Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tjkm2dl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Một câu chuyện khởi nghiệp "đáng suy ngẫm"!

Answer6 hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lý Thanh Hải's picture
1563175916

Xin phép share một chiếc clip 2 người bạn trong hội cây khế hôm vừa rồi đi nhậu suýt nữa đấm nhau. Chuyện là thằng này chửi thằng kia hèn vì tới 30 nồi bánh chưng không làm được cái gì để đổi cho con vợ chiếc iphone mới. Người còn lại chửi ông kia ngu không biết gì cũng đòi khởi nghiệp rạng danh cuộc đời. Giờ không biết phải theo phe ai, các ông cho anh em cây khế này 1 lời khuyên đi, chứ thấy già đến nơi rồi...


Xem thêm:

Answer6 hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpeUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Hanah (Hang) Huynh's picture

  hahah  ... rất chân thật, đặc biệt vào nhưng giây cuối cùng 

   hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaalIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTcpSFneDh
  hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWnZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpalVvtrI.
 • Lý Thanh Phương's picture

  Nếu muốn làm gì hãy xem coi mình có kiến thức đầy đủ về món đó chưa. 

  Ví dụ muốn làm homestay thì hoàn toàn có thể đầu tư 1-2 năm để đi làm cho 1 cái homestay / khu du lịch nhỏ nào đó. Xem họ làm ăn ra sao, nguồn khách lấy từ đâu, đối tượng thế nào là phù hợp với kiểu homestay của mình, ... giám đốc hay ko giám đốc gì chẳng qua cũng chỉ cái danh xưng, ăn nhậu được gì     

   hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaal4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTcpeFneDh
  hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWnZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9rbVVvtrI.
 • Ngô Tường's picture
  Ngô Tường
  1563178967

  tới đoạn "tao thấy thương con vợ mày" là cười muốn té ghế rồi. quỳ với 2 cha này   hahah ... 

   hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaamIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTcpiFneDh
  hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWnZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZFVvtrI.
 • Tâm lý chung dân ta hay nghĩ khởi nghiệp để làm chủ, thoải mái tài chính, thoải mái thời gian nên nhà nhà khởi nghiệp. Tỉ lệ startup sống qua năm thứ 3 (chưa nói là đến thành công, lợi nhuận, rồi tiền bạc rủng rỉnh ...) chưa bao giờ vượt quá con số 5%.   

  Người làm thuê nói chung hoàn toàn có thể thể hiện tinh thần khởi nghiệp / entrepreneurship hay “đi thêm 1 dặm nữa”, nhận những những vị trí quan trọng, then chốt, hoặc nhận lãnh trách nhiệm cao, trên soi, dưới quan sát. Thật ra, khi ở những vị trí bánh răng này, chúng ta phải liên tục dấn thân, hầu như không thể dừng được vì khi dừng dấn thân, chúng ta sẽ trở thành một chỗ tắc, một vật cản của tổ chức.

   hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeRm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUaZuFneDh
  hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXlJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9qZVVvtrI.
 • Lý Thanh Hải's picture
  Lý Thanh Hải
  1563335636

  Nhiều bạn trẻ dấn thân khởi nghiệp mà không quan tâm mình đã có gì trong tay. Họ quan niệm cứ làm, cứ vấp ngã rồi học hỏi, rồi lại làm. Gọi đó là dấn thân đam mê cũng được mà dấn thân liều lĩnh cũng được.

  Trước khi làm, hãy cân nhắc, tính toán, nếu cần, dành hẳn vài năm đi làm thuê cho các doanh nghiệp cùng lĩnh vực xem đường đi nước bước của họ thế nào. Học từ kinh nghiệm của người khác là cách làm khôn ngoan và ít tốn kém.   

   hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeRnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUaZyFneDh
  hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXlJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tZ1VvtrI.
 • Tran Hung's picture
  Tran Hung
  1564030000

  các bác muốn khởi nghiệp em xin khâm phục. Còn em  thì em thà đi làm thuê cho huawei lấy 300.000 đô còn hơn khởi nghiệp bán cà phê

   hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeZmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUcZqFneDh
  hZWXn5tjkXGVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXnJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm5obJdmVm6xtg..
hZWXn5tjkm2dl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...