Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRomGmYl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty có nên quay lén màn hình làm việc của nhân viên?

Answer hZWXnJRomGmYl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJeZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trinh Trung's picture
1547202738

Bạn của tôi khá là bức xúc vì phát hiện ra mình đang bị công ty theo dõi màn hình làm việc, nhưng trước khi vào công ty làm việc không ai nhắc đến chuyện này, việc làm này ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân, nhưng khi câu chuyện được chia sẻ thì được biết khá nhiều công ty khác cũng làm như vậy,… Vẫn có rất nhiều công ty công khai theo dõi nhưng chỉ dừng ở mức giới hạn liên quan đến công việc không xâm phạm đến đời tư. Việc làm này có vi phạm luật lao động hay không? Trong trường hợp nào được phép quay lén trường hợp nào không? Nhân viên biết phải xử lí việc này như thế nào? Mong các anh chị cho ý kiến.


Answer hZWXnJRomGmYl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJeZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJRomGmYl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...