Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnl2qYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

THÔNG ĐIỆP SÂU SẮC CỦA BIIL GATE VỀ COVID-19

Answer hZWXn5pnl2qYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRm5WTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Tôi là một người tin tưởng, vui vẻ, hài hước, vui vẻ, vui vẻ, thoải mái.

Khi suy nghĩ về vấn đề này, khi bạn chia sẻ, bạn có thể sử dụng virut Corona / Covid-19 để thay đổi trong trò chơi:

- Nó nhắc nhở mọi người rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, tình hình tài chính của chúng ta ra sao, hay chúng ta nổi tiếng như thế nào. Bệnh này đối xử với tất cả chúng ta giống như nhau. Nếu bạn không tin tôi, chỉ cần hỏi Tom Hanks

- Nó đang nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều kết nối và một cái gì đó ảnh hưởng đến một người, thì có ảnh hưởng đến người khác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng các đường biên giới mà chúng ta đã đưa ra chả có giá trị gì đối với loại vi-rút này. Nó không cần hộ chiếu.

- Nó nhắc nhở mọi người rằng sức khỏe của chúng ta quý giá như thế nào và chúng ta đã bỏ bê nó thông qua việc ăn thực phẩm chế biến và nước uống bị ô nhiễm đủ mọi loại hóa chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh.

- Nó nhắc nhở về sự ngắn ngủi của cuộc sống và về những gì quan trọng nhất đối với chúng ta như là việc giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những người già hoặc bệnh tật.

- Nó nhắc nhở về xã hội vật chất của chúng ta đã trở nên như thế nào và khi gặp khó khăn, chúng ta nhớ rằng đó là những thứ thiết yếu và giá trị mà chúng ta cần (thực phẩm, nước, thuốc); trái ngược với những thứ xa xỉ mà đôi khi chúng ta vẫn nghĩ là quý giá.

- Nó nhắc nhở chúng ta về cuộc sống gia đình và mái ấm quan trọng như thế nào và chúng ta đã bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng ta trở lại ngôi nhà của mình để có thể xây dựng lại và củng cố gia đình của chúng ta.

- Nó nhắc nhở rằng công việc thực sự của chúng ta không phải là thứ mà mình đang làm. Công việc thực sự của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau.

- Nó nhắc nhở rằng cho dù chúng ta nghĩ mình vĩ đại đến mức nào, hay tuyệt vời đến thế nào, thì vẫn có một loại virus có thể khiến thế giới của chúng ta đứng yên.

- Nó nhắc nhở rằng sức mạnh của sự tự do nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ, chia sẻ, cho đi, hỗ trợ lẫn nhau; hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, tích trữ, chỉ chăm sóc cho bản thân.

- Nó nhắc nhở chúng ta rằng đây có thể là một kết thúc hoặc một khởi đầu mới. Đây có thể là thời gian suy ngẫm và hiểu biết, khi chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình.

- Nó nhắc nhở chúng ta rằng sau mỗi khó khăn, luôn có sự dễ dàng. Cuộc sống là theo chu kỳ, và đây chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ này. Chúng ta không cần phải hoảng sợ; điều này rồi cũng sẽ qua.

- Trong khi nhiều người coi virus Corona / Covid-19 là một thảm họa lớn, tôi thích xem nó như là một sửa chữa tuyệt vời. Nó được gửi để nhắc nhở về những bài học quan trọng mà chúng ta dường như đã quên.

--------------------------------

Nguyên văn:

Bill Gate’s views on the Covid-19 Virus….

What is the Corona/ Covid-19 Virus Really Teaching us?I’m a strong believer that there is a spiritual purpose behind everything that happens, whether that is what we perceive as being good or being bad.

As I meditate upon this, I want to share with you what I feel the Corona/ Covid-19 virus is really doing to us:

– It is reminding us that we are all equal, regardless of our culture, religion, occupation, financial situation or how famous we are. This disease treats us all equally, perhaps we should to. If you don’t believe me, just ask Tom Hanks.

– It is reminding us that we are all connected and something that affects one person has an effect on another. It is reminding us that the false borders that we have put up have little value as this virus does not need a passport. It is reminding us, by oppressing us for a short time, of those in this world whose whole life is spent in oppression.

– It is reminding us of how precious our health is and how we have moved to neglect it through eating nutrient poor manufactured food and drinking water that is contaminated with chemicals upon chemicals. If we don’t look after our health, we will, of course, get sick.

– It is reminding us of the shortness of life and of what is most important for us to do, which is to help each other, especially those who are old or sick. Our purpose is not to buy toilet roll.

– It is reminding us of how materialistic our society has become and how, when in times of difficulty, we remember that it’s the essentials that we need (food, water, medicine) as opposed to the luxuries that we sometimes unnecessarily give value to.

– It is reminding us of how important our family and home life is and how much we have neglected this. It is forcing us back into our houses so we can rebuild them into our home and to strengthen our family unit.

– It is reminding us that our true work is not our job, that is what we do, not what we were created to do. Our true work is to look after each other, to protect each other and to be of benefit to one another.

– It is reminding us to keep our egos in check. It is reminding us that no matter how great we think we are or how great others think we are, a virus can bring our world to a standstill.

– It is reminding us that the power of freewill is in our hands. We can choose to cooperate and help each other, to share, to give, to help and to support each other or we can choose to be selfish, to hoard, to look after only our self. Indeed, it is difficulties that bring out our true colors.

– It is reminding us that we can be patient, or we can panic. We can either understand that this type of situation has happened many times before in history and will pass, or we can panic and see it as the end of the world and, consequently, cause ourselves more harm than good.

– It is reminding us that this can either be an end or a new beginning. This can be a time of reflection and understanding, where we learn from our mistakes, or it can be the start of a cycle which will continue until we finally learn the lesson we are meant to.

– It is reminding us that this Earth is sick. It is reminding us that we need to look at the rate of deforestation just as urgently as we look at the speed at which toilet rolls are disappearing off of shelves. We are sick because our home is sick.

– It is reminding us that after every difficulty, there is always ease. Life is cyclical, and this is just a phase in this great cycle. We do not need to panic; this too shall pass.Whereas many see the Corona/ Covid-19 virus as a great disaster, I prefer to see it as a great corrector. It is sent to remind us of the important lessons that we seem to have forgotten and it is up to us if we will learn them or not.

Nguồn: Sưu tầm

Xem thêm:

Answer hZWXn5pnl2qYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRm5WTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pnl2qYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...