AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xjlXCWmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Lãnh đạo giỏi phải có khả năng đào tạo nhân viên

Answer hZWZl5xjlXCWmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRmZeSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lý Thanh Phương's picture
1657184936

Trải qua 4 đợt dịch, người đi làm trong nước đã buộc phải thay đổi đáng kể cách làm việc, trong đó tỷ lệ Làm việc tại nhà vẫn là 33%, Làm việc văn phòng là 26% và phổ biến nhất là Làm việc Kết Hợp 41%. Khi được hỏi là: “sau giãn cách, khi không còn buộc phải làm việc tại nhà thì anh chị thích cách thức làm việc nào nhất”, hình thức LÀM VIỆC KẾT HƠP – Hybrid Work – nay làm văn phòng, mai làm từ nhà được người đi làm VN yêu thích nhất với 56% lựa chọn. Chỉ có 40% mong muốn quay lại công sở hoàn toàn. Đáng chú ý là có 4% người đi làm chọn là sẽ nghỉ việc luôn để trở thành lao động tự do, và khi đó, có thể làm việc linh hoạt tại nơi nào họ thích.

Không chỉ thay đổi về cách thức làm việc, mục tiêu nghề nghiệp và mong đợi của người đi làm đối với nhà tuyển dụng cũng như lãnh đạo doanh nghiệp cũng có những thay đổi nhất định. Đối với mục tiêu nghề nghiệp, khảo sát của Anphabe dựa trên hơn 30.000 người đi làm có kinh nghiệm trên toàn quốc cho thấy các tiêu chí ưu tiên có sự chuyển dịch nhẹ về hướng đảm bảo an toàn và phát triển sự nghiệp. Cụ thể, 3 tiêu chí hàng đầu vẫn bao gồm: “Thu nhập đủ sống thoải mái và tiết kiệm được” (59%); “Cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân” (59%); “Công việc ổn định, đảm bảo” (57%).

Đáng chú ý, tiêu chí “Ứng dụng kiến thức và kinh nghiệm để tạo giá trị” (45%) từ vị trí thứ 8 năm 2020 đã vươn lên vị trí thứ 4 vào cuối năm 2021, tăng 16%. Bên cạnh đó, “Được huấn luyện và tạo nền tảng phát triển” (40%) cũng bức phá từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 6, tăng 11.3% so với năm 2020. Điều này chứng tỏ, người đi làm bắt đầu quan tâm đến việc được cập nhật kỹ năng mới để thích nghi với bình thường mới và luôn tìm được việc làm như mong muốn.

Đối với kỳ vọng của người đi làm đối với doanh nghiệp, bên cạnh các tiêu chí như: phúc lợi tốt; thương hiệu thành công, sản phẩm uy tín, để có thể lọt vào mắt xanh của ứng viên, doanh nghiệp cần có “đội ngũ lãnh đạo có năng lực” và “Cơ sở vật chất hiện đại đi kèm với đội ngũ hộ trợ tốt”. Đây là 2 tiêu chí top 3 và top 4 mà người lao động quan tâm khi đánh giá thương hiệu nhà tuyển dụng trong giai đoạn cuối năm 2020, đầu 2021.

Vậy, người lao động mong đợi gì ở lạnh đạo trong giai đoạn đầy biến động như hiện nay?

Nếu như trong năm 2020, người đi là mong đợi nhiều nhất vào các hoạt động “chăm sóc” (36%) từ lãnh đạo thì năm 2021, điều này đã phải nhường chỗ cho khả năng khai vấn (44%) và năng lực cá nhân (40%) của lãnh đạo. Cụ thể, người đi làm kỳ vọng lãnh đạo của họ sẽ thể hiện tốt khả năng lập chiến lược và lập kế hoạch, bên cạnh đó là sự linh hoạt trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh và thực hiện các thay đổi khi tình hình đại dịch Covid vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong giai đoạn sắp tới. Ngoài ra, lãnh đạo còn được mong đợi nhiều trong việc trao quyền và khích lệ nhân viên khám phá những kỹ năng mới, phát triển nhân viên theo mối quan tâm và khả năng riêng của từng người.

Answer hZWZl5xjlXCWmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRmZeSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZl5xjlXCWmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...