Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Answers

Topic:

DOING WELL WHILE DOING GOOD – HOW TO?

Corporate Social Responsibility (CSR) has become an important task at many big companies in Vietnam today. What kind of activities are CSR? How to implement CSR in an effective manner for a more sustainable business? Talk to Anphabe’s Advisor – Mr. Ly Truong Chien, Chairman of TriTri Group to get practical insights.

Advisor:

Chien Ly Truong's picture

Chien Ly Truong

Chairman
Tri Tri Corporation

Timing:

The discussion is open from 14-11-2011 to 08-12-2011

The advisor answered on 05-12-2011

Những ngộ nhận về CSR, sai lầm khi làm CSR?

Answer3 hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Ngô Trung Quốc's picture
1321527208

Theo anh đâu là những ngộ nhận, sai lầm thường thấy khi áp dụng CSR? Làm sao để tránh đi vào những “vết xe đổ” khi làm CSR?

Answer3 hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlpiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Chien Ly Truong's picture
  Chien Ly Truong
  1322899399

  Sai lầm thứ nhất là lẫn lộn giữa CSR và quảng cáo, khuyến mại, …
  Sai lầm thứ hai là nhân danh việc này để đánh bóng thương hiệu và giải quyết hàng tồn, hàng kém phẩm
  Sai lầm thứ ba là truyền thông sai thông điệp và không đúng đối tượng
  Sai lầm thứ tư là làm để đánh bóng chứ thiếu cái tâm và chiếu Viễn kiến, thiếu Chiến lược.
  Sai lầm thứ năm là liên tục thay đổi và thiếu kiên định cho mục tiêu chiến lược.
  Sai lầm thứ sáu là việc mình cần làm lại đi thuê, việc mình cần thuê lại giành làm….
  Và còn nhiều sai lầm nữa

   hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnpmahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGmWcoae3-A.
  hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJqZnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWpsbZ5Xb7Cx
 • Chien Ly Truong's picture
  Chien Ly Truong
  1323071754

  Dear Quoc! Vi du ve thanh cong co the thay cac chuong trinh nhu P/S bao ve nu cuoi Viet nam, Omo ao trang ngoi sang tuong lai cua Unilever, Ngoi nha mo uoc cua Pomina, Ky nang song trong thoi dai so cua Tri Tri, Toi yeu Viet nam cua Honda, Sachhay cua PACE,... Den dom dom cua Co Gai Ha Lan, Ban co the search tren google hay tim hieu qua cac doi tuong lien quan hop tac va thu huong cac chuong trinh nay, de thay nhung hoat dong nay va y nghia cua no. Con vi du chua thanh cong cung co the thay qua 1 so, dac biet la cua cac thuong hieu hay cong ty VN, do thieu vien kien, thuong chay theo rating ma khong xem tinh phu hop, khong co chien luoc, cau chuyen rieng, hay khong xuat phat tu su quan tam va nghiem tuc that su trong hoat dong nay,...khong ro doi tuong muc tieu, khong co thong diep ro rang,... neu ban hung thu ta setrao doi rieng them de rut kinh nghiem vi chuyen nay cung khong nen noi public.

   hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnp2Xhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGmab4ae3-A.
  hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJqdmoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWpsbZ5Xb7Cx
 • Ngô Trung Quốc's picture

  Cám ơn anh! Mong anh chia sẻ thêm một số ví dụ thực tế (không cần nêu tên thương hiệu cũng được) để em và các anh chị ở đây có cơ hội học hỏi thêm! Hoặc trong những chương trình CSR anh từng làm trực tiếp hoặc tư vấn, có những bài học, kinh nghiệm nào anh tâm đắc nhất (kể cả cái tốt và cái chưa tốt)?

   hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnp2Thp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGmaa4ae3-A.
  hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJqdloSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BalWxpWqGysQ..
hZWXnJpnlW-Ym5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...