AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xjlm-VlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

What field will you invest in if you have 1000 USD ?

Answer22 hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5WRl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Nghia Nguyen Trong's picture
1311587906

I believe that a lof of people don't have much money to invest, and they are waiting for some advice. For example, they want to get 100.000 USD after 3 months.

Let's share your ideas.

Answer22 hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5WRl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • vinh hoang's picture
  vinh hoang
  1322112291

  Learn to trade Forex, commodity, futures, options,gold.Trading is a very challeging work but very rewarding.
  but invest 1000$ in order to gain 100.000$ within 3 months is impossible.

   hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWm5SYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGaRcIae3-A.
  hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJeUm4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBam21raYhwsbA.
 • Tâm Duyên's picture
  Tâm Duyên
  1322114875

  I also believe that you may not get a satisfied answer or any realistic advice due to your unreal example with its impossibility.....A need in fantasy never gets realistic outcomes.

   hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWm5Sahp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGaRcoae3-A.
  hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJeUnYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBanGdsaYhwsbA.
 • Pascal Ho Ba Dam's picture

  Nếu bạn có số tiền nhỏ và bạn đang chờ đợi để được tư vấn một số, bạn đang chờ đợi một nhà đầu tư có tay nghề cao là những người đã thành công, đem lại lợi nhuận giúp bạn.
  Chỉ có 1 lý do anh ta thực sự sẽ giúp bạn mà không đưa cho bạn bất kỳ đảm bảo, Anh ta giúp bạn bởi vi anh ta là bạn của mình.
  Sau đó, với số tiền nhỏ, nếu bạn không có một người bạn là nhà đầu tư giỏi
  - Một người nào đó sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên để có được một khoản hoa hồng, kết quả đầu tư có thể tốt hay xấu hoặc..
  - Ai đó sẽ cung cấp cho bạn một lời khuyên mà bạn biết đã đầu tư vào thị trường chứng khoán bởi vì giá cổ phiếu đang xuống thấp, đầu tư vào ngoại tệ vì ít đầu tư có thể kiếm tiền tốt, bất động sản, vì mảnh đất luôn luôn tăng giá...
  Với số tiền nhỏ, đầu tư vào chính mình: học hỏi, thể thao, kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp và mối quan hệ
  NB. Bạn có thể nhận được 100.000 $ trong 3 tháng một cách an toàn nếu bạn có 350.000 USD trong một ngân hàng ở mức 1% / tháng sau 3 tháng, bạn nhận được 100.000 $

   hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWm5WRhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGaSaYae3-A.
  hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJeVlISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamWpobIhwsbA.
 • lam pham's picture
  lam pham
  1323085589

  idiot

   hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKXlZSVhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImWCRbYae3-A.
  hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmZGUmISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBal2Vpb4hwsbA.
 • thach trinh's picture
  thach trinh
  1324311564

  Theo Quan điểm của mình Bạn thực sự có cách nghĩ hơi Cá cược một chút.
  Chắc mọi người đều biết " muốn tạo lợi nhuận cao thì phải chấp nhận rủi ro cao" Còn bạn muốn có 100.000USD mà chỉ chấp nhận rủi ro 1.000 USD thi có hơi quá một chút.
  nhung không sao. mình nghĩ vẫn có kênh đầu tư nếu thực sự bạn muốn
  và cũng đúng như yêu cầu của bạn. Lợi nhuận 100% nhưng rủi ro chỉ co 1%
  Đó là giao dịch thị trường Tiền tệ. Không phải thị trường Chứng khoán đâu. thị trường Ck đang xuống dốc trầm trọng. nhưng ngược lại Thị trường tiền tệ Forex và Thị trường Vàng lại nóng. Một nguyên nhân là do Chính phủ có đề xuất mở sang Giao dịch vàng quốc gia. rất là rầm rộ vào thàng 10 này
  nếu bạn thật sự muốn điều đó thì bai viết sau mình sẽ giới thiệu về kênh đầu tư này. Lợi nhuận 100% nhưng rủi ro chỉ co 1%

   hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKXl5yXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImWKZb4ae3-A.
  hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmZOcmoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWtubZpXb7Cx
 • Pham Quoc Huy's picture
  Pham Quoc Huy
  1325945885

  The compound interest must be about 365% per month, for 3 consecutive months, in order for your ROI to be 100. Only markets with extremely high leverages like Forex or Spot Gold can help you reach the target.

  In fact, I saw many guys made approximately 1000% gain per month at FXCM forex contests. But I think it is still too risky. The odd for success is about 1:10000 (don't know how many zeros to add :D).

  In investing, gaining fast means losing faster. No ways to get rich very quick.

   hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKXm5WZhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImWaScYae3-A.
  hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmZeVnISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWxoaJZXb7Cx
 • Buidacduong SIR's picture
  Buidacduong SIR
  1325999650

  Đây là một câu hỏi đánh đố, mục đích là thu hút sự quan tâm của nhiều người ấy mà! Nếu có giải pháp kiếm tiền như thế họ sẽ không chia sẻ, nếu chia sẻ thì có nguy cơ bị lừa đảo ! Nhiều vụ vỡ nợ trong thời gian qua là minh chứng cụ thể, rõ ràng nhất !

   hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKXm5aWhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImWaTboae3-A.
  hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmZeWmYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamGdqbIhwsbA.

Pages

hZWZl5xjlm-VlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...