Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnmGmYmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hình thức content marketing nào sẽ sinh lời cho doanh nghiệp trong năm 2019?

Answer hZWXn5pnmGmYmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5WSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Một thông tin hữu ích dành cho cộng đồng marketer và coppywriter nhà mình đây nhé. Thông tin được tổng hợp từ workshop do công ty Mắt Bão tổ chức gần đây. Theo đó, từ năm 2019, thời đại của những nội dung hời hợt sẽ chấm dứt. Doanh nghiệp giờ đây phải nắm bắt xu hướng và có chiến lược content marketing nhất quán trên tất cả các kênh.

Năm 2019 sẽ đánh dấu sự lên ngôi của content video. Theo Google, 80% người dùng internet toàn cầu sẽ sử dụng hình thức này. Với lợi thế kết hợp hình ảnh, âm thanh và sự cuốn hút trong các tình huống, content video hứa hẹn sẽ lôi cuốn được sự chú ý của khách hàng.

Vậy là, bên cạnh các trên quen thuộc như truyền hình, Facebook, Google, Youtube thì TikTok cũng là một nền tảng phát triển video, mảnh đất màu mỡ mà bất cứ nhà phát triển nội dung nào cũng không thể bỏ qua.

Giảng viên Tony Hà chia sẻ: “Với kỷ nguyên digital, các nền tảng online ngày càng thay đổi nhanh chóng và phân cực mạnh mẽ sẽ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc định hướng content marketing phù hợp, đồng nhất trên các kênh, đặc biệt khi người dùng đã đa dạng hóa hành vi, sở thích cũng như cách sử dụng các nền tảng online. Giải pháp để các doanh nghiệp nhỏ và vừa học hỏi, ứng dụng những gì thế giới đã làm bấy lâu chính là chủ động tạo ra sự ủng hộ (advocacy) từ cộng đồng, khách hàng, thông qua việc sản xuất các nội dung hữu ích một cách bài bản, có chiến lược”. 

Xem thêm: 

Answer hZWXn5pnmGmYmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5WSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pnmGmYmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...