Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVklGuZlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty các anh chị trả lương cho Sales như thế nào?

Answer6 hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlpmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ho Thanh Lam's picture
1435543899

Nếu trả mức lương cứng vừa phải để nâng mức hoa hồng cao thì nhân viên sẽ không muốn vì có cảm giác không đủ sống, không an tâm và rất khó để thu hút nhân lực từ bên ngoài. Nhưng nếu trả lương cứng cao thì tháng nào công ty cũng phải gồng mình để trả lương cho đội Sales? Vậy tôi muốn hỏi công ty các anh chị trả lương cho Sales như thế nào?

Bài nên đọc:

Answer6 hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlpmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Vinh Pham Duy's picture
  Vinh Pham Duy
  1435658085

  Best Answer

  Thông thường, thu nhập hàng tháng bao gồm: lương cố định + thưởng (theo kết quả công việc). Vấn đề tỷ lệ giữa hai yếu tố trên ứng dụng vào từng công việc trong công ty như thế nào thôi. Cụ thể: 

  a) Nhân viên hậu phương (back-office) thì phần cố định chiếm trên 90% và còn thưởng thì phần còn lại và một năm mới thưởng một lần, % lương hàng tháng mà ta hay gọi là lương tháng thứ 13

  b) Nhân viên tiền phương (front-office hay là phòng kinh doanh) thì tùy theo vị trí, đặc điểm của sản phẩm mà tỷ lệ này sẽ được thiết kế thích hợp, ví dụ: đại lý bảo hiểm nhân thọ thì lương cố định là 0% và đương nhiên là thưởng (hoa hồng) là 100% và khoản thưởng này được trả hàng tháng theo sản phẩm được bán ra để kích thích họ bán hàng nỗ lực hơn nữa. Vị trí quản trị kinh doanh thì tỷ lệ thu nhập cũng sẽ là khoảng 60% cứng + 40% theo doanh số. Chính tỷ lệ này mới tạo cho nhân viên kinh doanh tự tăng lương cho mình ngay trong tháng sau mà không cần đợi tới 6 tháng hay một năm đến kỳ xét lương và bàn cãi rồi mới được tăng lương không theo ý muốn.

  c) Nếu phần cố định cao và phần thưởng thấp thì tuyển dễ nhưng không hiệu quả về mặt kinh doanh cho cả ba đối tượng: nhân viên kinh doanh, công ty và khách hàng vì hàng hóa bán được ít vì nhân viên kinh doanh an phận với phần cố định chấp nhận được và ngược lại nếu phần cố định thấp xuống để đẩy tỷ lệ phần thưởng cao lên thì thích hợp cho những người có tố chất bán hàng và là động lực để những người quản trị kinh doanh động viên và thúc đẩy sales.

  Do đó có nên chăng, thiết kế ra hai mức tỷ lệ khác nhau cho hai giai đoạn làm việc của một nhân viên kinh doanh:

  a) Lúc tuyển dụng thì để tỷ lệ cố định cao

  b) Sau một khoảng thời gian nhất định thì áp dụng tỷ lệ thứ hai với biện pháp áp đặt hoặc động viên, khuyến khích cùng với bản phân tích thu nhập của những thành viên trong nhóm (không nêu đích danh người thu nhập) nếu họ chọn biện pháp giảm phần cố định để tăng phần thưởng hàng tháng và chỉ cho họ thấy lợi ích của việc giảm thành phần cố định hàng tháng như thế nào.

  Tất nhiên là phải đi kèm với biện pháp tuyển chọn đầu vào những ứng viên có tố chất và kinh nghiệm kinh doanh thì họ dễ dàng chấp nhận và phấn đấu làm việc theo tỷ lệ thành phần cứng thấp chấp nhận được.

   hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpqalYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWXcpWFneDh
  hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaanZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmdpap9Xb7Cx
 • trang huynh's picture
  trang huynh
  1435649715

   bên mình công ty bất động sản có balance chung là 2.5tr, sau 3 tháng sẽ tăng lên theo doanh thu đạt dc

   hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpqZnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWXcZ2FneDh
  hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaanJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZraZ1naVVvtrI.
 • Khuê Minh's picture
  Khuê Minh
  1435718153

  Công ty mình vẫn đang áp dụng chính sách không hoa hồng đây này, tức Sales chỉ được trả một mức lương cứng nhất định hàng tháng, nhưng bạn phải đạt target đàng hoàng nhé. 6 tháng nhân viên Sales sẽ được xem xét tăng lương cũng như target bán hàng. 

   hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpqam4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWXcpuFneDh
  hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaanZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1wb5hoVm6xtg..
 • Việt Lê's picture
  Việt Lê
  1436761716

  Hiện nay đối với nhân viên Sales hình thức trả lương theo doanh số đang rất thịnh hành, Cách trả lương này tạo động lực cho nhân viên làm việc hết mình. Bán được nhiều sản phẩm thì lương cao. Nhìn chung dù có áp dụng hình thức nào hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp cần đáp ứng được 3 yêu cầu: Cân bằng trong nội bộ, phân cấp ngạch bậc và cạnh tranh với thị trường. nhân viên sẽ làm việc hiệu quả khi họ nhận được mức lương xứng đáng với công sức họ bỏ ra, vì thế các Dn nên bớt chút lợi nhuận của bản thân thay vào đó tăng thêm thu nhập cho nhân viên. 

   hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpuYmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWYcJmFneDh
  hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpabm5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhm5oaZdXb7Cx
 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1525496234

  Có hai phần trong cơ chế lương: lương cơ bản (mà nhiều công ty gọi là lương cứng và tôi thì không ưa từ này vì nó tạo cảm giác chả phải làm gì vẫn được lương!) và lương tỷ lệ % hoặc lương hoa hồng cho những nỗ lực trên mức bình thường của họ.

  Ở phần lương cơ bản, chúng ta đưa vào các hoạt động bình thường của salesman. Thông thường đó là một loạt các hành động không liên quan trực tiếp tới các chỉ tiêu bán hàng.

  Ví dụ, tôi hay lấy các hoạt động như sau: Đi làm đủ công/ Hỗ trợ ăn trưa/hỗ trợ điện thoại/ hỗ trợ xăng xe. Lưu ý trong phần này là tuy anh/chị có thể trả đủ 4.500.000 đồng cho lương cơ bản nhưng “quân nhà mình” thích tách ra thành nhiều phần hơn là một phần mà không rõ từng cái một nó ra làm sao.

  Và trong phần này thì thực tế mà nói, không phải cứ đi làm đủ ngày không cần biết kết quả ra sao thì đạt lương cơ bản. Lương cơ bản chỉ được trả nếu salesman đạt chuẩn nhất định.

  Ví dụ: Khi nào đạt chuẩn của salesman là bao phủ 100%, năng suất đạt 3 đơn/20 khách ghé thăm (tính trung bình cả tháng), doanh số đạt 1 tỷ đồng/sales thì mới đạt lương cơ bản 4.500.000 đồng.

  Ở phần lương tỷ lệ, tất nhiên rồi, chúng ta để mức thưởng tùy theo nỗ lực mà sales có thể đạt được.

  Ví dụ, nếu xét thấy họ tăng được 20% năng suất tức là thành 3,6 đơn/ngày thì ta đặt thưởng ở mức cao hơn đó một chút, tức là nếu salesman đạt trung bình 3,7 đơn/ngày trở lên thì được hưởng thêm 500.000 VNĐ tiền thưởng.

  Do có chỉ số của một salesman chuẩn được xác định theo từng tháng, hoặc 3 tháng 1 lần nên mức thưởng này được tăng lên hàng tháng không đứng yên để salesman trở nên lười biếng hơn.

  Mức thưởng cũng thế, tháng này thì 500.000 VNĐ là đủ nhưng tháng sau khi họ đã quen rồi phải nâng mức lên.

  Rồi thưởng bằng tiền rồi thì cũng nên nghĩ ra vài mức thưởng khác bằng hiện vật hoặc các cuộc đi chơi dã ngoại xa, rồi thưởng xen giữa cá nhân và cả đội...

  (Theo Cafebiz)

   hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpuTlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmYa5SFneDh
  hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqblpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • bachthanh hiep's picture
  bachthanh hiep
  1557913442

  may a chị có nhiu đó thui mà than gi. cty mình còn chó hơn. Cố ý đặt target cao trên mây ( trong khi 150tr doanh so là hoa von cho mot nhan vien sale. đằng này đặt lên 1ty5 gấp 10 lần). rồi lấy cớ đó để trừ lương co bản cũng như trư luôn hoa hồng. tháng vừa rồi mình bán cho cty 500tr tính ra là gấp 3 lan ds hòa vốn của cty. mà mình nhận đồng lương 3tr còn thua một đứa thử việc. thử hỏi ai cay bằng mình. mở mồm ra la tạo cho nhan vien sale động lưc. noi thẳng ra la tìm cách giảm lương thui

   hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Wmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CabpqFneDh
  hZWYlpVklGmbl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmprcJxqbFVvtrI.
hZWYlpVklGuZlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...