AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVlknCclZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Kế hoạch truyền thông khảo sát nhân viên

Answer hZWZl5xpmGqcmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Khảo sát nhân viên là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp thu thập ý kiến phản hồi từ nhân viên về môi trường làm việc, mức độ hài lòng, mức độ hạnh phúc, văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo... Tuy nhiên, để thu thập được dữ liệu đầy đủ và chính xác, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả để khuyến khích nhân viên tham gia khảo sát một cách tích cực.

Kế hoạch truyền thông nội bộ được xây dựng với mục tiêu thu hút tối đa nhân viên tham gia khảo sát, đảm bảo thu thập được dữ liệu đầy đủ và chính xác để đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên, từ đó đưa ra những biện pháp cải thiện môi trường làm việc phù hợp.

>>> Xem thêm: Vai trò và tầm quan trọng của khảo sát nhân viênẢnh: Anphabe

Kế hoạch bao gồm các hoạt động truyền thông trước, trong và sau khi khảo sát với nhiều kênh truyền thông đa dạng như email, website nội bộ, mạng xã hội nội bộ, bảng tin nội bộ, cuộc họp nội bộ, ấn phẩm truyền thông,…

Điểm nhấn của kế hoạch là xây dựng thông điệp truyền tải hấp dẫn, thu hút sự chú ý của nhân viên, đồng thời tạo dựng sự cam kết của lãnh đạo, khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên tham gia, theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến lược truyền thông.

Dưới đây là một hướng truyền thông bạn có thể tham khảo trong các giai đoạn thực hiện khảo sát nhân viên:

1. Giai đoạn trước khi khảo sát:

 • Gửi email thông báo từ CEO/HR Head
  • Giới thiệu mục đích, tầm quan trọng và lợi ích của khảo sát nội bộ.
  • Thông báo thời gian diễn ra khảo sát.
  • Khuyến khích nhân viên tham gia khảo sát một cách trung thực.
  • Đảm bảo tính bảo mật thông tin của nhân viên.
 • Đăng tải thông tin trên website nội bộ:
  • Cung cấp thông tin chi tiết về khảo sát, bao gồm mục đích, nội dung, thời gian tham gia và hướng dẫn tham gia.
  • Đăng tải các bài viết về tầm quan trọng của khảo sát nội bộ và lợi ích của việc tham gia khảo sát.
 • Chia sẻ thông tin trên mạng xã hội nội bộ:
  • Sử dụng các hình ảnh, video và bài viết ngắn gọn để thu hút sự chú ý của nhân viên.
  • Tổ chức các cuộc thi hoặc minigame để khuyến khích nhân viên tham gia khảo sát.
 • Gặp gỡ trực tiếp nhân viên:
  • Tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp nhân viên ở các nhà máy/văn phòng để giải đáp thắc mắc và khuyến khích họ tham gia khảo sát.
  • Phân công cán bộ nhân sự hoặc quản lý trực tiếp tham gia gặp gỡ nhân viên.
 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông:
  • In ấn các standee, banner, poster về khảo sát nội bộ để đặt tại các vị trí dễ nhìn trong công ty.
  • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông sáng tạo và thu hút để thu hút sự chú ý của nhân viên.

Ảnh: Anphabe

2. Giai đoạn trong khi khảo sát:

 • Gửi email nhắc nhở:
  • Gửi email nhắc nhở nhân viên chưa tham gia khảo sát.
  • Cung cấp thông tin về tiến độ hoàn thành khảo sát.
 • Chia sẻ kết quả khảo sát tạm thời:
  • Chia sẻ một số kết quả khảo sát tạm thời để thu hút sự quan tâm của nhân viên và khuyến khích họ hoàn thành khảo sát.
 • Tổ chức các cuộc thi hoặc minigame:
  • Tổ chức các cuộc thi hoặc minigame để khuyến khích nhân viên hoàn thành khảo sát.
  • Trao giải thưởng cho những người tham gia tích cực.

3. Giai đoạn sau khi khảo sát:

 • Gửi email cảm ơn:
  • Gửi email cảm ơn tất cả nhân viên đã tham gia khảo sát.
 • Công bố kết quả khảo sát:
  • Công bố kết quả khảo sát một cách minh bạch và rõ ràng.
  • Giải thích các biện pháp cải thiện mà công ty sẽ thực hiện dựa trên kết quả khảo sát.
 • Tổ chức các buổi thảo luận:
  • Tổ chức các buổi thảo luận để thu thập thêm ý kiến của nhân viên về kết quả khảo sát.
 • Cải thiện môi trường làm việc:
  • Sử dụng kết quả khảo sát để cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên.

Lưu ý:

 • Cần đảm bảo tính bảo mật thông tin của nhân viên tham gia khảo sát.
 • Cần tạo dựng môi trường cởi mở để nhân viên có thể chia sẻ ý kiến một cách trung thực.
 • Cần sử dụng kết quả khảo sát để cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên.

Với Kế hoạch truyền thông nội bộ bài bản, hiệu quả, doanh nghiệp có thể thu hút tối đa nhân viên tham gia khảo sát, thu thập được dữ liệu đầy đủ và chính xác, từ đó đưa ra những biện pháp cải thiện môi trường làm việc phù hợp, nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên và thu hút, giữ chân nhân tài.

Quý doanh nghiệp mong muốn thực hiện đánh giá nguồn nhân lực nội tại (so với nguồn nhân lực cùng ngành và toàn thị trường), kết hợp tư vấn chiến lược quản trị nhân tài, phát triển con người & môi trường làm việc tại công ty, xin vui lòng liên hệ Anphabe:


Answer hZWZl5xpmGqcmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWZmJVlknCclZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...