AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xomGuWl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

What field will you invest in if you have 1000 USD ?

Answer22 hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5WRl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Nghia Nguyen Trong's picture
1311587906

I believe that a lof of people don't have much money to invest, and they are waiting for some advice. For example, they want to get 100.000 USD after 3 months.

Let's share your ideas.

Answer22 hZWZl5ximHGXk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5WRl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Buidacduong SIR's picture
  Buidacduong SIR
  1326002098

  Muốn kiếm tiền nhiều cần đầu tư trong dài hạn, cần có trí tuệ, kiến thức, và sự may mắn, không có cái gì đến dễ dàng cả !
  Nhiều người có một khoản tiền nhỏ (1000&), họ chỉ nghĩ được là làm sao làm cho nó sinh lời nhanh, lợi nhuận cao, thực tế cơ hội đó mấy khi đến tay họ chứ!
  Họ không mấy khi nghĩ ta sẽ hùn góp chung với nhiều người để cùng đầu tư vào một ý tưởng kinh doanh, dự án triển vọng trong tương lai, đó chính là điểm yếu của người Việt, tính tập thể còn hạn chế, nếu 50 người cùng góp vốn đầu tư vào một dự án kinh doanh của một người thực sự có tâm huyết, có đam mê, am hiểu lĩnh vực kinh doanh thì khả năng thành công lớn rất sáng sủa, với số tiền 50.000$ có thể triển khai được nhiều dự án nhất là trong thời buổi thương mại điện tử đang bùng nổ, có rất nhiều ý tưởng khả thi, độc đáo !
  Thương hiệu Honda ngày nay, thời khới nghiệp họ cũng đâu có nhiều tiền, với sự kêu gọi đầu tư của nhiều người khá giả, tích góp từng khoản tiền nhỏ trong cả nước, sự nỗ lực chèo lái của người sáng lập, hàng năm họ gửi đến tận từng nhà đầu tư những khoản lợi tức, cộng với sự nỗ lực không ngừng đãi tạo dựng được cơ nghiệp hùng mạnh như ngày nay. Người Nhật đã xây dựng được những tập đoàn hùng mạnh đều có những khởi nguồn như thế, không biết đến bao giờ chúng ta cũng có một Tập đoàn đi lên từ những khoản đầu tư nhỏ bé như thế này ?

   hZWZl5xklm-dlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKXm5aXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWZl5xklm-dlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImWaTb4ae3-A.
  hZWZl5xklm-dlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmZeWmoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamGdqbIhwsbA.

Pages

hZWZl5xomGuWl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...