Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlhl3GZmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Lương, thưởng có phải là yếu tố quyết định đến lựa chọn nơi làm việc của bạn?

Answer4 hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWm5eWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Kim Anh Tran's picture
1617091465

Giữa các tiêu chí khi lựa chọn một nơi làm việc lý tưởng cho mình gồm: Tưởng thưởng (thu nhập và phúc lợi nhận được); Cơ hội phát triển; Văn hóa & giá trị; Lãnh đạo & quản lý; Chất lượng công việc & cuộc sống; Danh tiếng công ty, bạn sẽ ưu tiên lựa chọn yếu tố nào?

Ảnh: Internet

Một thông tin thú vị từ khảo sát Nguồn nhân lực Hạnh phúc của Anphabe năm 2020 cho thấy, các tiêu chí quan trọng nhất về một môi trường làm việc trong kỳ vọng của người đi làm Việt Nam có sự dịch chuyển nhất định. Trong đó, sự hiện diện của các tiêu chí về tưởng thưởng cơ hội phát triển đã giảm xuống, các tiêu chí về chất lượng công việc & cuộc sống xuất hiện và bắt đầu gia tăng cho thấy xu hướng thấy người đi làm ngày càng chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần tại nơi làm việc. 

Bên cạnh đó, yếu tố về lãnh đạo & quản lý (bao gồm vai trò của sếp, tầm nhìn truyền cảm hứng và chiến lược tương lai rõ ràng) cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn gắn bó với một công việc của người đi làm trong 2020.

Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm, mỗi người đi làm sẽ có nhu cầu và tiêu chí khác nhau khi lựa chọn nơi việc làm cho mình. Lương, thưởng có thể là lựa chọn số 1 với người này nhưng chỉ là ưu tiên số 2 với người khác. 

Vậy trong năm 2021 này, tiêu chí nào sẽ là ưu tiên lựa chọn của bạn? Lương, thưởng có phải là yếu tố quyết định khi bạn lựa chọn nơi làm việc không? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong khảo sát xu hướng 2021 nhé!

Bài viết: Trần Kim Anh

Bài viết tham khảo từ Anphabe

Answer4 hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWm5eWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Đỗ Hồng Phúc's picture

  Kể từ khi COVID-19 xuất hiện thì mình thấy yếu tố an toàn tại nơi làm việc cũng là 1 phần khi mình chọn 1 công ty mới. Vì có nhiều công ty xem nhẹ / chủ quan trong việc trống dịch thì mình thấy đây không phải môi trường làm việc lý tưởng của mình. 


   hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYbZWFneDh
  hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5ObmJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9qbVVvtrI.
 • Anna Ha's picture
  Anna Ha
  1617353953

  Bên cạnh lương thưởng thì với mình một môi trường năng động, thân thiện sẽ hấp dẫn mình hơn một cty trả lương cao nhưng môi trường kém thân thiện (ví dụ như đồng nghiệp hay ghen ăn tức ở suốt ngày đi soi mói rồi báo cáo sếp trên,...). 

  Cty có thêm thức ăn cho nhân viên thì lại càng thích không lo đói. 

   hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYbZiFneDh
  hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5ObmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwaYhwsbA.
 • Donald Stan's picture
  Donald Stan
  1620954348

  Tôi thực sự có thể giới thiệu nó nhưng hầu hết các lần tính phí của họ là rất nhiều ... Bạn có yêu cầu một nhà giao dịch hoặc một công ty thương mại có thể giúp bạn tín hiệu hoặc giao dịch tiền của bạn cho bạn với ROI 200% với 100% đảm bảo, hãy liên hệ với donald2stan @ gmail .com

   hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uanYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYcp2FneDh
  hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5ObnZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpwb5xpalVvtrI.
 • Hong Van's picture
  Hong Van
  1620963388

  Lương thưởng vẫn là yếu tố quyết định trong lựa chọn công ty khi giữa các công ty đều có các yếu tố Cơ hội phát triển; Văn hóa & giá trị; Lãnh đạo & quản lý; Chất lượng công việc & cuộc sống; Danh tiếng công ty tương tự nhau thì mức lương là yếu tố quyết định khi chọn công ty. 

  cũng như các bạn cùng một chức vụ thì mức lương cao vẫn thu hút trước khi ứng tuyển 1 công ty. 

   hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5yRmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KZaZmFneDh
  hZWYmZlhl2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OclJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJ1oVm6xtg..
hZWYmZlhl3GZmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...