AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVnmXGdm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hơn 40% nhân viên bị stress sau "làn sóng" cắt giảm nhân sự

Answer2 hZWZmJRglXGcm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpibiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Bức tranh thị trường lao động Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đáng chú ý, tình trạng nhân sự bị stress khiến nhu cầu phúc lợi an sinh trong các doanh nghiệp tăng đột biến trong một thập kỷ qua.

Tình trạng nhân viên bị "stress", "burn-out" gia tăng ở các doanh nghiệp

Trong 10 năm qua, hệ lụy khi cơn bão sa thải quét qua, cùng quá nhiều những thay đổi và không chắc chắn trong tổ chức khiến người đi làm cảm thấy hoang mang, áp lực.

Ảnh: Anphabe

Đáng lưu ý, tỷ lệ nhân viên bị stress trong nhóm bị cắt giảm là khoảng 29%, cao hơn so với tỷ lệ 23% ở nhóm nhân viên tại doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với con số 43% ở nhóm "Sống sót" sau cắt giảm.

Điều này cho thấy người bị cắt giảm có thể trải qua giai đoạn khó khăn và hụt hẫng, nhưng áp lực lớn hơn vẫn đang đè nặng lên vai những người được doanh nghiệp giữ lại.

Ảnh: Báo cáo xu hướng nhân tài - 10 năm nhìn lại | Anphabe

Tuy nhiên, một vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây là tình trạng burn-out gia tăng đáng báo động trong năm 2023. Khác với stress, burn-out là một trạng thái nghiêm trọng và nguy hiểm hơn, dễ khiến người lao động rơi vào trạng thái kiệt sức, trống rỗng và không còn động lực để cố gắng.

Những người bị burn-out có rủi ro gặp các vấn đề về hiệu suất cao hơn gấp 10 lần so với những người chỉ bị stress mà chưa chuyển sang trạng thái burn-out.

Khảo sát của Anphabe trong năm 2023 đã chỉ ra, trung bình cứ 10 người đi làm bị stress thường xuyên thì có 4 người đã chuyển sang trạng thái burn-out. Trong đó, nhóm "Sống sót" sau cắt giảm nhân sự cũng là nhóm có tỷ lệ chuyển sang burn-out cao nhất (19%).

Tình trạng này phản ánh qua sự gia tăng áp lực công việc mà người lao động gặp phải và khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Cụ thể, khảo sát ý kiến của người đi làm của Anphabe đối với các nhận định về áp lực công việc trong năm 2023 cho thấy: 62% người đi làm đồng ý với nhận định “Áp lực công việc của tôi ở mức chấp nhận được” (giảm đang kể so với mức 84% của năm 2016).

  >>> Tham gia ngay Khảo sát Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2024

Trong khi đó, 63% người đi làm tự tin rằng “Tôi có thể cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân” (giảm nhiều so với con số 79% ghi nhận được vào năm 2016).

Ảnh: Báo cáo xu hướng nhân tài - 10 năm nhìn lại | Anphabe  

An sinh cho nhân viên - Trọng trách của doanh nghiệp

Trong bối cảnh đó, an sinh cho nhân viên trở thành trọng trách của doanh nghiệp. Khảo sát của Anphabe từ 2014 – 2023 cũng cho thấy, các yếu tố như “Chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân viên tốt” và “Môi trường làm việc an toàn” cũng ngày càng thăng hạng, hiện được xếp vào Top 3 và Top 10 trong Top 15 tiêu chí về nơi làm việc lý tưởng do người đi làm bình chọn.

Trong 6 nhu cầu phúc lợi cho người lao động (bao gồm Phúc lợi về thời gian và Hỗ trợ làm việc; Phúc lợi cho gia đình; Phúc lợi xây dựng văn hóa; Phúc lợi bằng tiền; Phúc lợi về bảo hiểm và sức khỏe; Phúc lợi đào tạo và phát triển), Khảo sát kỳ vọng của người đi làm từ năm 2015 đến 2022 cho thấy một sự gia tăng đáng kể các Phúc lợi liên quan đến gia đình (62%) và Phúc lợi về thời gian và Hỗ trợ làm việc (63%).

Mặc dù doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực, số lượng nhân viên được huởng các phúc lợi này vẫn ít hơn nhiều so với kỳ vọng, và phần lớn vẫn chưa hài lòng với các lợi ích mà công ty đang cung cấp.

Cụ thể, trong khi 63% người kỳ vọng các chương trình Phúc lợi về thời gian và Hỗ trợ làm việc, chỉ có 24% trong số đó là được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, cho thấy một khoảng cách khá lớn giữa những gì nhân viên mong muốn và những phúc lợi mà công ty đang cung cấp.

Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam đến nay đều đang tập trung vào các Phúc lợi đào tạo và phát triển hơn là Phúc lợi về thời gian và Hỗ trợ làm việc.

Nguồn: giadinhonline.vn 

>>> Xem thêm: 

👉 Thực hiện Khảo sát Xu hướng Nhân sự và Nguồn nhân lực 2024 để nhận Báo cáo Xu hướng nhân tài Việt Nam - 10 Năm Nhìn Lại. THAM GIA NGAY

Answer2 hZWZmJRglXGcm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpibiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Cris Porper's picture
  Cris Porper
  1718221516

    academicghostwriter service is a guarantee of quality, flawless texts and absence of errors for any student who wants to get a high grade by placing an order for an academic assignment. The simplicity and understandability of the platform attracts a lot of users every day, providing a lot of orders. Every day, writers train themselves to write better and better so that you can get a great result.  

   hZWZl5ximG-alJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZiSlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximG-alJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SVapSFneDh
  hZWZl5ximG-alJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WYlZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpb59lbVVvtrI.
 • Anna Myagkaya's picture
  Anna Myagkaya
  1720025202

    J4L.com is a top-notch online dating platform that goes above and beyond to help individuals find their perfect match. With a vast selection of profiles to choose from, personalized matchmaking services, and advanced search tools, j4l  makes the process of finding love both efficient and enjoyable. The site's user-friendly interface and commitment to user safety create a welcoming environment for those looking to connect with like-minded individuals. Whether you're seeking a serious relationship or simply want to expand your social circle, J4L.com offers a diverse range of options to suit your needs. Join J4L.com today and embark on your journey to finding lasting love and companionship.

   hZWZmJRglXGcm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZiTmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZmJRglXGcm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SVa5qFneDh
  hZWZmJRglXGcm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WYlpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpcZ1nalVvtrI.

Pages

hZWZmJVnmXGdm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...