AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5lnlW2XmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có LinkedIn Recruiter Mobile, ứng viên trong tầm tay

Answer2 hZWYn5RilWubk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnJSWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Các bạn biết nghề tuyển dụng, đặc biệt là tuyển cho các vị trí cấp cao và đang cần gấp, mà còn là ứng viên bị động thì sẽ cần được follow up thường xuyên. Mục đích là để tăng trải nghiệm ứng viên, tránh tình trạng ứng viên phải mòn mỏi chờ đợi phản hồi từ nhà tuyển dụng rồi sau đó thất thoát sang công ty khác. Deadline tuyển dụng và những tasks khác nữa đôi lúc khiến bạn chẳng thể nào hoàn thành công việc chỉ với 8 tiếng ở công ty. Thứ theo bạn 24/7 lúc này chỉ có thể là chiếc smartphone của bạn thôi.

Với LinkedIn Recruiter Mobile, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác ứng viên trong tầm tay, giải quyết được khối việc trong quy trình tuyển dụng chỉ với một chiếc smartphone.

Bạn đang lo lắng là nếu tuyển dụng trên smartphone thì làm sao quản lý đúng không? Vả lại, cũng không tích hợp các tính năng cần thiết để bạn vừa tìm kiếm, sàng lọc, liên hệ ứng viên,... Hãy xem ứng dụng LinkedIn Recruiter có thể giúp gì cho bạn nhé.1. Tìm kiếm

Ứng dụng LinkedIn Recruiter cho phép bạn tiếp tục vai trò HR của mình bất cứ lúc nào, ở mọi nơi mà bạn muốn (trong chuyến đi công tác, ngay trên ghế sofa nhà bạn, trên taxi,...). Bạn vẫn có quyền tìm kiếm ứng viên trên toàn bộ mạng lưới LinkedIn với bộ lọc thông minh và tập hợp các từ khóa liên quan. Tại đây, bạn có thể xử lý công việc còn đang dang dở của mình trên PC với lịch sử tìm kiếm hoặc chỉnh sửa các tiêu chí tùy ý.

 

2. Liên hệ ứng viên

Dễ dàng nhận thông báo cũng như phản hồi ứng viên ngay lập tức. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng template để gửi nhanh InMail cho ứng viên, vừa tiết kiệm thời gian, vừa không lo thiếu chuyên nghiệp. Và việc đính kèm tệp cũng không còn là vấn đề gì to tát nữa với Recruiter Mobile.

 

3. Quản lý dữ liệu

Không còn lo sợ việc khó lưu trữ và quản lý hồ sơ ứng viên vì giờ đây bạn có thể review profile ứng viên ở bất cứ đâu, lưu profile ứng viên tiềm năng vào phễu nhân tài và gửi thông tin hoặc nhận feedback từ sếp và khách hàng kịp lúc.

Từ tháng 9/2019, Anphabe trở thành đối tác chính thức của Linkedin tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đẩy mạnh thương hiệu nhà tuyển dụng đột phá, vui lòng liên hệ Anphabe Team:

* Hotline:  (84) 98 865 7881 hoặc
                   (84 28) 6268 2222, ext. 107 

* Email: huong.ha@anphabe.com 

Answer2 hZWYn5RilWubk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnJSWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tải ngay LinkedIn Recruiter App: 

   hZWYn5RilWubk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJmWnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5RilWubk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OWbp2FneDh
  hZWYn5RilWubk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SZmZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
 • Rani Thakur's picture
  Rani Thakur
  1664030826

  Thanks for the encouragement. It means a lot. I'll keep up the good work and hopefully provide more informative and interesting content for everyone to enjoy.San Antonio , Texas karaoke equipment


   hZWYn5RilWubk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJmZmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5RilWubk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OWcZmFneDh
  hZWYn5RilWubk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SZnJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpaZZsbFVvtrI.
hZWYn5lnlW2XmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...