AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlp1imm6ZmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DEI là gì và chiến thuật DEI mà HR cần biết

Answer hZWZlpxpl2qZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZqYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Tuấn Phan Đình's picture
1706585418

Đối mặt với một thế giới ngày càng đa dạng và đòi hỏi sự công bằng, DEI đã trở thành một chủ đề không thể bỏ qua trong lĩnh vực nhân sự. Điều này không chỉ đánh dấu sự nhạy bén của doanh nghiệp mà còn là chìa khóa quan trọng để xây dựng một tổ chức mạnh mẽ và bền vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá "DEI là gì" và những chiến thuật DEI mà bộ phận Nhân Sự cần biết để tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

1.  DE&I là gì?

DEI là viết tắt của Diversity – Đa dạng, Equity – Công bằng và Inclusion – Hòa nhập. Ba trụ cột này là những thành phần thiết yếu của một nơi làm việc hiện đại, nhằm tạo ra một môi trường hài hòa, năng suất và tôn trọng cho tất cả nhân viên. Đúng như tên gọi, chiến lược này tập trung vào việc đa dạng hóa và tạo nên những cơ hội bình đẳng cho người lao động, bất kể giới tính, độ tuổi, chủng tộc hoặc văn hóa. Được nhiều ông lớn như McDonalds, Microsoft… áp dụng, DEI từng được kỳ vọng trở thành từ khóa chính trong chiến lược nhân sự thế kỷ 21. Vậy cụ thể hơn từng thành phần này là gì, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn:

1.1. Diversity (Đa dạng)

Đa dạng là thừa nhận và đánh giá cao sự khác biệt ở mỗi cá nhân. Nó bao gồm nhiều thuộc tính, nhưng không giới hạn bởi chủng tộc, giới tính, tuổi tác, dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, giáo dục và nguồn gốc quốc gia. Trong bối cảnh kinh doanh, lực lượng lao động đa dạng thể hiện sự kết hợp của những khác biệt cá nhân, kinh nghiệm sống, kiến thức, sự đổi mới, sự tự thể hiện, khả năng độc đáo và tài năng mà nhân viên đầu tư vào công việc của họ.

1.2. Equity (Công bằng)

Công bằng vượt xa sự bình đẳng đơn thuần. Trong khi bình đẳng nhằm mục đích đảm bảo mọi người đều nhận được các nguồn lực như nhau, thì công bằng là đảm bảo mọi người đều có được các nguồn lực cần thiết để thành công. Tại nơi làm việc, điều này có nghĩa là tạo cơ hội cho tất cả nhân viên phát triển, bất kể xuất thân hay giới tính của họ. Đó là việc nhận ra những rào cản tồn tại và tích cực làm việc để loại bỏ chúng, đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội thành công một cách công bằng.

1.3. Inclusion (Hội nhập)

Hội nhập là hoạt động đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy có giá trị, được lắng nghe và tôn trọng. Đó là việc tạo ra một môi trường nơi tất cả nhân viên, bất kể sự khác biệt của họ, đều có thể tham gia đầy đủ và phát triển. Một nơi làm việc hòa nhập thúc đẩy cảm giác thân thuộc, coi trọng những quan điểm đa dạng và khuyến khích sự hợp tác giữa các nhóm.

2. Đặc điểm quan trọng của DEI trong doanh nghiệp

2.1. Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới

Một đội ngũ đa dạng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sáng tạo. Khi cá nhân với nền tảng, văn hóa và kinh nghiệm khác nhau hợp tác, họ mang đến sự đa dạng ý kiến và thách thức tư duy của nhau. Việc kết hợp những ý tưởng này thường dẫn đến những giải pháp mang tính đột phá mà một nhóm đồng đồng nhất không thể đạt được. Đồng thời, các nhóm đa dạng cũng trở nên linh hoạt hơn trong việc phục vụ khách hàng toàn cầu, hiểu rõ nhu cầu và sở thích đa dạng của họ.

2.2. Xây dựng môi trường làm việc tích cực

Môi trường làm việc tích cực là môi trường hạnh phúc. Khi nhân viên cảm thấy được đánh giá và tôn trọng, họ sẽ tăng cường cam kết và động lực trong công việc. Điều này không chỉ nâng cao tinh thần làm việc mà còn giảm tỷ lệ nghỉ việc, tình trạng trì trệ và xung đột. Một môi trường làm việc tích cực còn làm tăng danh tiếng của công ty, biến nó thành địa điểm làm việc mơ ước.

2.3. Thu hút và giữ chân nhân tài

Lực lượng lao động hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, đánh giá cao những doanh nghiệp ưu tiên giá trị DE&I. Họ tìm kiếm những nhà tuyển dụng tôn trọng và đánh giá độc đáo của họ. Bằng cách khuyến khích môi trường hòa nhập, doanh nghiệp có thể thu hút nhân tài xuất sắc. Ngoài ra, khi nhân viên cảm thấy họ có cơ hội phát triển toàn diện, họ có xu hướng ổn định công việc, giúp giảm thiểu chi phí liên quan đến tuyển dụng và đào tạo.

Kết luận

DEI không chỉ là một xu hướng mà là một chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp thích ứng với thách thức của thời đại hiện đại. Bằng cách triển khai những chiến thuật DEI này, bộ phận Nhân Sự có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tổ chức mạnh mẽ, sáng tạo và bền vững. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho nhân viên mà còn tăng cường danh tiếng và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Answer hZWZlpxpl2qZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZqYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZlp1imm6ZmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...