Answer10 hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aSmJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

First of all, this is a real-life business situation, not theory, that I am happy to see your ideas :)

Assume that you are going to launch a new online service for a local market that has looks briefly like other top global ones (such as social network has facebook, search engine has Google, video hosting has Youtube, B2B has Alibaba...), what should be our business strategy, offering strategy (e.g. values proposition,...) and brand positioning strategy to win the local market?

Be free and creative, every ideas has values. Let's together develop Vietnam's internet market.

Answer10 hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aSmJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Chu Hung Le's picture
  Chu Hung Le
  1331648904

  why dont you say: "I will pay for your ideas" instead of "I am happy to see your ideas"?

   hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZl5qRhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2KXaYae3-A.
  hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5OalISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BammttWqGysQ..
 • Pascal Ho Ba Dam's picture

  Khá dễ dàng để định vị thương hiệu của bạn trong tình huống kinh doanh thực sự, nó có thể được xây dựng trong 1-3 năm. Đi đôi với nhau Phan Thiết nơi lướt diều lượn hàng đầu (kite surfers) ở Việt Nam, youtube cho Việt Nam, alibaba cho người mua các sản phẩm dân tộc thiểu số, anphabe nơi kết nối các nhà lãnh đạo Việt Nam, Vietnamgoogle tìm kiếm và tìm thấy trong ngôn ngữ Việt Nam các nguồn tài liệu ở Việt Nam, facebook cho những người nói tiếng Thái ...
  Bây giờ bạn có 2 vấn đề thực sự để làm cho nó trở thành một doanh nghiệp:

  # 1: MARKETING: bạn có đủ sức thu hút “phân khúc thị trường” mà bạn sẽ định vị bằng các thông điệp & hình ảnh để phát triển “cộng đồng cư dân” tiềm năng. Tuy nhiên, khi cộng đồng phát triển đủ lớn chưa hẳn đã dễ dàng hơn cho bạn: các đối thủ sẽ nhảy vào khi đánh hơi thấy cơ hội kinh doanh. Bạn có đủ mạnh / tốt để giữ vị trí #1 trong “phân khúc thị trường’ mới khai phá của mình không, khi đối thủ sẽ không đứng yên nhìn bạn tự do hành động & dành trọn miếng bánh.

  #2 KHẢ NĂNG SINH LỢI: dự án của bạn có sinh lợi không, hay nói cách khác, có tìm được lợi nhuận từ cộng đồng mạng bạn tạo ra không? Với 2 cách kiếm tiền trên mạng: a- bán quảng cáo, b- bán 1 sản phẩm

  Thử lấy 1 ví dụ thực từ cuộc sống (các con số là giả định): 1 người bạn của tôi (cùng tên với tôi) ở Jibe Phan Thiết phát triển cộng đồng vài ngàn người chơi kite surfers từ khắp nơi trên thế giới, những người muốn tìm kiếm chỗ có gió tốt cho diều lượn, với 1 slogan giả dụ: “bộ lạc những người chơi diều lượn điên cuồng = 2.000 thành viên”.

  Thời gian cho blog, facebook, trang web + thời gian của anh ta bỏ ra tính tổng khoảng 12.000 $ / năm. Với cộng đồng chỉ một vài ngàn của mình, anh tốn 0 $ quảng cáo. Mỗi năm, anh tổ chức một cuộc thi kite surfer quốc tế với khoảng 60 đối thủ tham dự, đóng lệ phí khoảng $3,000. Lợi nhuận từ tiền phòng của resort $2,000. Anh sở hữu một trường học diều lượn, thu đươc $500 đào tạo khách trong event, closing party cuối tuần kiếm được $1,500, tổ chức tours tham gia cho người Việt mang lại thêm $2,000. Tổng cộng đã được $9,000. Tình cờ, ông được Sport Channel TV trả thêm $5,000 bản quyền phát sóng sự kiện, hình cho tổng thu nhập 14.000 $ - 12.000 $ chi phí = lợi nhuận ròng $ 2.000. Như vậy với 1 cộng đồng nhỏ 2.000 thành viên , bạn của tôi định vị mình trên thị trường và đã có thể kiếm tiền từ lợi nhuận nhờ vào cộng đồng của mình.

