AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVlknCam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Xu hướng Employer-Employee Driven Market: Quyền lực chuyển dịch sang ứng viên

Answer hZWZl5xomGuWnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Anh Huynh's picture
1718860701

Thị trường lao động đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ từ Employer-Driven Market (thị trường do nhà tuyển dụng dẫn dắt) sang Employer-Employee Driven Market (thị trường do nhà tuyển dụng và người lao động cùng dẫn dắt). Trong xu hướng này, ứng viên nắm giữ nhiều quyền lực hơn trong quá trình tuyển dụng, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận để thu hút và giữ chân nhân tài.Ảnh: Anphabe

Đặc điểm chính của Employer-Employee Driven Market:

Nhu cầu tìm kiếm nhân lực cao: Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên phù hợp do thiếu hụt nguồn lao động có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết.

Ứng viên có nhiều lựa chọn: Ứng viên có nhiều cơ hội việc làm hơn nhờ thị trường lao động linh hoạt. Họ có thể dễ dàng thay đổi công việc để tìm kiếm môi trường làm việc tốt hơn và mức lương cao hơn.

Doanh nghiệp cần chủ động thu hút nhân tài: Doanh nghiệp phải tạo dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn, cung cấp môi trường làm việc tốt và chính sách đãi ngộ cạnh tranh để thu hút ứng viên tiềm năng.

Tác động của Employer-Employee Driven Market:

Đối với doanh nghiệp:

Cần thích ứng với nhu cầu của ứng viên: Doanh nghiệp cần quan tâm đến mong muốn và kỳ vọng của ứng viên, tạo dựng môi trường làm việc linh hoạt, công bằng và tôn trọng để thu hút và giữ chân nhân tài.

Đầu tư vào phát triển nhân sự: Doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên để nâng cao kỹ năng và năng lực của họ, giúp họ thích nghi với những thay đổi của thị trường lao động.

Sử dụng công nghệ hiệu quả: Doanh nghiệp có thể sử dụng các công nghệ như AI, Big Data để tự động hóa quy trình tuyển dụng, đánh giá ứng viên và cá nhân hóa trải nghiệm ứng tuyển.


Ảnh: Internet

Đối với ứng viên:

Cần chủ động trong việc tìm kiếm việc làm: Ứng viên cần tự trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, mở rộng mạng lưới quan hệ và tích cực tham gia các hoạt động tìm kiếm việc làm.

Cần linh hoạt và thích nghi: Ứng viên cần sẵn sàng học hỏi những điều mới và thích nghi với môi trường làm việc thay đổi liên tục.

Cần thương lượng hiệu quả: Ứng viên cần tự tin vào bản thân và kỹ năng của mình để thương lượng mức lương và phúc lợi phù hợp với năng lực.

Employer-Employee Driven Market là xu hướng tất yếu của thị trường lao động trong tương lai. Doanh nghiệp và ứng viên cần thích ứng với xu hướng này để có thể thành công trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

Answer hZWZl5xomGuWnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZmJVlknCam5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...