Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtjkW-WlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Brand) là gì?

Answer hZWYmJtjkW-WlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmJmTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Hiểu về Thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Brand) sẽ giúp người làm Nhân sự cải thiện đáng kể bài toán thu hút và giữ chân nhân tài. Tuy vậy, trên thực tế không phải ai cũng hiểu rõ và đánh giá đúng tầm quan trọng của Thương hiệu nhà tuyển dụng. 

Thương hiệu nhà tuyển dụng không chỉ là những trải nghiệm công ty tạo ra cho nhóm nhân viên hiện tại hay những gì công ty chủ động quảng bá đến công chúng, mà còn là cảm nhận và đánh giá của nhân viên hiện tại và người đi làm bên ngoài về công ty. Nói cách khác, thương hiệu nhà tuyển dụng là tổng hòa tất cả cảm nhận từ các góc độ khác nhau của các nhóm đối tượng: nhân viên - quản lý/ lãnh đạo trong công ty, người đi làm trong ngành / trên thị trường, sinh viên…

>> Xem thêm: Công ty nổi tiếng quá rồi nên không cần đầu tư vào làm Employer Branding nữa?

Thế nào là một thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn?

Sức hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng thường được đánh giá và đo lường dựa trên 6 nhóm yếu tố: Tưởng thưởng, Cơ hội phát triển, Văn hóa doanh nghiệp, Lãnh đạo và quản lý, Chất lượng công việc và cuộc sống, và Danh tiếng công ty. 

Mô hình đánh giá hình ảnh thương hiệu nhà tuyển dụng do Anphabe xây dựng

>>> Xem thêm: Yếu tố nào đánh giá thương hiệu nhà tuyển dụng?

Công ty có thương hiệu nhà tuyển dụng được xem là hấp dẫn khi thỏa mãn được kì vọng của người đi làm trên 6 nhóm yếu tố trong mô hình nói trên. Bên cạnh đó, một số thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn cũng chọn đẩy mạnh cho 1 nhóm yếu tố  tạo nên sự khác biệt để tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua thu hút và giữ chân nhân tài. 

Dưới đây là 20 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn Việt Nam năm 2020:

>>> Xem thêm: Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 

Anphabe là đơn vị tư vấn tiên phong về môi trường làm việc và thương hiệu nhà tuyển dụng. Để liên tục cập nhập Xu hướng nhân tài & Nguồn nhân lực hạnh phúc, liên hệ: 

Answer hZWYmJtjkW-WlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmJmTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJtjkW-WlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...