Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1jlW-UmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

5 Giai đoạn thu hút "NHÂN TÀI"

Answer hZWXnZ1jlW-UmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnJyaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Mary Pham's picture
1566550313

"NHÂN TÀI" sẽ không mất đi, nhưng nhân tài sẽ chuyển từ công ty này sang công ty khác. Vậy làm cách nào để thu hút nhân tài khắp các nơi đổ xô về công ty bạn, cùng khám phá 5 giai đoạn thu hút nhân tài nhé!

Bạn đã biết chưa?

Không chỉ "Nhân tài" không chỉ vào công ty rồi ra đi mới là "thất thoát", nhân tài thất thoát ngay cả khi chưa gia nhập công ty bạn. 

Cùng Anphabe cập nhập mô hình Đo lường sức hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng năm nay. Khảo sát Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2018 ghi nhận tình trạng "thất thoát nhân tài" diễn ra tại 5 giai đoạn thu hút nhân tài.Kết quả do lường Sức hấp dẫn Thương Hiệu Nhà Tuyển dụng (THNTD) sau khi trải qua 5 giai đoạn thu hút nhân tài, các Doanh Nghiệp tại Việt Nam "thất thoát" trung bùng tới 99% nhân tài mục tiêu. Tính riêng 10 THNTD mạnh nhất, con số này vẫn ở mức cao báo động tới 96%. 


Tải ngay báo cáo rút gọn Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam năm 2018 để biết thêm nhưng thông tin hữu ích.

Nguồn Anphabe

Xem thêm: 

Answer hZWXnZ1jlW-UmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnJyaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZ1jlW-UmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...