Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Sau phỏng vấn, công ty thông báo nhận, rồi hủy, rồi nhận lại và rồi ....chờ không lương...

Answer13 hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZlpyYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Cong-Phuoc Phan's picture
1571100480

Mình nộp đơn cho vị trí Data Manager và được mời đi phỏng vấn ngay sau đó 1 ngày. Trong buổi phỏng vấn CTO bảo mình về transfer công việc cũ tranh thủ qua gấp để join dự án. Thế là về chờ, sau 2 tuần không thấy offer letter gởi chính thức mình mới email hỏi lại và CTO kia reply với 1 cái email khác là mình nên tìm cơ hội khác.

Vậy thôi chưa hết, mình cũng delete cái resignation letter vì thật sự ban đầu chưa tin tưởng him lắm nên chưa dám gởi, chờ offer chính thức. Thế nhưng ngày hôm sau mình lại nhận được offer letter từ nhân sự, cũng với giọng điệu cũ : qua gấp để join dự án. Sau khi gọi điện confirm đủ đường ngày qua, có gởi offer bằng mail và mình cũng lên tận công ty nhận offer giấy luôn. Tới ngày đi làm như thỏa thuận vào công ty mọi người ở đó ú ớ theo cái kiểu "Ủa, hom nay có nhân viên mới à?". Riêng chị nhân sự đi ra hướng dẫn mình đi chuẩn bị 1 đống hồ sơ đủ loại để photo, công chứng. Mình cũng được thông báo được nghỉ hưởng lương mấy ngày lo giấy tờ. Nhưng sau đó mình lại nhận được điện thoại bảo chờ tiếp vì thủ tục chưa xong. Sau gần 1 tuần chờ, mình bảo confirm về những gì chị đó nói là sẽ trả lương luôn cả những ngày chờ vì mình đã nghỉ làm ở công ty cũ. Tuy nhiên bây giờ thì chị ấy nói ngược là khi nào bắt đầu làm chính thức mới được tính lương và bảo mình tiếp tục chờ thêm... và chị ấy cũng không biết chờ tới khi nào... Ngoài ra chị ta còn quả quyết chắc chắn là mình đã được tuyển, chỉ là chờ thôi. 

Mình đã chính thức gởi mail từ chối luôn và không chờ, nhưng mình cảm thấy bị thiệt thòi vô cùng vì mình tin tưởng người interview ban đầu và nắm chắc cái offer trong tay mà còn vậy... Mình muốn kiện mà khong biết kiện thế nào, thời điểm gần cuối năm nữa chứ, mình chấp nhận mất cục lương tháng 13 để sang đầu quân cho họ mà cách xử lý thế đấy.

Xem thêm:

Answer13 hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZlpyYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Đỗ Minh Hiếu's picture

  cty gì hài vãi vậy anh? 

  post cái offer của họ lên đây cho ae xem để biết đường tránh với ạ 

   hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmXm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWb5uFneDh
  hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZmpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9sZVVvtrI.
 • Cong-Phuoc Phan's picture
  Cong-Phuoc Phan
  1571544279

  Thể theo yêu cầu về hình anh nè

   hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmYl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWcJeFneDh
  hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZm5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptaZ9tZVVvtrI.
 • Lý Kim Ngọc's picture
  Lý Kim Ngọc
  1571805496

  chị nhân sự bên đây Thakral One này làm việc ẩu quá. Làm HR cũng là đại diện thương hiệu của cty mà đi deal với ứng viên lung tung thì làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cty chít 

   hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmZlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWcZWFneDh
  hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZnJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdlbVVvtrI.
 • Đỗ Minh Hiếu's picture

  Tập trung cho tương lai thôi anh Cong-Phuoc Phan

   hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmZl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWcZeFneDh
  hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZnJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9sZVVvtrI.
 • Dung Nguyen's picture
  Dung Nguyen
  1571890043

  Công ty này không chuyên nghiệp gì hết, chắc là họ đang đi nước đôi rồi :-)

   hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmal4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWcpeFneDh
  hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZnZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmppbJZtbFVvtrI.
 • Khiem Vu Do's picture
  Khiem Vu Do
  1571900584

  Employment term là Seasonal - Lao động thời vụ theo Mutual Agreement mà bạn ơi. Kiện thế nào được?

   hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmamIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWcpiFneDh
  hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZnZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmltbpdlVm6xtg..
 • c nguyen's picture
  c nguyen
  1573038298

  Công ty nước ngoài luôn mà kì vậy nhỉ ?

   hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqSlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXapWFneDh
  hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpocJxnaVVvtrI.

Pages

hZWXn5pmk2yclpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...