AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl51ikmyUlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có thể HR chưa biết: Gen Z là thế hệ ít hạnh phúc nhất trong công việc!

Answer hZWZl5ximWuamZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Khánh Vân's picture
1685508012

Một khảo sát mới gần đây cho thấy có một sự khác biệt đáng kể trong suy nghĩ của người lao động khi được hỏi điều gì khiến họ cảm thấy hạnh phúc tại nơi làm việc.


Bắt đầu từ việc rút ngắn số ngày làm việc trong tuần đến xu hướng "quiet-quitting" thì ngày nay, khái niệm “những ngày thứ Hai tối thiểu” đang chiếm lĩnh mạng xã hội.

Các xu hướng mới nhất của người lao động nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân và cân bằng giữa công việc và cuộc sống đối với thế hệ trẻ. Nhưng để các nhà quản lý điều hành hiệu quả toàn bộ tổ chức của mình, họ cần phải hiểu rõ điều gì thực sự mang lại hạnh phúc trong công việc cho mọi thành viên, từ những người thuộc thế hệ baby boomers đến thế hệ Z.

Gần đây, một nghiên cứu mới từ Cangrade - giải pháp tuyển dụng dựa trên AI, đã nghiên cứu mức độ hạnh phúc của mỗi thế hệ trong công việc và lý do tại sao.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến và thu hút lượng người tham gia thuộc cả 4 thế hệ - baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z cho thấy: Gen Z lại là thế hệ kém hạnh phúc nhất trong công việc.

26% họ không hài lòng với công việc của mình và 17% đang “tích cực” nghĩ đến việc nghỉ việc. Nguyên nhân có lẽ do đây là thế hệ trẻ nhất chỉ mới tham gia lực lượng lao động nên ít gắn bó và thường nắm giữ các vị trí thấp hơn. Các khía cạnh về tâm sinh lý cũng được đề cập, trong đó Gen Z có tỷ lệ sức khỏe tinh thần tổng thể thấp nhất.

Ở một góc độ khác, các yếu tố tác động đến mức độ hạnh phúc của mỗi thế hệ tại nơi làm việc là khác nhau. Ví dụ, “cảm thấy tự hào về công việc mình đang làm” là một yếu tố hạnh phúc quan trọng đối với Thế hệ X và thế hệ Y, trong khi những người thuộc thế hệ baby-boomers lại mong muốn “công việc đang làm thể hiện được bản sắc riêng của mình”. Họ cũng coi trọng cảm giác được lắng nghe tại nơi làm việc.

Trong khi đó, đối với Gen Z, hạnh phúc trong công việc gắn liền với mức độ đam mê của họ đối với công việc họ làm. “Môi trường làm việc của tôi mang lại điều tốt nhất cho tôi” là nhận định về niềm hạnh phúc trong công việc của thế hệ lao động trẻ nhất này. Dưới đây là một vài kết quả rút ra từ cuộc khảo sát:

  • 17% Gen Z cho rằng “Tôi nghĩ đến việc nghỉ việc”—nhiều hơn tất cả các thế hệ khác.
  • 42% Gen Y rất đồng ý với nhận định về hạnh phúc: “Tôi tự hào về công việc mình làm.”
  • 91% Gen X đồng ý với nhận định: “Cấp trên của tôi tin tưởng tôi.”
  • 50% những người thuộc thế hệ baby-boomers đồng ý với nhận định: “Tôi thích kể với mọi người về công việc mà tôi đang làm”

Dù các giá trị này chắc chắn sẽ thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo, nhưng những khác biệt thế hệ chắc chắn vẫn sẽ là vấn đề đau đầu lớn đối với nhiều nhà tuyển dụng trong việc gắn kết và giữ chân nhân viên. Điều này đặc biệt đúng khi đề cập đến Gen Z.

Theo nghiên cứu, thế hệ Z muốn nhận được nhiều thứ hơn từ công việc của họ. Họ cần cơ hội để học hỏi và phát triển, cần được nuôi dưỡng và trao cơ hội thăng tiến. Nói chung, Gen Z rất cần cần công việc của họ có thể giúp họ phát huy được hết khả năng của mình. 

Answer hZWZl5ximWuamZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZl51ikmyUlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...