Anphabe

Connecting opportunities

Monday Motivation #1- Bí quyết cân bằng công việc & cuộc sống

Chuyên mục Monday Motivation - Let’s start a beautiful week!

------------------------
Chủ đề 1: Bí quyết cân bằng công việc & cuộc sống

Công việc và cuộc sống vốn không thể tách ra để chúng ta cân đo. Do đó, thay vì tìm điểm cân bằng giữa công việc & cuộc sống, câu hỏi đúng nên là “LÀM SAO ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG CÂN BẰNG?”. Cùng Anphabe tìm câu trả lời cho mình từ video trên.

1486548793
  • Life, Health, Entertainment
  • hZWWn5xjkW6alpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WWnZiSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • 0 comment(s)

Have something to say

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

    There are no comments to this talk show yet.
Lazy Load...