AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlp1imm2Vm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

5 SAI LẦM PHỔ BIẾN TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Answer hZWZlpxnl2mWlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZqaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thương hiệu nhà tuyển dụng (THNTD) là hình ảnh về một công ty dưới góc độ một “nơi làm việc” trong mắt của nhân viên hiện tại và tương lai.

Với định nghĩa trên, THNTD không phải là điều công ty tự quảng cáo mà là hình ảnh được cảm nhận bởi đối tượng nhân tài công ty hướng đến (cả nhân viên và nhân tài bên ngoài).

Vì thế, xây dựng THNTD là làm sao để nhân tài mục tiêu cảm nhận về công ty theo đúng hình ảnh công ty mong muốn chứ không phải hình ảnh nào khác.

Lãnh đạo hay nhân sự nào cũng hiểu tầm quan trọng của Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng (THNTD), nhưng không phải ai cũng thành công trong nhiệm vụ này. Đó có thể là vì những lỗi lầm phổ biến sau đây:

1. Ỷ lại vào thương hiệu doanh nghiệp

Công ty quy mô và có nhiều sản phẩm nổi tiếng là lợi thế nhưng không đồng nghĩa bạn đã sở hữu một THNTD mạnh. Cần hiểu rằng Thương hiệu doanh nghiệp và THNTD là hai câu chuyện khác nhau để không quá ỷ lại vào yếu tố này mà xem nhẹ yếu tố kia. Người tiêu dùng có thể nằm lòng thông điệp về sản phẩm của bạn nhưng chưa chắc họ hiểu công ty bạn dưới góc độ một nhà tuyển dụng hoặc mong muốn chọn làm việc tại đây. Vì vậy luôn cần đầu tư thích đáng vào THNTD cho dù doanh nghiệp đã là “ngôi sao” trong lĩnh vực kinh doanh.

2. Chưa có định vị THNTD rõ ràng

Khi lên kế hoạch xây dựng THNTD để hấp dẫn nhân tài mục tiêu, không dễ để có những ý tưởng độc đáo nếu bạn chưa có định vị THNTD rõ ràng. Có quá nhiều mẩu quảng cáo tuyển dụng hay hoạt động quảng bá THNTD “na ná” như nhau khiến hình ảnh công ty bạn dễ dàng lẫn lộn giữa hàng loạt công ty khác. Định vị THNTD (còn gọi là EVP – Employer Value Proposition) là tập hợp những cam kết từ doanh nghiệp về những lợi ích, giá trị hay môi trường mà người đi làm có thể được thụ hưởng hay trải nghiệm khi làm việc tại đây. Một định vị THNTD tốt cần bao gồm những điểm hấp dẫn mà người đi làm quan tâm, nhưng phải đúng với những điểm mạnh nổi trội thực sự của doanh nghiệp, đồng thời có sự khác biệt với các doanh nghiệp cạnh tranh khác. Nếu Nhân Sự gặp những khó khăn trong việc xác định định vị THNTD rõ ràng, bạn nên kết hợp làm việc cùng bộ phận Marketing hoặc một đơn vị tư vấn uy tín trước khi tốn tiền vào nhiều hoạt động THNTD.

3. Đồng nhất xây dựng THNTD với quá trình tuyển dụng

Nhiều doanh nghiệp thường đồng nhất xây dựng THNTD với các chiến dịch tuyển dụng mang tính ngắn hạn. Trong khi đó, xây dựng THNTD là một quá trình dài hơi bao gồm nhiều hoạt động kết hợp. Sau khi xác định Định vị THNTD (trong nhiều trường hợp cần hỗ trợ thêm bằng các khảo sát thị trường và nội bộ nhân viên), cần đặt mục tiêu cả ngắn và dài hạn rõ ràng để xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nhóm nhân tài, theo từng kênh truyền thông và từng giai đoạn.

4. Sử dụng cùng một thông điệp cho nhiều nhóm nhân tài

Cùng nói về lợi ích “Cân bằng công việc & cuộc sống” chẳng hạn, cách để hấp dẫn nhóm nhân tài trẻ sẽ rất khác với nhóm nhân tài đã có gia đình vì hai nhóm này có định nghĩa và mong muốn rất khác nhau về cùng một vấn đề. Cho dù đã có định vị THNTD phù hợp, nhiều doanh nghiệp vẫn mắc sai lầm khi đưa ra các thông điệp truyền thông chung chung cho mọi đối tượng. Thay vào đó, chúng ta cần sáng tạo các thông điệp,hình ảnh phù hợp với đặc điểm cũng như kỳ vọng của các nhóm đối tượng và chọn kênh tiếp cận hiệu quả. Ví dụ qua Facebook, doanh nghiệp dễ tiếp cận nhóm nhân tài trẻ và cần sử dụng nhiều hình ảnh sáng tạo, thông điệp có tính giao lưu cao trong khi thông qua Anphabe.com, doanh nghiệp có thể “chinh phục” các nhân tài kinh nghiệm nếu chịu khó đưa ra nhiều kiến thức nghề nghiệp phù hợp...

5. Không thực hiện đúng những gì đã cam kết

Xây dựng và phát triển THNTD chắc chắn sẽ cần nhiều nỗ lực, thời gian và chi phí của cả tổ chức. Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến doanh nghiệp thất bại trong việc giữ chân nhân tài là họ không thực thi đúng những gì đã cam kết với ứng viên trong ngày đầu tuyển dụng. “Làm những gì đã hứa và chỉ hứa những gì sẽ làm” là kim chỉ nam trong việc truyền thông THNTD. Kết hợp tốt chiến lược này với việc đầu tư vào một số yếu tố then chốt như đã nói ở trên trong định vị THNTD, doanh nghiệp sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bởi mức hài lòng và gắn kết cao từ nhân viên, đồng thời chính họ sẽ những đại sứ đắc lực truyền bá THNTD mà họ yêu thích.

Answer hZWZlpxnl2mWlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZqaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZlp1imm2Vm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...