Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpnlXCamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Một leader tốt là người có thể tạo ra các leader khác

Answer1 hZWXnJpnlXCamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phuong Thao's picture
1547522695


Đó là quan điểm của tôi sau hơn 6 năm chinh chiến trên các chiến trường công sở khác nhau. Có người làm sếp/manager/leader, đi từ công ty này sang công ty khác, cấp dười đòi theo, sếp cũ cũ cũ kêu về làm lại. Mà cũng có những người, dù từng nắm team cả mấy chục người, nhưng qua bao công ty rồi mà chẳng có ai theo do cách làm việc với lính. 

Một leader tốt là người có thể tạo ra các leader khác

Mình có một người sếp cũ, anh ta quan niệm rằng:  Không mội ai có thể biết tất cả mọi thứ. Không có gì phải xấu hổ hay ngại trong việc học hỏi từ người khác, từ nhân viên đến các leader khác trong công ty. Chịu khó đọc các bài viết trên blog, website về kỹ năng lãnh đạo, follow Twitter, LinkedIn và Facebook của những doanh nhân nổi tiếng. Kỹ năng lãnh đạo của bạn có thể trau dồi theo thời gian thông qua việc tự học, và lắng nghe góp ý từ đồng nghiệp và nhân viên trong công ty, và mình nghĩ anh ta là một leader tốt và có thể tạo nên những leader khác.

Một người sếp khác của mình thì lúc nào cũng luôn quan niệm một câu răng "Luôn luôn lắng nghe, Lâu Lâu mới hiểu nên phải nghe thật chăm chú. Chị ấy là một người hài hước, vui tính nhưng cực kỳ nghiêm khắc trong công việc. Nhưng điều mình nể nhất là ở cách chị giao tiếp với mọi người, chị lắng nghe hết tất cả những ý kiến của nhân viên và hồi đáp lại cực kỳ chi tiết. Dù không phải lúc nào chỉ cũng đồng ý hay chấp thuận những ý kiến đó, những cách chị lắng nghe và thể hiện sự quan tâm của mình cũng đã đủ để khiến tất cả phải nể phục.

Một trường hợp khác, có người nghĩ làm leader là cực kỳ tài năng và cái gì cũng có thể làm. Tuy nhiên, nếu bạn để ý sẽ thấy leader tốt sẽ là người biết trao quyền và hỗ trợ để nhân viên của mình phát triển tối đa tiềm năng của mình. 

Sếp tốt, sếp giỏi vậy đây nên đi đâu ai cũng quý cũng yêu, nhưng cũng có những người sếp khác, dù từng nắm team cả mấy chục người, nhưng qua bao công ty rồi mà chẳng có ai theo do cách làm việc với lính. Quá độc đoán, chuyên quyền, không chịu thấu hiểu, không chịu lắng nghe và không hỗ trợ nhân viên hết mình, tôi gọi những người sếp đó là sếp tồi. Người sếp tốt có thể tạo nên rất nhiều người sếp tốt như thế trong tương lai những người sếp tồi thì lại có thể "giết chết" giấc mơ làm sếp của rất rất nhiều người khác.

Vậy làm sao để trở thành sếp tốt, tôi sẽ gợi bạn những chìa khóa mà tôi đã thu thập sau đây:

1. Dành thời gian để lãnh đạo (Make Time to Lead)

2. Hiểu rõ nhóm của bạn (Get to Know your Team)

3. Chìa khóa là GIAO TIẾP (Communicate is GOLD KEY)

4. Nhận trách nhiệm (Taking Responsibility)

5.  Trao quyền và tin tưởng (Delegate)

6.  Dám quyết định (Be decisive)

Và quan trọng là: Yêu thích công việc (Enjoy it!) -  Hãy yêu thích công việc bạn đang làm, dù vai trò bạn là gì. Vì chỉ có yêu thích thì bạn mới làm tốt. Có thể giai đoạn đầu là giai đoạn thử thách, khó khăn nhưng khi đã vượt qua thì bạn sẽ cảm thấy quen thuộc và yêu thích nó. Công việc là một phần của cuộc sống và có tình yêu thì có tất cả.

Answer1 hZWXnJpnlXCamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnJuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tran Nguyen's picture
  Tran Nguyen
  1548413709

  Hoàn toàn đồng ý với tác giả. Chỉ muốn bổ sung thêm một ý là nếu bạn muốn trở thành leader tốt trước hết hãy tìm những người sếp tốt để học hỏi mỗi ngày.

   hZWXnJpnlXCamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuaload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpnlXCamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYcpaFneDh
  hZWXnJpnlXCamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GbnZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1xa5huVm6xtg..
hZWXnJpnlXCamJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...