AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxnmmyYk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

20 kỹ năng mà các doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay

Answer hZWZlpxnmmyYk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRl5yViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Danh sách 20 kỹ năng mà các doanh Nghiệp quan tâm nhất hiện nay đang được chia thành 5 nhóm: Kỹ năng căn bản, Truyền thông tương tác, Phân tích giải quyết vấn đề, Quản trị làm việc nhóm Quản trị bản thân.

KỸ NĂNG CĂN BẢN

 • Tin học văn phòng
 • Nhạy bén với kinh doanh (*)
 • Tiếng Anh thương mại
 • Nắm bắt công cụ kỹ thuật số (*)
 • Hiểu biết & vận dụng số liệu (*)

TRUYỀN THÔNG & TƯƠNG TÁC

 • Xây dựng & duy trì quan hệ
 • Giao tiếp & Thuyết trình
 • Đàm phán thương lượng

PHÂN TÍCH & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 • Tìm kiếm thông tin
 • Phân tích & phản biện
 • Đề xuất giải pháp & Giải quyết vấn đề
 • Quản trị rủi ro

QUẢN TRỊ & LÀM VIỆC NHÓM

 • Quản lý dự án & điều phối nhóm
 • Quản trị cảm xúc bản thân & người khác (*)
 • Quản trị nguồn lực nhóm

QUẢN TRỊ BẢN THÂN

 • Làm việc độc lập
 • Lên kế hoạch & quản trị thời gian
 • Đa nhiệm (*)
 • Liên tục học hỏi & cải thiện linh hoạt
 • Quản trị căng thẳng (*)

(*) 1 số kỹ năng mới mà các doanh nghiệp đang rất ưu tiên, các Z lưu ý thêm nha!

Hình: Gen Z đánh giá 5 nhóm kỹ năng doanh nghiệp cần hiện nay

Anphabe đưa danh sách này cho các bạn Z tự đánh giá bản thân thì độ tự tin của Gen Z thấp bất ngờ. Nhóm kỹ năng Quản trị bản thân điểm cao nhất cũng chỉ có 46% các bạn tự tin rằng mình đã tốt các kỹ năng này. 

Answer hZWZlpxnmmyYk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRl5yViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWZlpxnmmyYk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...