  Chúc may mắn khi định vị mình trong kinh doanh.

   hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZnJWahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2eScoae3-A.
  hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5iVnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamWpobIhwsbA.
 • Pascal Ho Ba Dam's picture

  It is fairly easy to position your brand in real business situation, it can be built in 1-3 years. Jibe Phan Thiet= the Vietnam top spot for kite surfers, youtube for Vietnamese, alibaba for buyers of ethnic minorities products, anphabe where Vietnamese leaders connect, Vietnamgoogle search and find in Vietnamese language the resources in Vietnamese, facebook for the thai speakers...
  Now you have 2 problems really to make it a business:

  #1: MARKETING: Will you be able to attract enough of "your market" for which you position by interacting with the right message and the right image so that your community grow all the time to 'big enough'. when you grow, and the competitors jump in, will you be good enough to stay #1 on 'your market'... because competitors will not stay looking at you doing nothing if they feel the money is near.

  #2: FINANCIALLY PROFITABLE: talking about money, will you be able to 'monetize', means make money thanks to 'your tribe'. knowing that there are 2 ways to make money on the Net: a- sell advertising + b- sell a product.

  So let's take a real life situation (the numbers are invented): my friend (same as my name) at Jibe Phan Thiet developed a community of a few thousand kite surfer from around the world looking for top windy spot for kite surfing, let's say 'crazy kite surfer worldwide in big wind = 2,000 members'. blog, facebook, website + his time say 12,000$/year. his community is just a few thousand 0$ from advertising. 1 week/year, he organizes an international kite tour competition with only 60 competitors making say 3,000$ on that week, he has a resort say he makes 2,000$ on rooms, he owns a windsurfing school, makes 500$ from lessons, at the end of the week closing party 1,500$, he organizes kite surfers tours in Vietnam and airtickets +2,000$= 9,000$ and by chance he gets Sports Channel 5,000$ TV rights for a total income 14,000$ - 12,000$ costs= net profit $2,000. so with a Positioning to a small 2,000 members, my friend positioned himself in the market and was able to monetize profitably thanks to his community.

  Good luck in finding your positioning in business...

   hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZnJSYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2eRcIae3-A.
  hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5iUm4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamWpobIhwsbA.
 • Aaron Everhart's picture
  Aaron Everhart
  1336226391

  Tools help develop a brand positioning. And you should use several of them. A good start is to analyze the existing value of your brand. Next you can try Porter's 5-forces model, and SWOT analyses. Interview your management team, they know a lot about your business and market. Next, look into your consumer's experience by auditing their purchasing / engagement journey. Organize your customers into segments and sub-segments. Next, create mappings of consumer's perceptions of important attributes within your industry. Finally, check major trend-tracking services to understand what are the trends that are likely to drive consumer choice in the next 5 years. Finally, assess the communications of your competitors, so you understand their positioning clearly. At this point you should see the open positions in the market. Pick one and own it! If all this seems a bit overwhelming, just take it one step at a time. Working on it daily with a small team you can finish in about two weeks. If you'd like help with your venture, you can check if alpine.asia, a local start-up incubator, can help out. Good luck!

   hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKal5mahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyInGKWcoae3-A.
  hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHnJOZnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBam2hta4hwsbA.
 • Các bạn góp ý nhé...

   hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZl5eahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2KUcoae3-A.
  hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5OXnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalm5obIhwsbA.
 • @Zhu: There are tremendous open opportunities for every of us with Internet business. I believe that every one of us want to share our passion and need advice and sharing from others to succeed. Is it not the spirit and philosophy of Anphabe?
  Sharing and helping each others benefit everyone. For those who are not open to share, they perhaps should not join Anphabe.

   hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZl52ahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2Kacoae3-A.
  hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5OdnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalm5obIhwsbA.
 • Thanh Huong H.'s picture
  Thanh Huong H.
  1333361166

  Then what's the difference(s) in your service?

   hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZm5iUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2aVbIae3-A.
  hZWYnZ1mlXCVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5eYl4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BalW1oWqGysQ..

Pages

hZWYnZ1mlXCVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...