Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao công ty nhỏ - công ty Việt Nam không giữ được người tài?

Answer10 hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Khanh Pham's picture
1408328191

Hi các anh/chị,

Em luôn có một thắc mắc vì sao các công ty nhỏ hoặc cty Việt Nam (dù là rất lớn) luôn khó giữ được người tài trước các công ty đa quốc gia. Khi có 2 cty cùng tiếp cận 1 ứng viên với quyền lợi như nhau, thì cty đa quốc gia luôn được chọn. Liệu chúng ta có chính sách nào giúp ngăn cản việc này không?

Answer10 hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Van Nguyen's picture
  Van Nguyen
  1408336575

  Các công ty đa quốc gia luôn chiến thắng trong chiến dịch tuyển dụng người tài bởi danh tiếng công ty, lương thưởng, phúc lợi... đều khá tốt. Nhân tài vẫn thường muốn được thoả sức làm việc trong một môi trường chuyên nghiêp, minh bạch. Do đó bài toán lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam là tạo được môi trường làm việc khiến nhân viên không thể rời xa. Điều quan trọng cần lưu ý là tăng lương, thăng chức chỉ có tác dụng nhất thời. Các công ty Việt Nam cần cải thiện môi trường làm việc, có nhiều dự án hay có kế hoạch đào tạo... Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công ty. Nên linh động không gian và thời gian làm việc bởi nhân viên trẻ thường rất sáng tạo và họ sẽ không thể sáng tạo trong một môi trường gò bó....

   hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5uZload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKYcZaFneDh
  hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpObnJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1xap9uVm6xtg..
 • Minh Truong's picture
  Minh Truong
  1408351256

   Nếu mà đi làm qua các môi trường thì sẽ thấy môi trường làm việc ở các công ty nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia thì hơn hẳn môi trường làm việc của các doanh nghiệp trong nước

   hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5uZnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKYcZ2FneDh
  hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpObnJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1pa5hlVm6xtg..
 • Nghiem Chau's picture
  Nghiem Chau
  1408711549

  Nói nôm na, cty nước ngoài đánh giá nhân viên qua hiệu quả công việc (bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ), còn cty Việt nam đánh giá chủ yếu ở thái độ, Cty lớn thì giởi quá thuo2ng bị ghét, cty nhỏ thì nói thật ... kg đủ tiền trả lương.
  Trước đây tôi có làm khảo sát nhỏ về cty vừa và nhỏ ở Việt nam và Tôi thấy nhiều người bảo cty nhỏ ở Việt nam thiếu định hướng, kg có chiến lược, kg làm việc bài bản, chuyên nghiệp ... Nhưng chúng ta phải nghĩ, cty nhỏ thì thường 1 người làm nhiều việc (bị cho là bị bóc lột) kg có phân biệt phòng ban rõ ràng (thiếu nhân sự, quy mô nhỏ) thì làm sao như cty lớn? Tài chính yếu thì làm sao phát triển nhanh, làm sao có cơ cấu tổ chức bài bản. Với lại đa phần cty vừa và nhỏ sinh ra chỉ để thực hiện kinh doanh hoặc cung cấp dịch vu 1 vài phân khúc rất nhỏ ở thị trường ... thì làm sao chuyên nghiệp?
  Chúng ta nên nhớ , tất cả các bài học , các mô hình kinh tế - tài chính ... đều du nhập từ nước ngoài và được chuẩn hoá từ các cty có cơ cấu tổ chức bài bản, có mô hình, công thức nào dành cho doanh nghiệp chỉ có vài ba người kg? Chính sách nhà nước ở Việt nam có ổn định để chúng ta ra kế hoạch chiến lược 5 hay 10 năm kg?
  Còn các yếu tố khác mọi người dã nói rồi, tôi kg lặp lại.
  Nói tóm lại cty nhỏ hay Việt nam bị thất thế vì : danh tiếng, môi trường làm việc, lương.

   hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5yWmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKZbpiFneDh
  hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpOcmZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxob51Xb7Cx
 • Tran tuan's picture
  Tran tuan
  1408760593

  công ty nhỏ ko giữ được người làm việc theo mình thì ko phải là lớn hay nhỏ ở công ty, mà quan điểm dùng người và sài người, nếu công ty lớn hoặc công ty nhỏ sài người thì sẽ cũng đến 1 lúc nào đó ra đi thui, vì ở đó người ta sẽ bị vắt hết sức, người ta làm chỉ đủ duy trì ăn uốn cuộc sống hàng ngày, nên có cơ hội tốt hơn người ta sẽ nhảy, ví dụ , mình từng tiếp xúc với 1 nhân sự ở công ty lớn, bạn này kêu từng tuyển kế toán ngân hàng lương 6 triệu mức lương cũng khá hợp lý cho vị trí này, nhưng bên trong công việc là chạy đi rất nhiều chi nhánh ngân hàng khác nhau ở các quận trong và ngoại thành có  đôi lúc ra tỉnh ngoài khu vực thành phố và công việc đi liên tục, thì bạn này nói tuyển được sau 1 thời gian thì người ta bỏ việc, cũng là lý do đơn giản thui, vì chi phí xăng cộ đi lại quá lớn, người ta ko chịu được nên nghĩ là dĩ nhiên, cũng như công ty nhỏ việc gì cũng làm, việc gì cũng đi, thì những khoản chi phí đó cầnđược bù đắp, chứ làm xong cuối tháng tiền lương trừ tiền ăn ma7t5 ở sửa xe xăng cộ chỉ còn 1 triệu hoặc 2 triệu cho gia đình, mà ko có tiền giao tiếp uống cà phê bạn bè, ko có tiền thuốc khi chửa bệnh chỉ đi làm rồi về nhà thì bạn có muốn bỏ việc khi có cơ hội tốt ko? nhiều khi mình đọc thấy tin dụng tuyển lương 3trie65u đến 4 triệu 1 tháng thì mình nghĩ tại sao lại có mức lương như vậy, TB cơm ba buổi là 20k/1 buổi thì ba buổi 60K, thì 1 tháng là 1 triệu 8 rùi còn tiền xăng cộ cho 300k / tháng thì cũng hết 2trie6u 1 rui chi còn 1 triệu 9 thui chua kể tiền xsu7a3 xe tiền thay nhớt tiền cho gia d9ingh2 tiền bạn bè vậy làm sao các bạn đủ sống. Và mình còn đọc tin thấy điều rùng rợn hơn các bộ hợp đồng của mình lương 1 triệu rưởi vậy làm sao người ta sống với mức lương đó, và làm sao người ta làm, vậy điều gì để người ta bám viếu vào công việc đó, thì chắc ai cũng hiểu . 

   hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5yWmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKZbpqFneDh
  hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpOcmZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobZdrVm6xtg..
 • Vu Thi Thu Hien's picture
  Vu Thi Thu Hien
  1408760645

  Theo mình, tâm lý là khi mình "nhỏ" mình chọn lựa Công ty nhỏ để học hỏi và cũng đơn giản là không thể vào Công ty lớn khi kinh nghiệm quá non. Còn khi đã "lớn" đủ lông đủ cánh để bay rồi thì làm việc ở những công ty lớn, đa quốc gia, công ty nước ngoài là niềm mơ ước của nhiều người vì có làm việc ở đó mình mới hiểu được giá trị của sự CÔNG BẰNG & BÌNH ĐẴNG.

   hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5yWm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKZbpuFneDh
  hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpOcmZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtxap1qVm6xtg..
 • Việt Lê's picture
  Việt Lê
  1408779229

  Tôi nghĩ là các cty nhỏ mà theo chủ top là cty VN ko giữ được do họ có sử dụng lao động mà ko bồi đắp cho họ, tức ko training, tạo điều kiện để họ phát triển mà chỉ vắt kiệt sức lao động do góc nhìn ngắn hạn. Trong khi đó, các tập đoàn nước ngoài họ hoạt động theo tiêu chí bền vững và dài hạn nên có định hướng đào tạo và phát triển nhân tài rõ ràng. Vậy nên mới nâng cao được tính gắn kết của nhân viên. 

   hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5yWnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKZbp2FneDh
  hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpOcmZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhm5oaZdXb7Cx
 • Tuan Anh Vu's pictureAnphabe Expert
  Tuan Anh Vu
  1408855089

  Vì ông chủ nhỏ việt nam xây dựng cty với triết lý  k cần người tài và triết lý bóc lột nhân viên nhiều chừng nào tốt chừng đó 

   hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5yXnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKZb5yFneDh
  hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpOcmpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxtcJhXb7Cx

Pages

hZWYmZlhl3GbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...