Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bị công ty ép thay đổi vị trí công việc?

Answer6 hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WTm52aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thanh Tran's picture
1457076965

Có tình huống nhân sự như thế này, 

"Hiện tôi đang công tác tại 1 doanh nghiệp với chức danh trưởng phòng, không có nhân viên cấp dưới. Công ty muốn thay đổi vị trí tôi sang làm nhân viên của phòng khác với lý do cơ cấu lại tổ chức. Tôi không đồng ý vì:

- Công việc của 2 phòng là cơ bản khác nhau, nhưng giám đốc vẫn đưa lý do là có 1 phần rất nhỏ chung giống nhau và muốn tôi phải chấp nhận.

Xin hỏi mọi người là trong trường họp này thì làm đúng luật sẽ thế nào? Và tôi có những quyền gì, công ty có những quyền gì? Hiện tại, công ty không có Công đoàn, tôi có thể nhờ tổ chức nào bảo vệ quyền lợi của mình?"

Mọi người có ý kiến giải quyết cho tình huống này như thế nào?

Answer6 hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WTm52aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1457411572

  Best Answer

   Xin góp ý với bạn thế này :

  VIệc điều chuyển, giao hay bớt việc, tăng hay giảm trách nhiệm/thu nhập trong 1 DN là chuyện bình thường.

  Nếu Bạn là Chủ DN trên thì khi có người làm thuê không chấp hành thì bạn nghĩ sao?

  Nói vậy để bạn thấy ở 2 góc độ nó khác nhau thế nào.

  Về phía bạn thì có 2 việc cần nắm :

  1. Nếu DN cần bạn thì họ đã chuyển bạn sang quản bộ phận kia hoặc gộp bộ phận kia vào cho bạn quản luôn.

  2. Chuyển bạn sang làm nhân viên hoặc gộp bạn vào bên kia và người hác quản thì đó là thông tin : Bạn sẽ giảm thu nhập để tiếp tục làm hoặc bạn có thể thôi HĐLĐ.

  Thông tin họ đua ra đã rõ ràng.

  Nếu có năng lực, khả năng thì nên làm đơn để mình thôi việc theo ý mình và sau này đi đâu cũng dễ vì mình quyết định. Còn ở lại thì sẽ khó khăn trong quan hệ hoặc tự mình tạo bực bội cho chính mình (vì thu nhập giảm, uy tín, chức vụ giảm ...) và rồi cũng sẽ dẫn đến mình xử sự không còn vui vẻ, minh bạch và sẽ dễ va vào vi phạm những quy định Cty rồi khi đó có thể bị buộc thôi việc sẽ là điều không hay.

  Hãy hiểu và xem là Cty hết việc (ở vị trí của mình cmặc dù những công việc khác còn) thì mình chia tay nó vui vẻ và bình thường.

  ** Một hành khác không ưng dịch vụ khi đi xe thì sẵn sàng bỏ vé để tìm xe có dịch vụ tốt hơn. Nhà xe sẽ thấy họ mất khách tiềm năng.

  Hơn là một khác cãi cọ, đôi co đòi thối lại phần còn của vé thì tùy bạn sẽ thấy cần chọn cho mình tư thế nào.

  Chúc vui vẻ và qua đoạn này nhanh chóng.

   hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJaYmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeTcJmFneDh
  hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiWm5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Thanh Tran's picture
  Thanh Tran
  1457077981

  Bị điều chuyển mà ko thi hành thì rất khó làm việc sau này.

  Nếu muốn căn cứ trên luật thì bạn phải cho xem hợp đồng lao động, điều lệ, cơ cấu tổ chức đã đc phê duyệt của công ty và các quyết định bổ nhiệm.

   hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJaUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeTbJqFneDh
  hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiWl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhtbpdlVm6xtg..
 • Anh Nguyen Ngoc's picture
  Anh Nguyen Ngoc
  1457078038

  Cái lý do "thay đổi vị trí công việc" ở VN mình nó xảy ra như cơm bữa thôi bạn ạ. Mục đích thay đổi vị trí của công ty thì bạn cũng biết rồi.
  Trong trường hợp của bạn, 2 bên ngồi lại thoải thuận với nhau là tốt nhất. Ngược lại, sẽ rất khó để làm việc cùng nhau sau này. Bởi bạn có làm tốt mấy đi nữa thì vẫn luôn bị chú ý. Và chỉ cần những sai sót nhỏ thôi cũng làm cho lớn chuyện. Lúc đó, khiến bạn tự nản mà xin nghỉ.

   hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJaUnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeTbJyFneDh
  hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiWl5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZpbJtpZFVvtrI.
 • Bich Tran's picture
  Bich Tran
  1457078176

  Các công ty nước ngoài chắc đều như nhau hết. Mang tiếng lương cao hơn một chút nhưng ko có sự ổn định. Mình cũng bị trường hợp như trường hợp bạn Thanh Tran nói nhưng may mắn hơn là công ty cho 2 sự lựa chọn: 1 là chuyển bộ phận khác, 2 là xin nghỉ và được đền bù 2 tháng lương. Và mình đã lựa chọn option 2 ngay lập tức và muốn xin nghỉ luôn vì nghĩ một khi cty có nhã ý như vậy thì cũng ko ở lại làm gì. Lúc đầu mình cũng cay cú lắm và cũng định tìm hiểu luật LD để đc những quyền lợi nào. Trường hợp của bạn cứ bám vào HDLD và luật LD mà giải quyết, ngoài ra bạn có thể nhờ phòng nhân sự giúp đỡ những quyền lợi mà mình được hưởng. Lúc này chỉ có trưởng phòng NS và trợ lý TGD là có tiếng nói thôi. 

   hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJaUnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeTbJ2FneDh
  hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiWl5uIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZvb5ZrbFVvtrI.
 • Hoàng Dương's picture
  Hoàng Dương
  1457078293

  Đọc cái này thấy...kỳ lạ (nếu ko muốn nói là buồn cười). Không định viết gì đâu nhưng cứ thấy ức ức thế nào ấy. Nhưng là ức vì thấy vô lý cho...DN chứ ko phải về phía bạn.
  Mục tiêu của DN nói đơn giản là... Kiếm tiền. 
  Cải tổ cơ cấu, điều động, thuyên chuyển vị trí giữa các phòng ban, bộ phận hay bất cứ 1 hành động nào trong DN cũng vì mục tiêu nói trên.
  Và vì thế, để phục vụ mục tiêu đó, DN phải lên kế hoạch hành động. Mà đã hành động rồi thì kể cả lãnh đạo cũng phải thay đổi chính mình chứ đừng nói là nhân viên.
  Nếu cá nhân ko muốn tuân thủ, tốt nhất hãy thành lập DN cho chính mình. Và lúc đó sẽ tự hiểu các điều nói ở trên.

  P/S: Dù DN tư hay NN cũng đều như thế hết. Cơ quan vợ mình là 1 cơ quan chính phủ, đùng 1 cái 1 ông sếp to nhất của vụ bị bắn sang đơn vị khác. Đó là kế hoạch của lãnh đạo cấp trên đã được lên từ trước rồi.

  Mình còn nghe nói bên ngân hàng có tiếng của nước ngoài là Citi Bank thì việc điều động nhân viên làm các công việc khác nhau là chủ trương quản lý nhân sự của ngân hàng (Để ko bị phụ thuộc vào cá nhân 1 ai đó. Dĩ nhiên đây là cách có ưu và nhược điểm của nó)

   hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJaVlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeTbZSFneDh
  hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiWmJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1xa5luVm6xtg..
 • Huong Tran's picture
  Huong Tran
  1538640334

  Khi sếp thích đá banh :
  Tức là thích đá bạn từ chỗ nọ sang chỗ kia : ))
  Bạn sẽ có 2 Options như sau:
  1. Làm theo
  2. Xin nghỉ việc luôn và ngay tìm chỗ phù hợp
  DN có cái lý của DN , mình có cái lý của mình, “không hợp “ thì “chia tay” : )). Đường ai lấy đi, anh tìm người phù hợp với cái lý của anh, tôi tìm chỗ phù hợp với cái lý của mình : ))Đúng là đi làm thuê không khác gì thân trâu bò, bị cầm roi quất đi hướng nào là phải theo hướng ấy thôi bạn ạ = ))

   hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZiSm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CVapuFneDh
  hZWXnJplmnCVmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GYlZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmppbZZqZVVvtrI.
hZWXnJplmnCVmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...