AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5ppmWybm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

GEN Z - đối tượng “khó nhằn” với người quản lý nhân sự?

Answer1 hZWZl5Vll2qdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmpWXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Ước tính đến năm 2025, khoảng 1/4 lực lượng lao động Việt Nam là gen Z. Nhưng bạn biết gì về họ - nhóm người tiêu dùng, khách hàng tương lai và cũng là nhân tài tiềm năng của công ty bạn?

Họ không chỉ trẻ trung, năng động, phá cách, sáng tạo mà còn có nhiều điểm lạ lùng mà người làm quản lý Nhân sự có thể chưa biết. Làm sao để thu hút, gắn kết và giữ chân gen Z? Gen Z đang nghĩ gì về bản thân và sự nghiệp? Họ thích đi làm ở công ty đa quốc gia, công ty khởi nghiệp (Start-up), công ty Việt Nam hay thực ra họ muốn làm việc tự do (freelance)? 

Dưới đây là một vài điểm mạnh và điểm yếu của gen Z, được đúc kết từ khảo sát Thương hiệu Nhà tuyển dụng Hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam 2020 do Anphabe và SAC phối hợp thực hiện với hơn 23.000 sinh viên tham gia.


 Hy vọng thông tin trong bài viết này giúp bạn hiểu thêm những điểm mạnh, điểm yếu của gen Z. Từ đó, bạn có thể chọn cách tương tác và gắn kết phù hợp với nhóm bạn trẻ này.  

Download ngay “Cẩm Nang Gen Z lần đầu đi làmđể hiểu thêm insight của thế hệ Z. Thông tin được đúc kết từ khảo sát Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam 2020 do Anphabe phối hợp cùng SAC thực hiện trên hơn 23.000 sinh viên tại 93 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.

Answer1 hZWZl5Vll2qdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmpWXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Trinh Trung's picture
  Trinh Trung
  1599558896

  Rất thú vị nè, công ty vừa mới tuyển mấy em gen Z vào internship nhưng cũng thấy nhiều câu chuyện hài xảy ra rồi. 

   hZWZl5Vll2qdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aUm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5Vll2qdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTbJuFneDh
  hZWZl5Vll2qdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWl5mIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtbJxqZ1VvtrI.
hZWZl5ppmWybm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...