AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlp1jkWyZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

“ĐUỐI” VÌ XỬ LÝ XUNG ĐỘT GIỮA SALE & MARKETING

Answer5 hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mVl5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Việt Lê's picture
1355453867

Làm ở bộ phận nhân sự, chuyên đi xử lý xung đột các phòng ban, tôi nay đã thấm thía câu chuyện này. Sale thì luôn cho rằng Marketing chỉ chuyên đi “đốt tiền”, còn họ tự vỗ ngực mình lại là người mang tiền về cho công ty. Ngược lại, Marketing luôn chỉ trích Sale truyền sai thông điệp sản phẩm với khách hàng khi đi bán, chỉ vì mong muốn đảm bảo doanh số Sale luôn đánh vào tâm lý mong hàng giá rẻ mà hứa hẹn với khách hàng nhiều ưu đãi đôi khi công ty không thể thực hiện. Điều này vô hình trung ảnh hưởng đến định vị sản phẩm và gây nhiều hậu quả không tốt cho thương hiệu… Còn nhiều, nhiều nữa lý do mà họ không ưa nhau. Và cứ như vậy, xung đột giữa Sale và Marketing ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tôi nghĩ câu chuyện công ty tôi không là cá biệt mà chắc các anh, chị làm quản lý ở Anphabe luôn phải đụng vấn đề này. Vậy theo các anh chị, vì sao lại có xung đột giữa Sale và Marketing, và cách giải quyết xung đột đặc trưng này là gì?

Answer5 hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mVl5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tran Dinh Dung's picture
  Tran Dinh Dung
  1383277399

  Best Answer

  Chào Minh Dang Tran, 

  Đứng trên góc độ của một người tư vấn thì những mâu thuẫn giữa Marketing và Sale  hiện hữu thường xuyên, rõ ràng và là vấn đề chung của bất cứ công ty, tổ chức nào. Do mindset và skillset khác nhau giữa 2 nhóm mà hiện tượng xung đột này được coi như một vấn đề tự nhiên của doanh nghiệp. Bên Marketing quan tâm đến những cái vô hình được quy ra chỉ số như thương hiệu, mức độ tác động của thương hiệu đến khách hàng, công ty,..họ có cái nhìn dài hạn trong khi mindset của Sale là tiền, lượng hàng, lượng nhà cung cấp,… những thứ hữu hình và đặt dưới cái nhìn ngắn hạn hơn. Vì thế, xung đột là không tránh khỏi và ta phải học cách sống chung đồng thời tìm cách hạn chế nó. Cách 1 chính là đào tạo nội bộ. Có nghĩa là Marketing và Sale phải được đào tạo để hiểu được công việc là quy trình (process) của nhau. Thay vì việc chờ đợi 1 môi trường không có mâu thuẫn giữa 2 nhóm này thì hãy chủ động tạo ra 1 môi trường hợp tác để cùng thích nghi. Cách 2 là để người team marketing cùng đi sale để hiểu tiếng nói của người đi sale cũng như tiếng nói của thị trường, đồng thời mời bộ phận sale tham gia các buổi họp của marketing không chỉ giúp người đi sale biết được quan điểm và mục đích của marketing mà còn đưa thực tế vào trong quá trình xây dựng kế hoạch. Như vậy, 2 bên có thể thảo thuận để có tiếng nói chung và theo đó là đạt được chỉ số kinh doanh tốt đẹp cho công ty.

  Trong trường hợp người đi bán hàng để đạt được đủ chỉ tiêu doanh số đã đánh bóng thương hiệu công ty và vô tình không đúng hướng của marketing và dài hạn có thể gây sai lệch trong định vị sản phẩm, để ngăn chặn trường hợp này, một lần nữa, phải có sự hiểu biết rõ ràng giữa hai nhóm marketing và sale từ những bước đầu tiên của kế hoạch, để người đi sale hiểu được mục đích dài hạn của marketing, từ đó tìm những cách thuyết phục khách hàng vừa đảm bảo doanh số vừa thống nhất với chiến lược dài hạn của marketing .

   hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZaWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSTbpmFneDh
  hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWWmZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhpcJ9mVm6xtg..
 • Nguyen Khac Dam's picture
  Nguyen Khac Dam
  1355471857

   Để tránh những xung đột không làm suy yếu nôi lực, quan điểm mình và mình đã từng áp dụng, không chia nhỏ marketing - sales, nên kiêm nhiệm.

  Thông thường trong công ty kinh doanh thường có một xung đột khác, đó là Sales/merketing & tài vụ: một bên chỉ muốn "tiền tươi-thóc thật" một bên thì chí muốn thấy doanh số ....to.

  Có ai kinh qua v/đ nầy chưa, xin chia xẻ kinh nghiệm giải quyêt xung đột thuyết phục nhất.

   hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZWRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSSaZaFneDh
  hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWVlJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwaZlsVm6xtg..
 • TRAN THANH PHONG's picture

   Chuyện xung đột giữa sales và marketing là chuyện thường xuyên của các doanh nghiệp theo Phong thì có một số cách giải quyết như sau :

  Cách 1 : có một người đủ bản lĩnh một tay nắm sales và một tay nắm marketing

  Cách 2 : Cho ông đứng đầu bên sales làm marketing và cho ông bên marketing làm sales trong một thời gian nhất định nào đó. Và chủ yếu làm sao cho ông sales hiểu được marketing và ngược lại

   hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZWVmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSSbZmFneDh
  hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWVmJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdoap1uVm6xtg..
 • Nhu Huynh's picture
  Nhu Huynh
  1356226681

  Tôi cũng đồng quan điểm với anh Nguyen Khac Dam, 

  nếu để phòng sales và marketing là một, bên marketing có xu hướng thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho sales để sales tăng doanh số. 

  còn khi tách họ ra, họ sẽ có xu hướng vươn đến việc chiếm lĩnh vị trí "ai là người quan trọng" trong công ti. 

  công ti tôi tích hợp 2 phòng này vô 1. 


   hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmZaSload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWSTapaFneDh
  hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZWWlZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZsa51nVm6xtg..
 • Chau Hoang Nguyen's picture

   Bạn nghĩ sao nếu công ty bạn tổ chức một chương trình Team building để Sales team và Marketing team hiểu công việc của nhau. Tuy là 2 teams nhưng cũng phải cùng thống nhất để hướng tới một mục tiêu chung của công ty.

   hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmpSWmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWWRbpiFneDh
  hZWZlpxomm2WlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZaUmZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlqbZtuVm6xtg..
hZWZlp1jkWyZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...