AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhân viên mới nên hiểu quá trình tập sự/ thử việc (Probation) là gì?

Answer15 hZWZlpxmmmmVk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yRl5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Ha Kitching's picture
1387253886

Hôm qua mình và một người ban thảo luận với nhau về quá trình tập sự/thử việc (Probation), 

Mỗi người một quan điểm, mình thì nghĩ đây là thời điểm nhân viên mới học hỏi và phát huy về năng lực của mình để chứng tỏ mình có thể phù hợp với vị trí này, học hỏi nhanh và có thể phát huy được những kinh nghiệm mình đã có trước đây cho công việc hiện tại. Vì thế, thời điểm thử việc đối với mình là phải cố gắng hết sức có thể để cống hiến cho công ty và nhiều khi còn phải nổ lực đi sớm, về trể… Dĩ nhiên sau đó mình vẫn cống hiến, vẫn nổ lực hết sức nhưng phải cân bằng lại công việc và cuộc sống để làm việc hiệu quả hơn. 

Bạn mình thì lại nghĩ khác, quá trình thử việc là quá trình bạn ấy chỉ cần học hỏi, công ty nên cho bạn ấy thời gian và có trách nhiệm đào tạo để bạn ấy giỏi hơn chứ không thể yêu cầu bạn ấy thể hiện vì bạn vừa mới vào công ty. 

Thời gian có hạn, nên cuộc thảo luận phải kết thúc trong khi đó mình cứ lăn tăn suy nghĩ vì không đồng ý với quan điểm của bạn mình. 

Mong các anh chị Anphabers có kinh nghiệm chia sẽ quan điểm giúp mình để mình có thể hiểu và học hỏi nhiều hơn. Cảm ơn mọi người!

Ha Kitching

Answer15 hZWZlpxmmmmVk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yRl5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Minh Nguyen Trong's picture

  Theo mình, quá trình thử việc/học việc là một phần trong quá trình đánh giá sự phù hợp của ưng viên với tổ chức (...) Bời chỉ gặp phỏng vấn vài vòng, làm mấy bài test hay check mấy thông tin tham chiếu thì chưa đủ để đánh giá 1 ứng viên ...

  Cá nhân mình thích hình dung qua trình thử việc/học việc của một nhân viên mới cũng giống như một "kỳ trăng mật" của họ với doanh nghiệp vậy.

  Trong đó nv mới phải thể hiên mình là ứng viên xứng đáng đi tiếp con đường với doanh nghiệp, sau những lời đường mật tán tỉnh của các vòng phỏng vấn / thi test phải là trải nghiệm cụ thể, kết qua rõ ràng, có đánh giá nhân xét ...

  Không còn chuyện chém gió về những kỹ năng/hoài bão/ý tưởng nữa ... lúc này người nhân viên sẽ thể hiện với tổ chức: tôi sẽ đem lại điều gì cho tổ chức. Đồng thời tìm hiểu xem: tổ chức có đẹp như đã giới thiệu không. Từ đó 2 bên cùng ngồi lại xem xét, đánh giá những gì mình nhận được trên những kỳ vọng của 2 bên, để rồi đưa ra quyết định cho một hành trình dài hơn.

   hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnp2RmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmaaZiFneDh
  hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqdlJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpaJhmVm6xtg..
 • Jade Lee's picture
  Jade Lee
  1387449381

  Theo mình, quá trình probation cần được đánh giá và nhận thức theo hai dạng chính:

  1. Đối với các bạn mới tốt nghiệp hoặc đi làm không lâu: Đây chính là thời gian các bạn cần quan sát, học hỏi và thể hiện năng lực của mình như một cách chứng minh rằng: bạn là người tạo ra được giá trị cho doanh nghiệp và bạn xứng đáng để doanh nghiệp đó tiếp nhận như một thành viên chính thức. 

  2. Đối với các bạn đã đi làm lâu năm, có kinh nghiệm và có kỹ năng quản lý: Đây chính là giai đoạn thăm dò lẫn nhau giữa bạn và doanh nghiệp về môi trường, văn hóa, con người, công việc bởi không chỉ bạn chứng minh giá trị của mình với doanh nghiệp mà còn là quá trình để chính bạn nhận thấy bạn có phù hợp với doanh nghiệp đó hay không, và bạn có thể tiếp tục hay sẽ chủ động rời khỏi nếu cảm thấy không thích hợp. 

  Tưu trung, quá trình probation không hẳn là quá trình mà doanh nghiệp đơn thuần đánh giá bạn và bạn phải nỗ lực chứng minh cho sự đánh giá ấy, mà bên cạnh đó, bạn cần cho doanh nghiệp thấy rằng chính bạn cũng đang đánh giá họ. Dĩ nhiên, ở bất kỳ doanh nghiệp nào, một nhân viên xuất sắc phải là người biết mình đang ở đâu, có thể đóng góp những giá trị nào dù bạn là mới hay cũ, "ngây thơ" hay "lâu năm". Việc học hỏi chỉ là một kỹ năng mà bạn cần phải có, đa phần doanh nghiệp cần bạn ở giá trị bạn tạo ra hay đóng góp hữu hiệu thế nào ngay từ thời điểm bạn bước chân vào cánh cổng doanh nghiệp ấy.

