Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpgmm6YlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Apply lại vào công ty đã từng từ chối offer?

Answer4 hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aRnZuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Doi Hong's picture
1531149837

Dear các anh/chị,

Em có một vấn đề muốn xin ý kiến khách quan từ các anh/chị, đặc biệt là từ các anh/chị làm về nhân sự.

Các anh/chị nghĩ thế nào về vấn đề một ứng viên apply vào công ty nhưng sau khi có thông báo trúng tuyển lại từ chối offer đó và một thời gian sau (khoảng 2 năm sau chẳng hạn), ứng viên lại apply lại vào công ty (có thể vào vị trí cao hơn)? Liệu những ứng viên như vậy có cơ hội được tuyển dụng hay không?

Em xin cảm ơn.

Answer4 hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aRnZuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Nguyên Nguyễn's picture

  2 năm không phải là một khoảng th gian ngắn để mà công ty ấy nhớ bạn. Tuy vậy, quan trọng là cách bạn từ chối 2 năm trước như thế nào nữa, nếu bạn từ chối lịch sự, nêu rõ lí do thì cơ hội tuyển dụng vẫn rộng mở với bạn. 

   hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZWTload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CSa5aFneDh
  hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GVlpSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxbp5qZlVvtrI.
 • Lê Khải's picture
  Lê Khải
  1531276933

  Đồng ý với #Nguyên Nguyễn! Bạn đi phỏng vấn, ứng tuyển chứ không phải là đi xin việc. Bạn và nhà tuyển dụng thì cũng như hai đối tác đi đàm phán với nhau mà thôi. Đàm phán thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của 2 bên.

   hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZWTl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CSa5eFneDh
  hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GVlpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJxtVm6xtg..
 • Thai Nguyen Gia's picture
  Thai Nguyen Gia
  1531368974

  Nếu bạn lần trước ứng tuyển vị trí thấp thì chắc gì người ta đã nhớ tới bạn? Hai năm rồi còn gì. Công ty mình nhỏ thôi, nhưng bảo mình nhớ một bạn từ 2 năm trước từ chối đi làm thì hơi khó đấy.
  Nên mình cho rằng bạn cứ thoải mái mà ứng tuyển cái vị trí cao hơn này. Bạn mà không chủ động nói ra thì người ta có khi cũng chẳng nhớ đâu.

   hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZWUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CSbJeFneDh
  hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GVl5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmtxbZtXb7Cx
 • Thi Nhan Nguyen's picture
  Thi Nhan Nguyen
  1546857898

  Thật chất là không nên quá nặng nề với chuyện công việc hay tuyển dụng,

  Bên thiếu người, bên thiếu việc, gặp nhau thõa thuận với một mức thù lao có xứng đáng với công sức bỏ ra và đồng tiền bạn chủ có,

  Sự nhẹ nhàng đối xử và sự hợp tác ủng hộ giúp nhau về lâu về dài và sự ưu đãi cùng với làm ăn trung thực thì niềm tin giữa người làm và người thuê được tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, thì vấn đề công việc và người làm việc trở nên lâu bền

  Còn những vị không thuộc chuyên môn thì cũng không đánh giá được trong một buổi phỏng vấn,

  có khi người ấy giỏi nhưng nói năng ko trôi chảy thì thiệt thòi,

  Có người nói hay nhưng lười và làm việc thì đùn đẩy, bè phái đông thì lại được ưu ái,

  Thời buổi nhiểu nhương này không ai phán xét được điều gì!

  Âu cũng là thời thế, hãy bình tĩnh nhẹ nhàng mà sống và làm việc, Thấy đấy OBAMA 55 tuổi nghỉ hưu, Donal Trump 70 tuổi mới lên chức Tổng Thống, Aung Shang Shkyi 72 tuổi mới bước vào lái con Thuyền ĐN Myanmar,

  Ta không quan trọng hóa mọi thứ công việc hay nôp đơn nơi đâu, Hãy nhẹ nhàng với chuyện thõa thuận giữa một bên bán sức và tài cho một bên mua để sử dụng, fair play thì làm lâu, không fair thì nghỉ cũng chả sao,

  Con đường này cấm cản hay đóng lại ắt sẽ có con đường mới cho bạn, hãy bình thản

  Chúc các bạn may mắn và thành công

  THI NHAN N.

   hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuWload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYbpaFneDh
  hZWXnJpgmm6Yk5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GbmZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxrbZxuVm6xtg..
hZWXnJpgmm6YlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...