AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5pimGuUlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Đồng nghiệp làm việc riêng, nên nhắc hay quăng lơ?

Answer4 hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUl5uUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Van Nguyen's picture
1544687369

Câu chuyện này hơi tủn mủn nhưng cũng share lên xem ai tâm trạng giống mình không? Mình có để ý một vài bạn đồng nghiệp không thuộc team mình cứ suốt ngày làm việc riêng, tức giờ làm việc họ mang việc cá nhân lên làm. Đôi khi làm công việc chính bị trì hoãn. Mình thấy rất kỳ cục nhưng làm sao nhắc nhờ, vì mình không phải sếp của họ, nói ra thì bị đánh giá là quá tiểu tiết. Nhưng đôi lúc cần họ hỗ trợ thì họ bảo bận cứ từ từ. 

Có ai hay gặp tình huống như này không? Hiến kế mình nha. 

Answer4 hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUl5uUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Quốc Huy's picture
  Quốc Huy
  1544688014

  Với những người như vậy thì không cần anh phải nói sớm muộn gì họ cũng không thể tồn tại trong một tổ chức quá lâu. Tất cả đều đánh giá dựa trên kết quả làm việc của họ, nên anh không nên suy nghĩ và để tâm quá nhiều. Nếu họ dành thời gian cho việc riêng thì công việc của họ sẽ trì trệ thì không thể nào anh ta qua mắt được sếp của mình. 

   hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqXlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXb5SFneDh
  hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GampKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1wapZrVm6xtg..
 • Lily Le's picture
  Lily Le
  1544757221

  Em nghĩ anh thật mà đùa ấy, anh đến vỗ vai và nói giỡn giỡn nhưng cảnh báo nhẹ là anh đã biết việc họ làm là ngoài lề để họ chú ý hơn. Nếu nhiều lần quá anh có thể góp ý nhưng chỉ với tư cách là đồng nghiệp thôi vì nếu để sếp thấy người kia cũng phiền phức. 

   hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqXm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXb5uFneDh
  hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GampmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmdrcJxXb7Cx
 • Manh Khanh's picture
  Manh Khanh
  1545100589

  Phải nói là trong môi trường công sở lúc nào cũng sẽ gặp một vài trường hợp như thế này và đôi khi cảm thấy vô cùng bất lực. Nhiều khi muốn ngó lơ nhưng lại ảnh hưởng đến công việc của toàn team  nên là mình ủng hộ cách nói thẳng. Không phải chỉ trích thẳng mặt nhưng mình sẽ tinh tế nhắc nhở. Dẫu biết rằng ai cũng có công việc của riêng mình và người ngoài thì không nên xen vào, nhưng mình nghĩ trong những trường hợp như thế này bạn nên mạnh dạn, nếu không để lau dài không chỉ ảnh hưởng công việc mà bản thân người đồng nghiệp đó cũng khó phát triển lên được.

   hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqZm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXcZuFneDh
  hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GanJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZuaZtrZlVvtrI.
 • Lam Le's picture
  Lam Le
  1555667697

  Không thuộc team, nhưng lại ảnh hưởng tới công việc chính thì cũng là có liên quan.Từ kết quả công việc chính bị ảnh hưởng,mình sẽ có biện pháp xử lý, và thường là cty sẽ có quy định không làm việc riêng cá nhân trong giờ làm việc. Theo quy định công ty mà xử lý cho công bằng:)

   hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2TmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Caa5mFneDh
  hZWYn5Rjkm2dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdlpeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpb5tpVm6xtg..
hZWYn5pimGuUlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...