Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpik26Um5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Góc đau đầu hàng năm khi chọn quà cho nhân viên

Answer hZWXnJpik26Um5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5WViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Son Dang's picture
1557057296

[Góc đau đầu về chọn quà cho nhân viên] Chào cả nhà, việc tặng quà/phần thưởng hàng năm trong các sự kiện như sinh nhật, ngày lễ, cuối năm, thành lập công ty... nhiều công ty gặp vấn đề là không biết tặng quà gì để phù hợp sở thích nhân viên, nên nhiều lúc CEO giao cho bộ phận nhân sự phải kết hợp hành chính suy nghĩ món quà. Việc nhiều mà thêm việc nên nhiều lúc thêm nhức đầu mỗi khi lễ tới.

Đau đầu là ở chỗ, ngân sách cty giao cho thì có hạn, ví dụ dưới 200.000đ/người/sự kiện, nhưng lại không biết làm cách nào chọn được món quà để hài lòng toàn bộ mọi người. Voucher, giftcard thì hàng năm đều tặng mà khảo sát thì có người còn quên cả hạn sử dụng và chưa bao giờ dùng.

Một số bạn khi được hỏi thì trả lời tặng gì cũng được, nhưng khi nhận được món quà không như kỳ vọng thì sự hài lòng cũng bị giảm, lại so sánh với công ty khác.

Thực sự việc tặng quà hàng năm rất đau đầu, công ty anh chị đang làm có cách nào hay ho mà anh chị thích hoặc anh chị có ý tưởng gì đóng góp không ạ?


Help help...

Answer hZWXnJpik26Um5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5WViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJpik26Um5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...