AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVlkmyclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Sống mãnh liệt tinh thần 'Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường' trong tổ chức

Answer hZWZl5xjlG-cnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thanh Nguyen's picture
1717579175

THERE'S A WILL, THERE'S A WAYThông điệp ‘Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường’ đang được các nhà quản lý chia sẻ nhiều trong các buổi nói chuyện với nhân viên trong giai đoạn hiện nay. Nhưng để tính thần này ‘sống được’ trong tổ chức, nó cần được hiểu và cảm dưới nhiều góc độ.

Ảnh: Anphabe

Thứ nhất, PHẢI DÁM MUỐN

Bạn sẽ bảo, muốn chứ, ai chả muốn những điều tốt đẹp hơn: Thăng tiến, đạt mục tiêu hay vượt qua khó khăn…

Thật ra là không nhé!

'Target thách thức quá, sao làm nổi?'. Người ‘làm nổi’ họ không nghĩ vậy, vì họ dám đặt ra các mục tiêu thách thức, họ khao khát chinh phục được nó và vì thế, họ có cơ hội (có cơ hội thôi nhé) sẽ đạt được.

'Em cũng thích thăng chức, nhưng... con còn nhỏ, em không travel được, không làm trễ được...' Khá nhiều công ty đang gặp vấn đề này: muốn nhân viên phát triển hơn nhưng họ có nhiều lý do để chỉ tin rằng ‘mình chỉ làm được tới đây’ mà thôi.

 Con đường chỉ hiện ra với những người DÁM MUỐN, vì ‘muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì viện lý do’, vậy thôi…  

Thứ hai, QUYẾT TÌM ĐƯỜNG

Thường thì con đường nó đâu có hiện ra ngay, dù mình đã xốc quyết tâm… Cứ phải đi đi, xuyên qua mù mờ, thì ánh sáng mới từ từ hiện ra, soi tỏ con đường.

Nếu bạn nỗ lực làm rồi, mà chưa có ra, thì xem lại xem mình đã 'thử đủ cách' chưa?

Tôi rất thích hình ảnh của dòng nước khi gặp cục đá chắn ngang đường: Để chảy tiếp, nó sẽ ‘quẹo phải’, không thì ‘quẹo trái’, không được nữa thì lại ‘chồm qua’ và kể cả ‘luồn xuống dưới’, kiểu gì cũng vượt qua được, vì dòng nước LUÔN HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC.

Nên khi đã làm N cách rồi mà chưa ra, thì hãy cứ tập trung tư duy thêm cách N+1 nha  

Thứ ba, KHÔNG TỪ BỎ

Trong nhiều tình huống, cứu cánh chỉ hiện ra khi chúng ta kiên trì đủ lâu…

Một CEO đã từng nói với tôi ‘Thành công đến khi tất cả các đối thủ đã bỏ cuộc hết, còn chúng tôi kiên cường bước tiếp’.

Nghiệm mà xem, với các trường hợp bạn đặt mình vào hoàn cảnh ‘chỉ tiến, không có đường lùi’ (kiểu như ‘đốt cầu cho không còn đường về’), thì thường là sẽ không chỉ vượt được khó, mà còn phát triển mạnh mẽ sau đó.

Chúc cho BẠN, TÔI và tất cả chúng ta đều trở thành những ví dụ sống động của tính thần ‘There’s a will, There’ a way’ nha!

Answer hZWZl5xjlG-cnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZmJVlkmyclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...