AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxllHGUk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Năm 2021, liệu còn có thể tiếp tục chấp nhận giảm lương?

Answer3 hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmpqaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phan Nhi's picture
1616577259

Tôi làm việc tại một công ty truyền thông hơn 5 năm, năm ngoái khi tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, rất nhiều nhân viên, trong đó có tôi đã chấp nhận giảm trung bình 15% mức lương để cùng công ty chia sẻ khó khăn mùa dịch.

Vì yêu thích công việc và cảm thông với công ty nên chúng tôi chấp nhận nhưng cũng chính thỏa thuận này khiến cuộc sống của tôi và gia đình trở nên đảo lộn. Thu nhập giảm đáng kể, mà các khoản chi tiêu lại gia tăng khá nhiều. Đặc biệt, có những lúc phải làm việc tại nhà, đồng nghĩa chi phí điện, nước, ăn uống... tăng lên đáng kể. Chưa kể chúng tôi cần thay đổi cách thức làm việc và mất đi một số chế độ phúc lợi vốn có như khám sức khỏe, du lịch…

Hơn 1 năm công ty vật lộn với dịch bệnh, nhân viên chúng tôi cũng vật lộn với cuộc sống hằng ngày. Có lẽ năm 2021 khi công ty đang dần vực dậy cũng là lúc tôi và nhiều đồng nghiệp hủy bỏ cam kết giảm 15% lương để quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Các bạn thì sao, các bạn đã từng trải qua giai đoạn vừa vật lộn với công việc vừa vật lộn với cuộc sống hằng ngày? Các bạn đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào và liệu có nên tiếp tục chấp nhận giảm lương trong năm nay không? 

Answer3 hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmpqaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lily Le's picture
  Lily Le
  1616640842

  Tùy theo tình hình hiện tại của ngành thì mình sẽ tiếp tục chấp nhận với mức giảm 15% lương hay không? Như vẫn tiếp tục làm việc tại nhà hàng - khách sạn việc quay lại mức lương ban đầu có thể  khó trong giai đoạn hiện nay nhiều nhà hàng - khách sạn vẫn còn bị thua lỗ. 

  Nhưng với các ngành khác vẫn hoạt động kinh doanh bình thường thì việc giảm 15% lương trong cả năm qua như mình sẽ không trụ nổi lại cty trong thời gian tới. Nhưng việc giảm ở mức thấp hơn khoản 3-5% thì vẫn ở lại vì mình thấy được cơ hội tại cty. 

   hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uTnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYa5yFneDh
  hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OblpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmdrcJxXb7Cx
 • Son Khe Nguyen's picture
  Son Khe Nguyen
  1616991442

  Người quen của tôi có xưởng may gia công hơn 200 công nhân, cũng chỉ trụ được đến gần cuối năm ngoái rồi phải phá sản. Không mong gì năm nay sẽ trở lại mức lương cũ, chỉ hy vọng còn sức khỏe và không mất việc.

   hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYbJiFneDh
  hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Obl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZxbohwsbA.
 • Anh Huynh's picture
  Anh Huynh
  1620981292

  Vài diễn biến khu vực tôi đi làm qua hằng ngày thì các hàng quán đang mở cửa qua đợt dịch (30.4-01.5) vừa qua đã không còn kinh doanh. Trong nhiều trường hợp đi làm vẫn chấp nhận giảm một mức lương vừa đủ để còn công việc. 

  Trong các doanh nghiệp sản xuất đặc biệt khối công nhân đã thông báo tạm nghỉ việc dài hạn & không có lương. 

  Bạn nên cân nhắc nhé! 

   hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5ySlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KZapSFneDh
  hZWZlppklXKalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OclZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdoaJtqbVVvtrI.
hZWZlpxllHGUk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...