AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dạo này hay thấy mọi người nói đến khái niệm CRM. Vậy cho em hỏi CRM là gì? Và vai trò của CRM trong 1 DN là gì được k ạ?

Answer9 hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlJubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Doan Tho's picture
1432024443
Answer9 hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlJubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Hoàng Nguyễn's picture
  Hoàng Nguyễn
  1432025339

  CRM = Customer Relationship Management

  Cái này bạn có thể google mà :)

  Còn vai trò ứng dụng CRM trong doanh nghiệp. Bản chất của CRM nó cần có phần mềm quản lý chuyên dụng. Nên trước hết cần có phần mềm cái đã.

  Vai trò chung chung ===> mình nghĩ google có :)

   hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpiTload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWVa5aFneDh
  hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaYlpSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZqbZxtbVVvtrI.
 • Hau Cao Trong's picture
  Hau Cao Trong
  1432114298

  Sao mọi người cứ đi hỏi trước khi hiểu cái cơ bản nhất của 1 vấn đề hay khái niệm nhỉ? Thích bàn dân thiên hạ bày tiệc sẵn cho ăn à. Người Việt mình thường có cái kiểu thích kiếm cái có sẵn hơn là tìm hiểu và sáng tạo nhỉ?

   hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpiUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWVbJiFneDh
  hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaYl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlsbpltVm6xtg..
 • Jane Nguyen's picture
  Jane Nguyen
  1433144525

  CRM (Customer Relationship Management: Quản lý quan hệ khách hàng) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

  Thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

  Hiện nay, các phần mềm CRM rất phổ biến, đa dạng. Tịu chung lai theo mình đều với mục đích quản lý, chăm sóc khách hàng tốt hơn. Và càng ngày càng có nhiều công cụ hiện đại để làm việc này.

  Để rõ hơn bạn có thể tham khảo tại đây  và dùng thử miễn phí phần mềm ERPOnline  với module CRM rất hiệu quả! 

   hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpmSmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWWapmFneDh
  hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaZlZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpwa5tsVm6xtg..
 • Trang Pham's picture
  Trang Pham
  1433924608

  Mình thấy mọi người giảm đáp cũng tương đối đầy đủ cho bạn Doan Tho rồi. Công ty mình cũng đang xây dựng hệ thống CRM cho các bạn phòng kinh doanh và đã giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong phục vụ khách hàng, bỏ đi cái file excel dài ngoằn để xem thông tin. Rút ra được vai trò của CRM là:

  - Quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng có hệ thống, chặt chẽ

  - Thuận tiện liên hệ với KH, follow up tình trạng làm việc với khách hàng dễ hơn.

  - Chuyển giao khách hàng dễ dàng và chính xác khi có bạn nghỉ

  - Quản lý đơn hàng nhanh chóng

  - Report tình trạng KH, lịch sử sử dụng chính xác

  - Chạy campaign cho từng nhóm KH thuận tiện và dễ quản lý, báo cáo

  Tuy nhiên, cũng cần chịu khó tham khảo và sử dụng thử nhiều nơi cung cấp hệ thống CRM, việc test cũng mất nhiều thời gian lắm, vì bên mình ưu tiên giao diện dễ nhìn, thân thiện. Đồng thời bạn cần liệt kê những chức năng chính bạn cần cho hệ thống rồi trao đổi lại với bên nhà cung cấp tránh sự phức tạp cho người sử dụng nha

   hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpmYl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWWcJeFneDh
  hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaZm5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmpuaJ1Xb7Cx
 • Võ Minh Thuận's picture

  Khách hàng là tài sản của công ty nên phải quản lý tập trung về một mối và CRM ra đời là vậy. CRM không chỉ quản lý khách hàng mới hay cũ mà còn chăm sóc lại toàn bộ khách hàng nữa (email, sms , alo...). 

  Quản lý khách hàng không chỉ của một người toàn bộ đội sale, marketing.., nhằm hạn chế việc thất thoát khách hàng khi nhân viên nghỉ việc hay lịch sử làm việc với khách hàng (sp, dvu đã mua, quá trình trao đổi, doanh thu, công nợ...)

  CRM chỉ là một soft nhỏ trong hệ thống  doanh nghiệp, tuy nhiên dùng hệ thống hợp nhất là ok nhất ví dụ như Amis.vn của MISA 

   hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpqRmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWXaZiFneDh
  hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaalJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtpcZduVm6xtg..
 • Huy Nguyen Minh's picture
  Huy Nguyen Minh
  1537147035

  CRM là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. Khi một công ty xây dựng một danh sách khách hàng, theo dõi sự tương tác với khách hàng, ra quyết  định kinh doanh kịp thời, hoặc xử lý một vấn đề của khách hàng, tức là họ đang thực hiện các hoạt động liên quan đến CRM. 

  Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng là hệ thống được chuẩn hóa, tự động hóa và chia sẻ các hoạt động này trên toàn hệ thống để cải tiến các quá trình thực hiện trong hệ thống quản lý hiện có.Ứng dụng CRM chủ yếu tập trung bốn chức năng chính. Một ứng dụng CRM tích hợp những thông tin này để nhà quản trị có một cái nhìn đầy đủ và tổng quan qua các hoạt động khác nhau.

  Tiếp thị - Quản lý danh sách khách hàng, xác định khách hàng triển vọng, tạo các chiến dịch tiếp thị, theo dõi tỉ lệ thành công, theo dõi và xúc tiến công việc bán hàng.

  Bán hàng – Xác định khách hàng có nhu cầu, quản lý các cơ hội kinh doanh và thông tin tài khoản, sản phẩm hiện tại và thông tin giá cả, dự báo doanh thu và hạn ngạch đạt được.

  Hỗ trợ khách hàng - Xử lý các vấn đề của khách hàng kịp thời, quản lý các sự cố của khách hàng, sát cánh cùng giải quyết vấn đề của khách hàng.

  Hợp tác - Quản lý hoạt động, dự án, chia sẻ của thông tin sản phẩm và khách hàng, truy cập nội dung của bên thứ ba.

  Bên mình trường học sếp mới mua hệ thống CRM Best Systems (https://best.systems) xài thấy hay và hiệu quả.

  Bạn cũng có thể tham khảo thêm các hệ thống CRM như Salesforce (salesforce.com), Sugar CRM (sugarcrm.com) hay ZohoCRM (zohocrm.com)

   hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZeYlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CUcJWFneDh
  hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GXm5OIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmppapxraVVvtrI.
 • Credit Risk Manager

   hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyamYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZcpmFneDh
  hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GcnZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmppb59paFVvtrI.

Pages

hZWZlpxnmXGUmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...