AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlp1imXCamJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao sinh viên mới ra trường sợ làm SALES?

Answer2 hZWZlp1hkmudnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trang Pham's picture
1563267719

Lên các groun dành cho Nhân sự lướt 5 bài đã có 3 bài than khổ vì khó tuyển được người, mà đa số là tuyển Sales (đặc biệt là ở các công ty nhỏ). Nhân tiện cô bạn thân làm HR của mình cũng đang gặp cùng nổi khổ này nên mình cũng muốn create lên chủ đề để cùng mọi người thảo luận: Vì sao sinh viên mới ra trường sợ làm SALES? 

Mình trước nha, theo mình thì lý dó chủ yếu nằm ở chuyện NGẠI và SỢ:

+ Nhiều bạn ngại làm sales vì minset làm nghề này là lừa đảo, đa cấp, là suốt ngày gọi  điện em mail làm phiền khách hàng, nếu không chay mặt thì không thể làm được. Chính bởi lối tư duy này mà các bạn trẻ nghe đến chứ sales là bỏ chạy mất dép ngay.

+ Thứ 2, làm Sales là thu nhập bấp bênh? Vì lương cứng sales khá thấp, khách hàng ngày càng khó tính và nhu cầu ngày càng cao nên càng khó bán sản phẩm.v.v 

+ Nhiều bạn SỢ vì áp lực doanh số, target không đủ sẽ bị trừ lương giảm thưởng.v.v. Một bộ phận khác thì lo ngại mình là sinh viên mới ra trường, kiến thức thì chỉ có lý thuyết, quan hệ cũng không và không biết bắt đầu từ đâu..v.v.v.

Muôn vàn nỗi sợ khiến nghề Sales trở nên bị 'bạc bẽo'. Trên thực tế, mình thấy Sales là 1 nghề rất hay, cần nhiều kỹ năng và sẽ giúp sinh viên rèn luyện mình ngay từ những ngày đầu đi làm, nhưng làm sao để các bạn trẻ nhìn ra được những điểm sáng này đây???

Answer2 hZWZlp1hkmudnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Nhi Nguyen's picture
  Nhi Nguyen
  1563358986

  Sale cũng tùy ngành nữa chứ mình thấy Bất Động Sản với cái mác muốn giàu nhanh vô BĐS là cứ tuyển rào rào. Mặc dù tuyển liên tục quanh năm vì làm rồi lại ra nhưng không phủ nhận sức hấp dẫn của ngành này. Nhiều bạn sinh viên tâm sự bị lừa nhiều quá sợ, hoặc vô làm sale ban đầu có lương đâu phải chạy target sấp mặt cuối tháng chẳng đủ chi phí nên thôi kiếm cái nghề ổn định.

   hZWZlp1hkmudnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeSlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlp1hkmudnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUapWFneDh
  hZWZlp1hkmudnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXlZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoaJ1sZVVvtrI.
 • 1566091007

  Một phần doanh nghiệp định nghĩa Sale là chiến binh trên thương trường,

  .

  .

  .

  mà thông thường chiến binh sinh ra để oánh nhau và hi sinh -)))

   hZWZlp1hkmudnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiamYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlp1hkmudnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVcpmFneDh
  hZWZlp1hkmudnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYnZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpsbZhra1VvtrI.
hZWZlp1imXCamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...