Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tik2yZmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tỉ lệ nghỉ việc tăng báo động, vì sao?

Answer hZWXn5tiknCbmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZm5ubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phụng Nguyễn's picture
1573125346

Tỉ lệ nghỉ việc trong các doanh nghiệp gia tăng liên tục trong vòng 3 năm qua và dự đoán sẽ cán mốc 24% trong năm 2019, tức khoảng trong 4 người đi làm, sẽ có 1 người nghỉ việc. Vì sao tình trạng này lại gia tăng một cách đáng báo động như vậy?

Hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa Kênh Kinh tế Tài chính FBNC với bà Thanh Nguyễn – Giám đốc điều hành và truyền cảm hứng hạnh phúc của Anphabe xoay quanh chủ đề này: https://www.youtube.com/watch?v=OF8KH7kjS_g&t=328s 


Xem thêm:


Answer hZWXn5tiknCbmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZm5ubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5tik2yZmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...