AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpVllGmVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao ở Việt Nam những vị trí quản lý cấp thấp lương vẫn cao hơn những người làm trực tiếp nhiều năm kinh nghiệm ?

Answer3 hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWlZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

 Em thấy 1 đặc điểm ở Việt Nam là những vị trí quản lý cấp thấp, không phải là những vị trí quan trọng điều hành và định hướng công ty nhưng lương vẫn cứ cao hơn nhiều so với những người làm trực tiếp lâu năm trình độ cao. ( không tính nhà nước )

Mặc dù người quản lý quan trọng nhưng vẫn là người làm gián tiếp, còn người làm trực tiếp vẫn đóng góp vai trò quan trọng không kém. Liệu nguyên nhân có phải do lao động ở Việt Nam như người ta nói là chất lượng thấp dẫn đến thu nhập cũng thấp  ?

Answer3 hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWlZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Khuyến Lê Minh's picture

  Đầu tiên là bạn "thấy" trên bao nhiêu công ty vậy?

  Cái nữa là mình thấy câu hỏi kết bài (tương quan giữa chất lượng - thu nhập) hình như nó không có liên quan nhiều tới vấn đề trong tiêu đề.

   hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZiYmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiVcJqFneDh
  hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmYm5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZxb59mVm6xtg..
 • Gia Bui's picture
  Gia Bui
  1380987118

  Cái nhìn của bạn có vẻ hơi phiến diện.

  Tuy nhiên cái này còn tùy thuộc vào điều chỉnh nhân sự & cấp bậc trong cty. Nhưng đối với chủ doanh nghiệp đơn giản là 1 + 1 = mấy mà thôi. Mức độ quan trọng và hiệu quả công việc quyết định mức lương bạn à.

  Gián tiếp nghe thì không có vẻ quan trọng nhưng thực ra lại rất quan trọng, cái này chắc bạn hiểu.

  Còn 1 điều nữa là đôi khi để lôi kéo người trả mức lương cao cũng là một chiêu thường được dùng nhất là đối với những ngành chuyên môn tập trung chủ yếu vào các thành phố lớn. 
  Và tỷ lệ tăng lương khác nhau + với tổng thiệt hại (cả thuế & trợ cấp v.v... ) mới là điều chủ doanh nghiệp quan tâm.

   hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZmRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiWaZaFneDh
  hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmZlJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlwapZlVm6xtg..
 •  Bản thân em thấy người Việt Nam cực kì phức tạp, việc quản lý được người Việt là 1 việc cực kì khó. Bên cạnh đó lẽ dĩ nhiên là làm quản lý cũng có những kiến thức kinh nghiệm về quản lý và sử dụng được những kiến thức đó vào thực tế hoàn toàn không phải dễ. Có thể đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc lương quản lý cao .
   Tuy nhiên, ý em muốn hỏi ở đây là ở những ngành nghề đòi hỏi chất xám , lượng tri thức tích lũy sau nhiều năm khác hẳn với những người mới làm vài năm ( tất nhiên không phải ai làm lâu cũng tích lũy được nhiều ) 

    Thực ra em chưa có nhiều kinh nghiệm ở công ty ngoài, mà chuyện lương thì bên HR bảo mật nên có làm cũng khó mà biết hết được. Vì vậy nên em hỏi để tham khảo kinh nghiệm các anh về vấn đề này.

   

   hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnZuZmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWiYcZiFneDh
  hZWYn5RglW2dlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZmbnJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxscZpqVm6xtg..
hZWZlpVllGmVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...