AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVlknCVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thương hiệu nhà tuyển dụng: Chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài hiệu quả

Answer hZWZl51glHKXl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpuZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phụng Nguyễn's picture
1719038879

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt hiện nay, việc thu hút và giữ chân nhân tài đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. Do đó, thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding) nổi lên như một chiến lược hiệu quả giúp doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh thu hút, chuyên nghiệp, từ đó thu hút ứng viên tiềm năng và giữ chân nhân viên tài năng.

Ảnh: Anphabe

Thương hiệu nhà tuyển dụng là gì?

Thương hiệu nhà tuyển dụng là danh tiếng và nhận thức của ứng viên về một công ty như một nơi làm việc lý tưởng. Nó được xây dựng dựa trên các yếu tố như văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi, chính sách phúc lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, v.v.

Một thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh mẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Thu hút ứng viên tiềm năng: Doanh nghiệp có thương hiệu nhà tuyển dụng tốt sẽ thu hút được nhiều ứng viên chất lượng hơn, đặc biệt là những ứng viên có trình độ cao và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí tuyển dụng: Việc thu hút được nhiều ứng viên tiềm năng giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí cho các hoạt động tuyển dụng như quảng cáo, tuyển dụng nhân sự, v.v.
 • Tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên: Nhân viên hài lòng với môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp có xu hướng gắn bó lâu dài hơn với công ty.
 • Nâng cao năng suất làm việc: Nhân viên có động lực và gắn bó sẽ làm việc hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng suất chung của doanh nghiệp.
 • Tăng cường hình ảnh công ty: Một thương hiệu nhà tuyển dụng tốt sẽ giúp nâng cao hình ảnh công ty trong mắt công chúng và đối tác, từ đó tạo dựng uy tín và lòng tin cho doanh nghiệp.

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả

Để xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Xác định mục tiêu: Xác định rõ mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được thông qua việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, ví dụ như thu hút ứng viên cho một vị trí cụ thể, nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, v.v.
 • Đánh giá hiện trạng: Phân tích tình hình hiện tại của thương hiệu nhà tuyển dụng, bao gồm nhận thức của ứng viên về công ty, điểm mạnh và điểm yếu của thương hiệu, v.v.
 • Xây dựng thông điệp thương hiệu: Xác định thông điệp cốt lõi mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến ứng viên về thương hiệu nhà tuyển dụng. Thông điệp này cần ngắn gọn, súc tích và thể hiện được giá trị độc đáo của doanh nghiệp.
 • Lựa chọn kênh truyền thông: Lựa chọn các kênh truyền thông phù hợp để truyền tải thông điệp thương hiệu nhà tuyển dụng đến ứng viên tiềm năng, ví dụ như website, mạng xã hội, hội chợ việc làm, v.v.
 • Quản lý và đo lường hiệu quả: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng để điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Một số lưu ý khi xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

 • Sự chân thực: Thông tin về thương hiệu nhà tuyển dụng cần chân thực và phản ánh đúng văn hóa doanh nghiệp của công ty.
 • Sự nhất quán: Thông điệp thương hiệu nhà tuyển dụng cần được truyền tải một cách nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông.
 • Sự cam kết: Doanh nghiệp cần thể hiện cam kết xây dựng môi trường làm việc tốt và phát triển nhân viên để thu hút và giữ chân nhân tài.
 • Sự linh hoạt: Chiến lược xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng cần linh hoạt để phù hợp với sự thay đổi của thị trường và nhu cầu của ứng viên.


Các bước xây dựng Thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả

Dưới đây là 10 bước xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả:

1. Xác định mục tiêu:

Trước khi bắt đầu xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, điều quan trọng là doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu mà mình muốn đạt được. Mục tiêu này có thể là:

 • Thu hút ứng viên cho một vị trí cụ thể
 • Nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp
 • Tăng cường hình ảnh công ty
 • Giảm chi phí tuyển dụng
 • ...

Việc xác định mục tiêu cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng phù hợp và hiệu quả hơn.

