AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxml2-bl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Những bí mật về các tín hiệu trong đàm phán

Answer hZWZlplpmXCbmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nghi Duong's picture
1555043838


Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng bước vào 1 cuộc đàm phán ít nhất 1 lần theo những quy mô khác nhau, với những mục đích khác nhau. Vây có bao giờ bạn bị bối rối, bị “khớp” hoặc đơn giản là không hiển hàm ý trong các tín hiệu hồi đáp của của đối phương là gì để đưa ra lời đề nghị, mức thương lượng thích hợp? Chắc chắn là có. Sau đây sẽ là những tín hiệu phổ biến nhất trong đàm phán, thương lượng trong kinh doanh và ý nghĩa của chúng.


Tín hiệu

Ý nghĩa

Chúng tôi cảm thấy khó có thể hoàn thành vào thời điểm đó

Khó không có nghĩa là không thể

Cách bố trí dây chuyền sản xuất của chúng tôi không phù hợp với yêu cầu này

Nhưng có thể thay đổi

Tôi không được phép quyết định ở mức giá này

Hỏi sếp của tôi

Chúng tôi thường không dỡ hàng

Vậy ai thường làm việc đó

Công ty chúng tôi không bao giờ thương lượng về giá

Chúng tôi muốn thương lượng về những gì mà chúng tôi sẽ nhận được ở mức giá đó

Chúng tôi không định thảo luận vấn đề đó vào lúc này

Có thể là ngày mai

Chúng tôi không thể sản xuất được lượng hàng đó trong thời hạn yêu câu

Chúng tôi muốn thương lượng về giá, thời hạn, điều kiện giao hàng, chất lượng, số lượng

Chính sách của chúng tôi là không giảm giá, mà nếu có giảm thì không thể hơn 10%

Chúng tôi sẽ giảm 5 %

Đó là một vài tín hiệu phổ biến và hàm ý của chúng mà bạn có thể sẽ thường gặp trong một cuộc đàm phán điển hình. Việc bạn cần làm là phải đủ khôn ngoan để nhận ra những hàm ý ẩn sâu đằng sau những tín hiệu đó và đưa ra những lời đề nghị thích hợp, mang lại lợi ích cho cả 2 bên.

Chúc bạn thành công!


Answer hZWZlplpmXCbmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZlpxml2-bl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...