AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVnmmyZmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Rò rỉ đoạn đối thoại giữa Johnny Depp và Amber Heard trong phiên đối tụng 27/5 tại Fairfax

Answer1 hZWZl5xjl2qYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlJ2biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1655201745

??? ÉT O ÉT !!! 

Rò rỉ đoạn đối thoại giữa Johnny Depp và Amber Heard trong phiên đối tụng 27/5 tại Fairfax. Chuyên gia đọc khẩu hình tiết lộ:

Heard: Johnny... Này! Quay lại nhìn tôi này!

Depp: (cúi đầu)

Heard: Chúng ta cần nói chuyện Johnny... Nói chuyện với tôi đi.

Depp: (Quay sang nhìn luật sư, và luật sư của anh ấy lắc đầu)

Heard: Tôi có chuyện cần nói với anh.

Depp (vẫn cúi đầu): Tôi không có chuyện gì để nói với cô.

Heard: Nào, nhìn tôi đi!

Depp: Tạm biệt Amber.

Heard: Này Johnny, anh còn yêu tôi đúng không?

Depp: (vẫn im lặng)

Herd: Anh còn yêu em mà Johnny?

Depp (ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, và nói): Amber, chắc đây là lần cuối chúng ta nói chuyện, vậy nên cô hãy nghe cho kỹ nhé. Nếu cô có biết ai làm Truyền thông Nội bộ hoặc bất cứ doanh nghiệp nào cần giải pháp truyền thông và gắn kết nội bộ hiệu quả, cô nhất định phải nhắc họ gọi cho Hương Hà - Anphabe. Cô ấy làm việc rất chuyên nghiệp và có tâm. Gọi cô ấy theo số này (84) 28 6268 2222 – ext. 116, hoặc email: huong.ha@anphabe.com  ???

Answer1 hZWZl5xjl2qYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlJ2biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

  • Nguyen Hong Minh's picture

    Chuyện này giống như là người này mất con mèo tới hỏi người kia. Người kia nói từ sáng tôi đã ăn phở Hà Nội 99 nghìn, mặc cái váy hoa hiệu Zin Zin, khoác lên người bộ lông thú ở Bắc Cực, đi đôi tất Beccam sicritics, cầm cái túi xách hiệu Cô cô này và đi bằng con xe Vinfast 2.0 đỗ ngoài kia ....so on, và cuối cùng thì tôi chưa thấy con mèo nào. hì hì - Cảm ơn bạn, bài viết rất thú vị.

      hZWZl5xjl2qYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJealIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWZl5xjl2qYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OUcpSFneDh
    hZWZl5xjl2qYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SXnZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..

Pages

hZWZmJVnmmyZmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...