Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thk2uXnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

AirAsia đã sử dụng nền tảng Workplace from Meta hiệu quả như thế nào?

Answer hZWYm5thk2uXnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamZmZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

  AirAsia đã sử dụng nền tảng Workplace from Meta để kết nối đội ngũ nhân sự khổng lồ với hơn 22.000 nhân viên mang 60 quốc tịch khác nhau, trải rộng trên 200 điểm đến.

Đây được xem như cuộc cách mạng truyền thông và gắn kết nội bộ giúp Air Asia tương tác 2 chiều hiệu quả, thống nhất quy trình làm việc trôi chảy và linh hoạt hơn, từ đó tiết kiệm thời gian và gia tăng hiệu suất làm việc.Cụ thể, họ đã làm điều đó như thế nào? Cùng khám phá tại VDo dưới đây nhé! 

Workplace from Meta là nền tảng truyền thông và hợp tác nội bộ, với các tính năng quen thuộc, dễ dàng cho mọi thiết bị sẽ là lựa chọn tối ưu giúp gia tăng gắn kết, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao hiệu suất làm việc dành riêng cho doanh nghiệp.

Hiện nay, có hơn 30.000 tổ chức và doanh nghiệp trên thế giới đang sử dụng Workplace.

Tại Việt Nam, Anphabe hiện là đối tác phát triển thị trường độc quyền của Workplace. Chúng tôi đã giúp các doanh nghiệp tiếp cận và triển khai Workplace theo quy trình thực tiễn và hiệu quả.

Liên hệ Anphabe ngay để được tư vấn!

- Email: clientsolution@anphabe.com

- Website: workplace.anphabe.com


#Anphabe #WorkplacefromMeta #AirAsiaAnswer hZWYm5thk2uXnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamZmZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5thk2uXnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...