Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl51hlGuXm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Đạt thành công 2021 nhờ vượt qua 6 nỗi sợ

Answer hZWYl51hk2-WlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlJeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Chi Nhu's picture
1610092550

Các nghiên cứu chỉ ra rào cản lớn nhất của thành công không phải là tiền, thời gian, nguồn lực mà là ngại thay đổi và chấp nhận rủi ro, đặc biệt sau khi vượt qua 6 nỗi sợ dưới đây để đạt được thành công trong năm 2021. 


  • Sợ thay đổi và sự thiếu chắc chắn 
  • Sợ bị từ chối 
  • Sợ thất bại
  • Sợ bị cô lập
  • Sợ phải đối đầu
  • Sợ mất kiểm soát

Trong 6 nỗi sợ này bạn dễ dàng vượt qua nỗi sợ nào nhất, và bạn vượt qua nó thế nào, cùng chia sẻ để mọi người cùng nhau vượt qua nhé. 

Với mình qua một năm biết đổi như năm 2020 khi trải qua rất nhiều nỗi sợ thì mình đã khắc phục được nỗi sợ thay đổi & sự thiếu chắc chắn. Đặc biệt trong tình huống công ty cần linh hoạt & ứng biến nhanh hơn, với 1 người đứng đầu phòng ban bắt buộc mình phải tự thay đổi bản thân phù hợp với công ty trong năm đặc biệt này.
Mình đã phải thay đổi cách làm việc khi trước nay chỉ khư khư nghĩ kế toán là phải lên công ty làm thì giớ mình có thể làm việc từ xa, xuất hóa đơn thì phải bằng giấy cho dễ nhưng giờ có thể chuyển qua hóa đơn điện tử, cũng như trực tiếp giao tiếp thì giờ đây mình có thể sử dụng mạng truyền thông nội bộ để gửi thông điệp đến mọi người,... 
Answer hZWYl51hk2-WlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlJeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYl51hlGuXm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...