AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRpkXGVk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Linh hoạt kỹ năng: Chìa khóa thành công trong kỷ nguyên AI

Answer hZWZl5xjk2uck5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpmaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Để phát triển mạnh mẽ trong thời đại AI, các công ty cần trao quyền cho mọi người phát triển. Thành công của ngày mai đòi hỏi sự linh hoạt về kỹ năng, có nghĩa là tận dụng đúng kỹ năng phù hợp vào đúng thời điểm cho công việc phù hợp.


Ảnh: Anphabe

Để mở khóa sự linh hoạt về kỹ năng cho tổ chức, các chuyên gia L&D cần tập trung vào những điểm sau:

1. Thoát khỏi những phương pháp cũ:

 • Các chương trình đào tạo quy mô lớn, tốn kém và thiếu cá nhân hóa không còn hiệu quả.
 • Thay vào đó, hãy tập trung vào các giải pháp học tập linh hoạt và được cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu nghề nghiệp của từng cá nhân.

Ảnh: Workplace learning report 2024 | Linkedin Learning

2. Phát triển nghề nghiệp:

 • Theo báo cáo Workplace learning report do LinkedIn thực hiện có khoảng 40% tổ chức kết nối việc học tập với các mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
 • Hỗ trợ nhân viên xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cá nhân và xác định các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu.
 • Cung cấp các chương trình phát triển nghề nghiệp như đào tạo lãnh đạo, chương trình cố vấn, chia sẻ việc làm nội bộ và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.

 Ảnh: Workplace learning report 2024 | Linkedin Learning  

3. Tận dụng sức mạnh của Thế hệ Z:

 • Theo báo cáo Học Tập Nơi làm việc 2024 do LinkedIn thực hiện có 53% Gen Z (sinh sau năm 1996) coi trọng việc học tập để thăng tiến trong sự nghiệp so với 37% Thế hệ Millennials, Gen X, Baby Boomers (sinh trước năm 1996).
 • Cung cấp các cơ hội học tập và phát triển phù hợp với mong muốn của họ để thu hút và giữ chân nhân tài.
 • Sử dụng các công nghệ học tập mới như AI và thực tế ảo để tạo trải nghiệm học tập hấp dẫn và hiệu quả.

4. Huấn luyện cá nhân:

 • Huấn luyện cá nhân được hỗ trợ bởi AI có thể cung cấp sự phát triển nghề nghiệp được cá nhân hóa ở quy mô lớn.
 • Giúp nhân viên xác định điểm mạnh, điểm yếu và mục tiêu nghề nghiệp của họ.
 • Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để họ đạt được mục tiêu.

Theo báo cáo Học Tập Nơi làm việc 2024 do LinkedIn thực hiện có 42% công ty đang đầu tư vào cố vấn và huấn luyện nghề nghiệp để thúc đẩy việc giữ chân nhân viên.

5. Tăng cường tính linh hoạt nội bộ:

 • Khuyến khích nhân viên khám phá và phát triển các kỹ năng mới thông qua các vai trò nội bộ khác nhau.
 • Tạo môi trường làm việc hỗ trợ sự linh hoạt và di chuyển của nhân viên.
 • Xóa bỏ các rào cản đối với tính linh hoạt nội bộ như thiên vị tuyển dụng bên ngoài và văn hóa độc đoán.


6. Lãnh đạo hiệu quả:

 • Xây dựng chương trình tính linh hoạt nội bộ cần sự hợp tác của nhiều bộ phận trong tổ chức.
 • Cần có một nhà lãnh đạo chuyên trách để điều phối các nỗ lực và đảm bảo sự thành công.

L&D đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự linh hoạt về kỹ năng. Bằng cách tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm này, các chuyên gia L&D có thể giúp tổ chức của họ phát triển một lực lượng lao động linh hoạt, thích ứng và sẵn sàng cho tương lai.

Nguồn: Workplace Learning Report 2024 | LinkedIn Learning

Xem thêm: 

Answer hZWZl5xjk2uck5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpmaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWZmJRpkXGVk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...