Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Tình huống nhân sự] Thật ảo giá nhân tài - nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều. Làm thế nào để tình hình này không tiếp diễn?

Answer4 hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpeWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1563176928

Trên thị trường có nhiều công ty thổi phồng giá nhân tài, thật ảo khó đoán, dẫn đến nhiều hệ lụy. Người đi làm ảo tưởng sức mạnh, các công ty chạy theo đến sức cùng lực kiệt, nhất là ngành mới như công nghệ thông tin. Những người thực sự tao ra được giá trị thì khan hiếm, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều.

Vậy làm thế nào để tình hình này không tiếp diễn? 

Xem thêm: 

Answer4 hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpeWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1573548655

  Best Answer

  Mời cả nhà xem phần lựa chọn & quan điểm về chính sách giá nhân tài này từ các giám đốc nhân sự thuộc các cty hàng đầu đầu Việt Nam:

  1. Mr. Nguyễn Anh Hùng (CHRO - PNJ Group)
  2. Ms. Trần Hải Ninh (HR Director - INSEE)
  3. Mr. Đỗ Ngọc Hoàng (Workforce Assurance Director - FPT Software)
  4. Ms. Trần Thị Tuyết Nhung (Head of HR - Vietnam & Frontier Markets at AstraZeneca)
  5. Ms. Nguyễn Hoàng Phương Anh (Head of HR - Marico SEA)
  6. Mr. Nguyễn Quốc Thúc (HR Director - ITL)
  7. Ms. Huỳnh Thị Ngọc Trúc ( HR Director - Coca-Cola Vietnam)
  8. Mr. Paul Huỳnh (Head of People, Performance & Culture - KPMG in Asia Pacific  


   hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqTnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXa52FneDh
  hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • Lý Minh Hiếu's picture
  Lý Minh Hiếu
  1573533373

  Nhu cầu cao mà nguồn cung giới hạn. 

  Nhưng đúng là ngành này, tìm được người làm được cũng thật trần ai ... 

   hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqTmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXa5qFneDh
  hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9saVVvtrI.
 • Nhà tuyển dụng không làm việc nghiêm túc thì gặp trường hợp bị thổi giá là đương nhiên. Vì các bạn không cần người làm, các bạn cần hồ sơ đẹp, để đạt KPI tuyển dụng thôi.
  Case của mình:
  Mình làm quản lý chuỗi cung ứng cho công ty nhỏ, từ tìm kiếm nhà cung ứng, tham dự triển làm, lục tung danh bạ liên hệ với các nhà cung ứng và còn hỏi thăm nguồn hàng đến thương lượng các điều khoản đến sau khi giao hàng và nhận feedback về sản phẩm.
  Nhưng khi ứng tuyển vào vị trí mua hàng thì không ai nhận đã đành, không có email trả lời là không nhận.
  Nhiều bạn bè bên nhân sự họ bảo mình không biết làm CV nổi bật... bạn nghĩ xem người đi làm cần kinh nghiệm làm việc hay kinh nghiệm viết CV.

   hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqalIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXcpSFneDh
  hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KanZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZoap1tZFVvtrI.
 • Ngoc Mai Nguyen's picture
  Ngoc Mai Nguyen
  1582803616

  Cứ thuận mua - vừa bán là được

  Rễ tre thì không mua.

  Mà nhìn đâu cũng thấy rễ tre thì...chịu. Vì thị trường lao động chỉ có vậy.

  Mà có khi mình thấy là rễ tre, mà vào tay người khác thì thành nhân sâm. Đó là do mình.

   hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpyUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GZbJiFneDh
  hZWYlpVklG-XnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Kcl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpua51qZ1VvtrI.
hZWYlpVklG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...