AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplklWqdlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cách sử dụng hàm index match kết hợp trong Excel

Answer1 hZWYnphpl2mVmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRnZ2ViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Đức Võ's picture
1660278192


Tận dụng những chức năng tìm kiếm nâng cao mà hàm index match kết hợp trong Excel mang lại giúp bạn giải quyết thật tốt bài toán trong công việc và học tập. Đây là hàm dò tìm kiếm nâng cao rất thông dụng hiện nay. Ngoài việc sử dụng hàm index match, bạn có thể dùng hàm dò tìm này để tìm kiếm giá trị nhanh nhất có thể. Bài viết dưới đây NTP sẽ hướng dẫn bạn rất chi tiết về cách sử dụng hàm index match trong Excel nhé!

Hàm index match trong Excel


Hàm index match trong excel dùng để dò tím giá trị trên cả cột và dòng trong bảng tính, với hàm excel khác như vlookup hay hlookup chỉ dò tìm được trên cột hoặc hàng.

Hàm index kết hợp match là hàm excel khá thông dụng và thường được dùng trong một số bài toán dò tìm giá trị phức tạp, khi nhận được yêu cầu bài toán bạn nên cân nhắc đê lựa chọn phương pháp giải cho phù hợp để nâng cao hiệu suất công việc.

Công thức hàm index excel

=INDEX(Array, Row_number, [Column_number])

Giải thích hàm:

 • Array: Mảng chứa đựng giá trị trả về.

 • Row_number ( bắt buộc): Vị trí của hàng chứa giá trị được trả về.

 • [Column_number]: Vị trí của cột chứa giá trị được trả về.

Công thức hàm match excel

=MATCH(Lookup_value, Lookup_array, [Match_type])

Giải thích hàm:

 • Lookup_value: Giá trị thực hiện việc tìm kiếm.

 • Lookup_array: Mảng chứa giá trị được tìm kiếm.

 • [Match_type]: Lựa chọn kiểu tìm kiếm mong muốn. Với [Match_type] = 1  hoặc bỏ: Hàm sẽ hiểu tìm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn Lookup_value; Với [Match_type] = 0: Hàm sẽ hiểu tìm giá trị thứ nhất mà giá trị đó bằng chính xác Lookup_value; Với [Match_type] = -1: Hàm sẽ hiểu tìm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng với Lookup_value.

Hàm weekday excel

Hàm weekday excel được biết là hàm trả về thứ trong tuần tương ứng với nó, luôn là một số nguyên dương.

Chức năng của hàm weekday trong excel

Giúp người dùng có thể tối ưu được công việc khi người dùng nhập liệu ngày tháng nhưng chỉ hiển thị số lượng ngày. Ngoài ra, nó còn giúp học sinh giả guyết các yêu cầu trong bài tập được giáo viên giao làm.

Công thức weekday

=WEEKDAY(Serial_number, [Return_type])

Giải thích hàm excel:

 • Serial_number (bắt buộc): Giá trị ngày tháng cần chuyển về thứ.

 • Return_type (tùy chọn): Tham số lựa chọn theo yêu cầu.

Các dạng Return_type của hàm weekday excel

 • Return_type = 1: Tương ứng với 1 là chủ nhật và 7 là thứ 7.

 • Return_type = 2: Tương ứng với 1 là thứ 2 và 7 là chủ nhật.

 • Return_type = 3: Tương ứng với 0 là thứ 2 và 6 là chủ nhật.

 • Return_type = 11: Tương ứng với 1 là thứ 2 và 7 là chủ nhật.

 • Return_type = 12: Tương ứng với 1 là thứ 3 và 7 là thứ 2.

 • Return_type = 13: Tương ứng với 1 là thứ 4 và 7 là thứ 3.

 • Return_type = 14: Tương ứng với 1 là thứ 5 và 7 là thứ 4.

 • Return_type = 15: Tương ứng với 1 là thứ 6 và 7 là thứ 5.

 • Return_type = 16: Tương ứng với 1 là thứ 7 và 7 là thứ 6.

 • Return_type = 17: Tương ứng với 1 là chủ nhật và 7 là thứ 7.

Hàm sum trong Excel

Đây là hàm cơ bản và được sử dụng nhiều trong Excel, được dùng để tính tổng các giá trị ở một hoặc nhiều cột/ hàng trong bảng tính Excel thỏa yêu cầu của đề bài.

Cấu trúc hàm trong Excel

= SUM(Number1,[Number2],[Number3],[Number4],[Number5],…)

Với: Number1,[Number2],[Number2],[Number3],[Number4],[Number5],… là các giá trị được dùng để tính tổng trong bảng tính.

Dùng hàm sum để tính tổng thành tiền các mặt hàng đã bán trong ví dụ được cho ở trên.

 • Trường hợp mảng chứa các giá trị để tính tổng ít, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập công thức =SUM(E2:E9) vào ô địa chỉ chứa kết quả tính tổng thành tiền với E3:E9 bạn thực hiện quét mảng. Màn hình được minh họa ở bên dưới:

Bước 2: Thực hiện nhấn ENTER để hàm Excel xuất kết quả. Bạn sẽ nhận được kết quả là 53150000.

 • Còn đối với mảng chứa quá nhiều địa chỉ ô cần thực hiện tính tổng, bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên, sau đó thực hiện nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Mũi tên xuống, lập tức Excel sẽ thực hiện quét hết mảng cho bạn. 

 


 Answer1 hZWYnphpl2mVmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRnZ2ViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWYnplklWqdlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...