AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVllG6ak5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chuyển đổi từ Thế giới VUCA sang Thế giới BANI: Nắm bắt những thách thức và cơ hội mới

Answer hZWZmJRmmW6Uk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSm5SSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thế giới VUCA (Volatility - Biến động, Uncertainty - Không chắc chắn, Complexity - Phức tạp, Ambiguity - Mơ hồ) đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc mô tả môi trường kinh doanh đầy biến động, khó lường của vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, ngày nay, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang dần nhận thức được sự xuất hiện của một thế giới mới mang tên BANI, đòi hỏi những cách tiếp cận và tư duy mới để thích ứng và thành công.


    Ảnh: Báo cáo xu hướng nhân tài Việt Nam 10 năm nhìn lại

Vậy, Thế giới BANI là gì?

BANI là viết tắt của 4 từ tiếng Anh:

 • Brittle: Mỏng manh, dễ vỡ
 • Anxious: Lo âu
 • Non-linear: Phi tuyến tính
 • Incomprehensible: Không thể lý giải

So sánh với VUCA, BANI đại diện cho một môi trường kinh doanh mang tính phức tạp, hỗn loạn và khó đoán định hơn nhiều lần. Những đặc điểm chính của Thế giới BANI bao gồm:

 • Sự mong manh: Hệ thống và cấu trúc có thể sụp đổ nhanh chóng trước những tác động bất ngờ.
 • Tâm lý lo âu: Sự bất ổn và thiếu chắc chắn dẫn đến tâm lý lo lắng và hoài nghi gia tăng.
 • Tính phi tuyến tính: Mối quan hệ giữa các yếu tố không còn tuân theo quy luật tuyến tính truyền thống, dẫn đến những thay đổi khó lường.
 • Sự khó hiểu: Khó khăn trong việc nắm bắt và giải thích đầy đủ các nguyên nhân và hệ quả của các sự kiện.


Chuyển đổi từ VUCA sang BANI mang đến những thách thức to lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp:

Thách thức:

 • Khó khăn trong việc dự đoán và lập kế hoạch cho tương lai.
 • Nhu cầu thích ứng nhanh chóng và linh hoạt với những thay đổi liên tục.
 • Nguy cơ gia tăng lo âu và mất tinh thần của nhân viên.
 • Khó khăn trong việc đưa ra quyết định sáng suốt trong điều kiện thiếu thông tin và dữ liệu.

Cơ hội:

 • Doanh nghiệp có khả năng thích ứng và đổi mới nhanh chóng sẽ có lợi thế cạnh tranh.
 • Nhu cầu về các giải pháp sáng tạo và phi tuyến tính sẽ tăng cao.
 • Các doanh nghiệp có thể xây dựng lòng tin và sự gắn kết với nhân viên bằng cách thể hiện sự thấu hiểu và hỗ trợ.
 • Sử dụng công nghệ để thu thập và phân tích dữ liệu có thể giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Để thành công trong Thế giới BANI, các doanh nghiệp cần:

 • Phát triển tư duy linh hoạt và thích ứng: Sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận và tư duy khi cần thiết để đối mặt với những tình huống mới.
 • Tăng cường khả năng phục hồi: Xây dựng hệ thống và quy trình có khả năng chống chọi với những cú sốc và gián đoạn.
 • Nuôi dưỡng văn hóa cởi mở và minh bạch: Khuyến khích giao tiếp cởi mở và chia sẻ thông tin giữa các cấp trong tổ chức.
 • Đầu tư vào công nghệ: Sử dụng công nghệ để thu thập dữ liệu, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định.
 • Lắng nghe và thấu hiểu nhân viên: Tạo môi trường làm việc hỗ trợ và thấu hiểu để giúp nhân viên phát huy tiềm năng và gắn bó lâu dài với công ty.

Kết luận:

Thế giới BANI mang đến những thách thức to lớn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Bằng cách thay đổi tư duy, xây dựng khả năng thích ứng và đầu tư vào con người, công nghệ, các doanh nghiệp có thể thành công trong môi trường kinh doanh đầy biến động và phức tạp này.

>>> Xem thêm: Báo cáo xu hướng nhân tài Việt Nam 10 năm nhìn lại. Khảo sát ngay - nhận báo cáo liền tay! 

Answer hZWZmJRmmW6Uk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSm5SSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWZmJVllG6ak5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...