AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlp1imm6cnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

What makes you different from others?

Answer66 hZWZlpxnkmyYk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5eWlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Rosie Vu's picture
1315835828

Each of us has our own brand. If you can choose only one outstanding feature of yours to make everyone else remember you and define your brand, what will you pick out? Why?

Answer66 hZWZlpxnkmyYk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5eWlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Rosie Vu's picture
  Rosie Vu
  1317584975

  @Mr.Dương: Khoan bàn tới yếu tổ khác biệt để tạo nên sự thành công, thì biết đâu mọi người lại đang thấy ở anh sự uy tín hơn là khả năng viết bằng tay trái cũng khá là đặc biệt kia.:)

  Về câu nói của Napoleon mà anh đã trích dẫn: "Mất tiền bạc là không mất gì, mất danh dự là mất một nửa, mất niềm tin là mất tất cả", em cũng không hoàn toàn đồng ý, trừ khi loại niềm tin mà anh nhắc đến là niềm tin mà em gọi là hữu ích. Còn nếu là niềm tin không hữu ích thì cũng đáng để mất lắm chứ.:)
  Mất tiền bạc là không mất gì, nhưng mất tiền mà không biết tiếc thì có gọi là biết quý trọng đồng tiền?
  Và mất danh dự cũng có khi là hơn một nửa đấy.
  Nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận sự thật là, đại đa số các trường hợp thì đều đúng với câu nói đã đưa ra ở trên.

   hZWZlpxnkmyYk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKUlZqXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZlpxnkmyYk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlmCXb4ae3-A.
  hZWZlpxnkmyYk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlpGamoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BamWZoWqGysQ..
 • Rosie Vu's picture
  Rosie Vu
  1317596792

  You could hope that everyone would continue to response in English, Mr.Herbert ^^
  [Just kidding.:) ]

   hZWZlpxnkmyYk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKUlZqZhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZlpxnkmyYk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlmCXcYae3-A.
  hZWZlpxnkmyYk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlpGanISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BamWZoWqGysQ..
 • Phương Duy Mai's picture

  The way my parents call me, scold me, ...The way my friends, colleagues behave to me, I am who I am, that's the most different from others! No need to make my-self become special in crowd, sometimes, the most wonderful result is not from the biggest thing, Its from what you did and done!!

   hZWZlp1hknKUmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKUl5uYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZlp1hknKUmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlmKYcIae3-A.
  hZWZlp1hknKUmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlpObm4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBanWhuaYhwsbA.
 • Joseph Vu's picture
  Joseph Vu
  1321261269

  GENE

   hZWZlp1hmnCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWl5eYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZlp1hmnCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGKUcIae3-A.
  hZWZlp1hmnCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJOXm4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlwbptXb7Cx
 • Minh Tinh AITC's picture
  Minh Tinh AITC
  1321263401

  I gave ideas for others. But i don't know how if it's different.

   hZWZlp1hmnCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWl5iRhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZlp1hmnCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGKVaYae3-A.
  hZWZlp1hmnCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJOYlISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlpcJtXb7Cx
 • Thanh Phong Phạm's picture

  IT' s you, any thing from you. You're one, only one.

   hZWZlp1hmnCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKXlpeThp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZlp1hmnCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImWGUa4ae3-A.
  hZWZlp1hmnCXm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmZKXloSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalW5ra4hwsbA.

Pages

hZWZlp1imm6cnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...