2. Đánh giá hiện trạng:

Sau khi xác định mục tiêu, doanh nghiệp cần đánh giá hiện trạng thương hiệu nhà tuyển dụng của mình. Việc đánh giá này bao gồm:

 • Nhận thức của ứng viên về công ty
 • Điểm mạnh và điểm yếu của thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Các kênh truyền thông mà doanh nghiệp đang sử dụng để thu hút ứng viên
 • Hiệu quả của các hoạt động tuyển dụng hiện tại

Việc đánh giá hiện trạng sẽ giúp doanh nghiệp xác định những điểm cần cải thiện và xây dựng chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng phù hợp.

3. Xây dựng thông điệp thương hiệu:

Thông điệp thương hiệu là thông điệp cốt lõi mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến ứng viên về thương hiệu nhà tuyển dụng của mình. Thông điệp này cần ngắn gọn, súc tích và thể hiện được giá trị độc đáo của doanh nghiệp.

Để xây dựng thông điệp thương hiệu, doanh nghiệp cần trả lời các câu hỏi sau:

 • Điều gì khiến doanh nghiệp trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh?
 • Tại sao ứng viên nên chọn làm việc tại công ty?
 • Doanh nghiệp mang lại những lợi ích gì cho nhân viên?

4. Lựa chọn kênh truyền thông:

Doanh nghiệp cần lựa chọn các kênh truyền thông phù hợp để truyền tải thông điệp thương hiệu đến ứng viên tiềm năng. Một số kênh truyền thông hiệu quả bao gồm:

 • Website của công ty
 • Mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Instagram, v.v.)
 • Hội chợ việc làm
 • Trang web tuyển dụng
 • Quảng cáo trực tuyến

Doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố như đối tượng mục tiêu, ngân sách và hiệu quả của từng kênh truyền thông khi lựa chọn kênh truyền thông phù hợp.

Ảnh: Anphabe

5. Tạo dựng nội dung thu hút:

Doanh nghiệp cần tạo dựng nội dung thu hút trên các kênh truyền thông của mình để thu hút ứng viên tiềm năng. Nội dung này có thể bao gồm:

 • Bài viết về văn hóa doanh nghiệp
 • Video giới thiệu công ty
 • Chia sẻ từ nhân viên nội bộ
 • Thông tin về các vị trí tuyển dụng
 • Quy trình tuyển dụng

Nội dung cần được trình bày một cách chuyên nghiệp, sáng tạo và thu hút để thu hút sự chú ý của ứng viên.

6. Tham gia các hoạt động cộng đồng:

Doanh nghiệp nên tham gia các hoạt động cộng đồng liên quan đến tuyển dụng và nhân sự để nâng cao nhận thức về thương hiệu nhà tuyển dụng của mình. Một số hoạt động hiệu quả bao gồm:

 • Tham gia các hội chợ việc làm
 • Tổ chức các buổi hội thảo về tuyển dụng
 • Hợp tác với các trường đại học
 • Tài trợ cho các chương trình giáo dục

7. Quản lý đánh giá hiệu quả:

Doanh nghiệp cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng để điều chỉnh chiến lược phù hợp. Việc đánh giá hiệu quả có thể bao gồm:

 • Số lượng ứng viên nộp đơn
 • Chất lượng ứng viên
 • Tỷ lệ giữ chân nhân viên
 • Chi phí tuyển dụng

8. Duy trì sự nhất quán:

Thông điệp thương hiệu cần được truyền tải một cách nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh mẽ và chuyên nghiệp

Kết luận

Thương hiệu nhà tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả để tạo dựng hình ảnh thu hút, chuyên nghiệp và thu hút ứng viên tiềm năng.

Bài viết này chỉ cung cấp thông tin cơ bản về chủ đề thương hiệu nhà tuyển dụng. Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của chuyên gia để xây dựng chiến lược phù hợp với đặc thù của mình.


Nếu bạn đang quan tâm đến chiến lược phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng. Với những insight phong phú từ các cuộc khảo sát hằng năm và kinh nghiệm tư vấn chiến lược Anphabe giúp các nhà quản lý nhân sự & lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết các vấn đề cấp bách từ trong ra ngoài & nắm bắt cơ hội tăng trưởng thông qua chiến lược con người. Tìm hiểu tại đây!

Liên hệ Anphabe: 


Answer hZWZl51glHKXl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpuZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWZmJVlknCVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...