  Thân, 

  Jade Lee

   hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnp2RmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmaaZmFneDh
  hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqdlJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhm5tbZdXb7Cx
 • Hoai Van's picture
  Hoai Van
  1387511366

  theo ý mình thì, dù nhìn thiên về hướng nào, cũng sẽ có chỗ không ổn. Đơn giản là vì quan hệ giữa lao động (dù là tập sự) với nhà tuyển dụng là một sự đồng ý hợp tác được cụ thể bằng một hợp đồng, hoặc thỏa thuận. Mà như vậy thì rất cần sự hợp tác, hỗ trợ từ hai bên. Một tập sự nỗ lực mà doanh nghiệp không chú trọng đào tạo, chỉ thích giao việc rồi để người đó tự xoay sở, và gọi đó là "thử thách" chỉ tổ gây thiệt hại bởi sai lầm của tập sự gây ra trong quá trình vừa làm vừa học mò. Ngược lại một tập sự không phấn đấu thì doanh nghiệp có hỗ trợ tốt đến mấy cũng bằng thừa.

  Thêm ý nữa là, mình nghĩ sự quan tâm của doanh nghiệp cho nhân viên, và nỗ lực học hỏi, trau dồi của nhân viên không nên giảm dần theo trước - trong và sau thời gian tập sự. 

   hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnp2RnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmaaZ2FneDh
  hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqdlJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxxcZdpVm6xtg..
 • Thanh Thuy Nguyen's picture

   Tôi rất thú vị với topic này cũng như thú vị với những ý kiến của các ACE trong cộng đồng

  Tuy nhiên vậy cuối cùng trong thời gian thử việc thì ai phải trả lương cho ai: doanh nghiệp hay người lao động?

  Cả nhà cho ý kiến về việc này nhé

   hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZeYnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCUcJyFneDh
  hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGXm5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmlqcZpXb7Cx
 • Tuan Anh Vu's picture
  Tuan Anh Vu
  1392474676

  Bạn mình thì lại nghĩ khác, quá trình thử việc là quá trình bạn ấy chỉ cần học hỏi, công ty nên cho bạn ấy thời gian và có trách nhiệm đào tạo để bạn ấy giỏi hơn chứ không thể yêu cầu bạn ấy thể hiện vì bạn vừa mới vào công ty. 


  bạn đấy nghĩ thì là quyền của bạn nhưng bất hạnh là quyền nhận vào hay không nhận vào lại là của xếp . rồi ghét hay yêu lại là quyền của các bạn đồng nghiệp 


  mới nghe qua vài dòng chắc bạn của bạn sẽ khó thọ trong môi trường mới 

   hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZiTm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCVa5uFneDh
  hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGYlpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxtcJhXb7Cx
 • Phan Bảo Giang's picture

   Một chút suy nghĩ của cá nhân em. Hiện nay tình hình nhân sự của nhiều công ty có biến động do nhiều lí do. Một số công ty tuyển all vị trí sales hoặc các vị trí có thể dễ bỏ lúc không cần. Vì vậy, nhiều sinh viên khi đi nộp hồ sơ rất e ngại điều này. Với em, quá trình thử việc nên là dịp cả 2 bên ngồi với nhau, cùng hiểu khả năng - nhu cầu của nhau. Trước đây em học ngoại ngữ, nhưng khi apply hồ sơ làm sales thì lại hợp hơn (có thể do em ngoại bang). Những thứ người tuyển dụng cần và người tập sự cần không phải khi nào cũng chung một mối.
  Quan trọng là người tập sự đó hiểu ngôi nhà mới mà họ đang bước vào có chào đón họ không, có việc gì để họ làm hay không và họ có muốn gắn bó ở đó hay không./.

   hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZiUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCVbJiFneDh
  hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGYl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlqaZdlVm6xtg..
 • Hoan Nguyen, Vo's picture
  Hoan Nguyen, Vo
  1392628877

  Quan điểm của mình thì như vầy:

  Cụm từ "Quá trình thử việc" ngay bản thân nó cũng đã nói lên đầy đủ ý nghĩa: Thử xem công việc có phù hợp hay không. Đối tượng thử việc ở đây gồm cả 2 phía: phía người được thử việc và phía công ty / tổ chức.

  Thường thì mọi người nhìn vào quãng thời gian này để đánh giá xem người được thử việc có phù hợp với vai trò, công việc được giao hay không, sau đó mới có quyết định chính thức hợp tác bằng một hợp đồng ràng buộc lâu dài. Mà công ty thì thường nhìn vào quá trình phấn đấu, và hành động của người được thử việc mà ra quyết định. Cho nên quan điểm của chủ topic là đúng - nhưng chỉ 1 phía.
  Chúng ta thường hay quên rằng người được thử việc cũng có quyền thử với công ty thông qua việc đánh giá xem văn hóa / chính sách / tổ chức của công ty có thực sự phù hợp với mình hay không mà từ đó đưa ra quyết định gắn bó lâu dài. Còn nếu không phù hợp, người được thử việc có quyền ngưng thử việc và tìm 1 công việc khác (có thể cùng công ty nhưng khác vị trí / hoặc ở 1 công ty khác)

  Bản thân chúng ta thường hay gượng ép rằng mình có phù hợp với công việc / công ty hay không mà quên đặt ngược lại vấn đề là công ty có phù hợp với mình hay không.

  Mỗi chúng ta đều có quyền từ chối nếu cảm thấy không phù hợp.


   hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZiUmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCVbJmFneDh
  hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGYl5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmltcJtXb7Cx

Pages

hZWZlpxnmW-Wm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...