Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5thkXKdlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[for HR] Có nên "săn" nhân tài từ công ty đối thủ?

Answer2 hZWXn5thkXKdlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5aSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1563527885

Đây là câu hỏi kinh điển dành cho các nhà tuyển dụng

Có "nên săn nhân tài từ công ty đối thủ?

A. Nên
B. Không nên

Câu hỏi phụ khi chọn A:

 • Làm thế nào để tránh thất thoát thông tin quan trọng? [vì rõ ràng là cty đối thủ sẽ rất cần thông tin của cty bạn]
 • Làm thế nào nào để tránh khơi lên 1 cuộc chiến nhân tài, vì bạn lấy người của tôi, tôi lấy người của bạn? 

Câu hỏi phụ khi chọn B:

 • Xử lý sao khi "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", mình chủ trương không lấy người của đối thủ, nhưng đối thủ lại cứ liện tục dòm ngó nhân tài nhà mình thì phải làm sao ạ? 

Xem thêm:

Answer2 hZWXn5thkXKdlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5aSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1564026320

  Xin được chia sẻ thêm về cách xử lý tình huống này của 1 số anh chị HR giàu kinh nghiệm tại Việt Nam


  CHỌN A:

  Việc săn nhân tài của đối thủ thì hầu như ai làm Nhân sự cũng đều đã từng lấy nhân tài của đối thủ. Sự thật là như vậy. 

  Đó cũng là bước đầu tiên khi mà HR làm Talent Mapping. Nếu chúng ta tìm người cùng ngành, trên thực tế thì vị trí mà phòng ban hỗ trợ tốt, mình hoàn toàn có thể tìm người có kinh nghiệm ngoài ngành để diversify workforce của cty. Một trong những kinh nghiệm cá nhân khá thú vị là có những cách mình có thể lấy được người của cty đối thủ mà cũng tránh được direct competition.

  Ví dụ khi bạn tuyển Brand manager của 1 nhãn hàng, bạn vẫn có thể tìm 1 brand manager của cty đối thủ nhưng thuộc 1 segmentation khác. Nếu tôi tìm cho phân khúc value for money thì tôi sẽ tìm segmentation premium của cty đối thủ. Như vậy khi bạn sang thì bạn cũng sẽ không bị rơi vào tình huống feeling a bit of guilty khi làm các chiến lược mà directly compete với cty trước của mình.   

  Tuy vậy, việc lấy người của cty đối thủ là 1 sự thật diễn ra khá phổ biến.       

  Ms. Cáp Thị Mịnh Trang 
  HR Director - Vietnam - Cambodia - Myanmar 
  Schneider Electric 

   hZWXn5thkXKdlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5thkXKdlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUbZWFneDh
  hZWXn5thkXKdlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXmJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1564026348

  CHỌN B:

  Tôi nghĩ là không nên chủ động săn những bạn thuộc công ty đối thủ. 

  Trong cuộc chiến nhân tài thì tất cả chúng ta đều là losers. Nếu chúng ta cứ giành giật lấy người của nhau thì chúng ta sẽ khiến cho ứng viên có biểu hiện "lạm phát" và tự mãn. Đồng thời, về phía công ty, chúng ta cũng không khuyến khích được intrinsic motivation của người đi làm. 

  Ms. Trương Bích Đào
  HR Director
  Nestlé Vietnam

  CHỌN B:

  Ngành FMCG của chúng tôi thì "màu cờ sắc áo" dễ sợ lắm. Giống  như Pepsi thì màu xanh, Coca thì màu đỏ. Vậy nên, khi mình đem nhân tài về thì thật sự mình có tối ưu hóa được năng lực của họ hay không. Tôi nhận thấy có sự hơi ngán ngại khi mình đưa trực tiếp 1 người từ cty đối thủ về, và đội ngũ hiện tại của mình có thật sự cởi mở để đón nhận bạn kia hay không. Đó thật sự là 1 rào cản theo trải nghiệm của tôi. 

  Tuy nhiên, với một số trường hợp hết sức đặc biệt thì mình cũng nên xem xét. 

  Ms. Văn Thị Anh Thư
  Senior VP HR
  Suntory PepsiCo Vietnam

   hZWXn5thkXKdlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeVload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5thkXKdlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUbZaFneDh
  hZWXn5thkXKdlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXmJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
hZWXn5thkXKdlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...