AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5pil3GUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nghỉ việc ồ ạt sau dịch Covid-19

Answer4 hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZmZibiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Theo công bố của Công ty CP Anphabe, một nghịch lý đang diễn ra là dù tỉ lệ thất nghiệp cao (chiếm 2,52% nguồn nhân lực) nhưng tỉ lệ người lao động (NLĐ) nghỉ việc vẫn rất cao: Cứ 10 người thì có tới 6 người chủ động tìm kiếm công việc mới.

Nghịch lý này diễn ra từ châu Mỹ, châu Âu đến châu Á và kể cả Việt Nam với tên gọi chung là trào lưu "nghỉ việc ồ ạt". Lý giải hiện tượng này, khảo sát của Anphabe chỉ ra nhiều nhóm nguyên nhân có liên quan trực tiếp tới Covid-19 như: biến động ngành nghề, sự mệt mỏi, kiệt sức trong môi trường làm việc căng thẳng, mất cân bằng hay mất kết nối với đồng nghiệp, mất gắn kết với công ty...

Nghỉ việc ồ ạt sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sau dịch Covid-19, người lao động rất cần sự động viên, chăm sóc sức khỏe tinh thần

Anphabe ghi nhận nguồn nhân lực Việt Nam hiện có 17% thuộc nhóm "siêu nhảy việc", 19% thuộc nhóm "siêu trung thành" (có thời gian gắn bó trung bình với công ty lâu gấp 2 lần những người cùng nhóm tuổi khác), còn lại 64% được coi là nhóm tiêu chuẩn. Theo nhóm "siêu nhảy việc", thời gian lý tưởng để gắn kết với một doanh nghiệp chỉ khoảng 2 năm, ngắn hơn nhiều so với nhóm tiêu chuẩn là 4,5 năm và nhóm "siêu trung thành" là 12 năm.

Khảo sát cũng cho thấy nhóm "siêu nhảy việc" có đủ những người ở các lứa tuổi và các thành phần đi làm. Điểm nóng nhảy việc tập trung nhiều hơn ở các ngành công nghệ thông tin/phần mềm và ứng dụng/ thương mại điện tử, quảng cáo/truyền thông/giải trí và dịch vụ tài chính. Trong đó, nhóm "siêu nhảy việc" đang tích cực tìm kiếm cơ hội mới nhất ở các ngành dược/thiết bị y tế/chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp/ lâm nghiệp/thủy sản và kỹ thuật/ máy móc/cơ khí công nghiệp.

Nguồn: Link

Answer4 hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZmZibiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Phuoc Nguyen Lam's picture

  Từ tháng 10 đến giờ nhìn thấy đống đơn xin nghỉ việc của nhân viên mà hoang mang. Tuyển người sao cho kịp lượt người đang rời bỏ công ty. 


   hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJWWmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OSbpqFneDh
  hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SVmZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1ra5tmVm6xtg..
 • Chắc mình là 1 trong 6 chủ động tìm kiếm công việc. Dịch bệnh trong 1 năm qua mới thấy cảm giác không đâu bằng ở nhà. Sau bao năm đi làm xa giờ chỉ muốn về nhà để có thể chăm sóc, gần gũi ba mẹ & những người thân yêu. 

  Không chỉ mình mà còn rất nhiều anh chị em trong công ty sau khi về đã ở lại luôn quê mà không quay trở lại Sài Gòn làm việc. 

   hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJWWm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OSbpuFneDh
  hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SVmZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdmZVVvtrI.
 • Huynh M. Quan's picture
  Huynh M. Quan
  1646038886

  F0 mà công ty chẳng quan tâm, hỏi han cũng những chính sách không rõ ràng về trợ cấp cũng khiến nhân viên muốn rời bỏ rồi! 

   hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJWWnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OSbpyFneDh
  hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SVmZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9sbFVvtrI.
 • "Theo nhóm siêu nhảy việc, thời gian lý tưởng để gắn kết với một doanh nghiệp chỉ khoảng 2 năm" mình thấy nhiều bạn làm 2 năm là dài rồi chứ đâu có ngắn, nhiều bạn trẻ có khi 6 tháng đã nhảy việc 1 lần. Có bạn trong 1 năm nhảy cả 3 - 4 công ty. 

   hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJWWnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OSbp2FneDh
  hZWYnp1olmuUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SVmZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZ1VvtrI.
hZWYn5pil3GUk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...